08- 410 379 80 info@agerapr.se

Stämmer det att medierna påverkar samhället och människor? För en PR-byrå och deras kunder är detta naturligtvis en viktig fråga. Om inte medierna påverkar är ju det vi gör för att få dem att skriva om våra kunder helt onödigt.

Ett (av många) sätt att visa att medierna faktiskt påverkar är att undersöka vad som händer när någon förlorar möjligheten att synas i medierna. Extremfallet är när någon utesluts från plattformar som YouTube eller Facebook. Det här visar sig i en ny undersökning ha en stor effekt.

YouTube har till exempel kastat ut en rad konspirationsteoretiker och högerextrema kanaler. När forskarna undersökte antalet tittare före och efter uteslutningen visade det sig att de hade kvar ungefär en tjugondel av sin publik.

Det här är naturligtvis ett snudd på övertydligt exempel. men det visar också hur beroende opinionsbildningen är av medier och sociala medier. Det går faktiskt inte att komma ut på andra sätt. Därmed kan vi på PR-byrån lugnt luta oss tillbaka och vänta på att kunderna kommer. Eller ännu hellre kan även vi själva försöka nå ut via samma kanaler.