Content Marketing: Innehåll som ger engagemang och lojalitet  

Vill du ha ett bättre och mer engagerande material för din webbplats, blogg, Facebook eller för ert nyhetsbrev? Vill du ha ett mer långsiktigt tänk kring hur du intresserar och skapar lojalitet hos era målgrupper? 

Våra utgångspunkter inom Content Marketing:

1. Använd den kunskap som redan finns
Alla företag har kompetens inom sitt specialområde. Det krävs en bra näsa för vad som är intressant för att locka fram och utnyttja kunskap som intresserar andra. 

2. En bra plan är halva jobbet
Mål, målgrupper och kanalval är förutsättningar för en effektiv kommunikation. Vi har lång erfarenhet av att ge råd om vad som kommer fungera - och vad som inte har en chans!

3. Bygg långsiktighet i era egna kanaler
Ni har möjlighet att påverka och skapa lojalitet med era produkter och ert varumärke. Ofta är tonfallet viktigare än faktainnehållet, men båda bidrar till den långsiktiga relationen.  

Vill du ha höra om vår egen modell för Content Marketing? Kontakta oss

Agera PR:s blogg

8 juli 2019
Glad sommar!

Stockholm
Nu är det sommar, även för PR-byråer! 

Det går fortfarande att höra av sig som vanligt till vårt tel. 08-410 379 80 och info@stockholm.se för att få hjälp med sin PR.

Läs hela inlägget »
12 juni 2019
Medierna påverkar alla
12 april 2019
Bygger bra PR alltid på en bra historia?
28 februari 2019
Hur gick intervjun?
31 januari 2019
Hur mäter vi effekten av PR?
20 december 2018
Hur svår är nyhetstorkan under jul?
30 november 2018
Känslorna styr allt
1 oktober 2018
Satsa på PR till breda målgrupper
5 september 2018
Tala illa om konkurrenterna?
31 maj 2018
Kan influencers stärka ert varumärke?
Bilder används under Creative Commons från Andreas Wulff