Utveckla strategin för er PR

Det är bra att agera. Men det underlättar att veta vilken riktning som leder till det bästa resultatet. Därför behövs det en strategi, och den behövs innan det är dags att välja kanaler och budskap. Definitivt innan vi hittar på något kreativt.

Så här gör vi på Agera PR för att utforma en effektiv strategi:
 

1. Vet ni vad ni vill?

Ibland har vi situationen klar för oss. Produkten är färdig, målgruppen tydlig och nu ska det bara kommuniceras. Fast vänta. Hur når vi målgruppen egentligen? Och vad är det egentligen vi vill förändra hos dem?

De frågorna kan vara avgörande för strategins utformning. Det finns fler: Vi är osäkra på hur produktens fördelar egentligen uppfattas av målgruppen. Eller vilka värden företaget egentligen står för.

Ofta behövs det både mer information och mer analys. Där hjälper vi till. Med en praktiskt användbar PR-strategi som slutmål.

2. Har ni formulerat hur kommunikationen ska ske?
Att ha tydliga kommunikationsmål är alltså en förutsättning. Vi vägrar dock att sluta där. Det är inte tillräckligt att ha några värdeord att luta sig mot, utan vi behöver bli konkreta. 

Vi jobbar igenom budskapen, hittar kanalerna som når era kunder och kommer så småningom fram till en praktisk plan för hur kommunikationen ska ske.  
 

Vill du ha höra om vår modell för strategiutveckling? Kontakta oss: