08- 410 379 80 info@agerapr.se

PR-strategier

Utveckla strategin för er PR

Agera PR hjälper er gärna utveckla er PR-strategi. Vi är en PR-byrå med mycket strategisk erfarenhet, och har tagit fram allt från hela kommunikationsstrategier för stora företag till snävare strategier för ett nytt projekt eller en ny produkt.

Behöver ni en PR-strategi, en kommunikationsstrategi eller en sociala medier-strategi? Valet beror framför allt på era behov, det vill säga var den strategiska osäkerheten finns. Det kan handla om att ni arbetat ad hoc i stället för strategiskt eller så har medielandskapet helt enkelt hunnit förändras sedan ni senast genomförde ett strategiskt arbete.

Vår modell för strategiutveckling

Vi använder en modell för effektiv kommunikationsstrategi som vi kallar för realtidsstrategin, och som ger en kort startsträcka kombinerat med kontinuerliga uppdateringar. Detta ger fördelar som närhet till marknaden och organisationen samt ett snabbt genomförande.

För idag funkar det inte att utveckla en strategi och sedan låta den vara orörd i fem år. I stället förespråkar vi regelbundna workshops och regelbunden omvärldsbevakning, och att strategin därefter revideras. Helt enkelt en kontinuerlig analys av marknaden och varumärket.

Denna metod för strategiutveckling skiljer ut oss från många andra PR-byråer och kommunikationsbyråer- och gör PR-strategin mer agil och relevant.

Vår strategiska styrka

Rent praktiskt genomför vi workshops, research av er marknad, konkurrenter och mediernas täckning av er bransch. Med hjälp av den information vi får fram utvecklar vi en strategi som vi förankrar med er.

Fördelarna är flera:

  • Vi utgår från en bred research där vi tar in omvärlden och era målgrupper som utgångspunkt för strategin, vilket gör den relevant både internt och externt
  • Vi genomför ett snabbt och kostnadseffektivt arbete
  • Vi fokuserar på att strategin ska vara konkret användbar, vilket innebär att den ska vara lätt att förstå och komma ihåg

Styrkan med den här modellen är att den är effektiv för att nå fram till den PR-strategi som både passar er som organisation och som fungerar för att påverka. Dessutom är den alltså tänkt att kunna regelbundet uppdateras – för att på så sätt hålla längre.

Vill du veta mer om vår modell för strategiutveckling? 

Skriv dina kontaktuppgifter här så hör vi av oss!

7 + 5 =

Besöks- och postadress

Torsgatan 26
113 21 Stockholm

Org.nr: 556736-5621

Ring oss

Växel +46 8- 410 379 80

VD och projektledare Michael Falk +46 73-397 46 55

Maila oss

info@agerapr.se

VD och projektledare Michel Falk michael.falk@agerapr.se

Integritetspolicy