Mediekontakter som skapar uppmärksamhet

Mediekontakter kan ge varumärket flera fördelar:
- Öka kännedomen om företaget och varumärket
- Förändra uppfattningen om något hos målgruppen
- Etablera ett nytt koncept och göra det känt 

Agera PR hjälper företag att identifiera, förpacka och föra fram sina budskap. Vi hittar de bästa kanalerna till era målgrupper och budskap som leder er närmare era mål. Vi jobbar både med strategierna och de praktiska mediekontakterna.

Medierna har en mycket hög trovärdighet, vilket gör att den bild de förmedlar om er bransch, om företaget och dess produkter kan åstadkomma mycket. Vår uppgift är att se till att det ni kommunicerar matchar med det medierna vill rapportera om.  


Vi genomför också medieträningar. Dessa handlar till stor del om att lära sig att förmedla sitt budskap, vilket är det viktigaste att kunna när journalisterna är tillmötesgående. Men risken att hamna i ett jobbigare läge existerar för de flesta, och när det väl bränner till är det för sent att fundera på hur man gör. Planera i tid, genom att lära av några som varit med i skarpt läge.
 

Bra publicitet skapar intresse, leder till en positiv inställning i målgrupperna och till ökad försäljning. Med ett kontinuerligt och väl genomtänkt PR-arbete kan Agera PR nå de positiva effekter som ni eftersträvar.
 

Vill du ha höra om hur Agera PR jobbar med medierelationer? Kontakta oss:​