Utveckla strategin för er PR

Vi använder en modell för effektiv kommunikationsstrategi som vi kallar för realtidsstrategin, och som ger en kort startsträcka kombinerat med kontinuerliga uppdateringar. Detta ger fördelar som närhet till marknaden och organisationen samt ett snabbt genomförande.
 

Vill du ha höra om vår modell för strategiutveckling? Kontakta oss: