Medieträning och kurser inom medierelationer och sociala medier

Medieträning är något vi på Agera PR har lång erfarenhet av. Vi har även utbildningar inom våra egna specialistområden: medierelationer och sociala medier. Vi erbjuder medieträning och andra utbildningar för enskilda personer såväl som för grupper.  

Medieträning med Agera PR


Medieträning handlar till stor del om att lära att förmedla en bra bild av företaget när tiderna är goda och journalisterna tillmötesgående. Men risken att hamna i ett jobbigare läge existerar för de flesta, och när det väl bränner till är det så dags att fundera på hur man gör. Planera i tid, genom att lära av några som varit med.
 

Ur programmet:
- Mötet och samtalet med journalisten
- Går det att förebygga kriser?
- Hur du agerar före, under och efter en kris


Vill du ha höra om våra medieträningar? Kontakta oss: