Medierelationer

Med ett kontinuerligt och väl genomtänkt PR-arbete kan företag överleva bruset och bli bättre på att marknadsföra sig själva och sina produkter.

Agera PR hjälper företag och organisationer att identifiera, förpacka och föra fram sina budskap. Vi hittar de bästa kanalerna till era målgrupper och budskapen som stödjer era affärsmål.

Vår bästa dag är när vår kund hyllas i sina viktigaste medier. En stark synlighet i medierna skapar intresse för våra kunder, leder till en positiv inställning i deras målgrupp och till en ökad försäljning. Därför jobbar vi med strategier för synlighet såväl som det praktiska genomförandet av kontakter med medierna.

Vi satsar på det vi kallar medierelationer 2.0. För oss är sociala medier och digital PR lika viktiga för spridningen av nyheter som de traditionella medierna. Vår roll är att utveckla strategin för framgång i alla medier och se till att varumärket leder utvecklingen i våra kunders bransch.

Vill du ha höra om hur Agera PR jobbar med medierelationer? Kontakta oss:​