Utveckla strategin för er PR

Det är bra att agera. Men det underlättar att veta vilken riktning som ger bäst resultat. Därför behöver alla ha en strategi innan det är dags att välja kanaler, målgrupper med mera. Definitivt före vi hittar på något kreativt. Så här gör vi på Agera PR:

1. Vet ni tillräckligt om vad ni vill?

Ibland har man situationen klar för sig. Produkten är klar, målgruppen tydlig och nu ska det bara kommuniceras. Fast vänta. Hur når vi målgruppen egentligen?

Det kan vara ett av utmaningarna. Eller så är vi osäkra på hur vi ska kommunicera produktens fördelar. Eller vilka värden företaget egentligen står för.

Ofta finns det någon mer information som behövs. Där hjälper vi till. Med en praktiskt användbar PR-strategi som slutmål.

2. Har ni formulerat hur kommunikationen ska ske?
Att ha tydliga kommunikationsmål är alltså en förutsättning. Vi vägrar dock att sluta där. Det är inte tillräckligt att ha några värdeord att luta sig mot, utan vi behöver bli konkreta. 

Vi jobbar igenom budskapen, hittar kanalerna som når era kunder och kommer så småningom fram till en praktisk plan för hur kommunikationen ska ske. Med en prislapp. 
 

Vill du ha höra om vår modell för strategiutveckling? Kontakta oss: