Värderingar

Vi arbetar för att se till att vårt arbete såväl som vårt företag i stort har en hög etisk ambitionsnivå. I praktiken innebär det här att vi i första hand arbetar med PR enligt vissa metoder och mål.

Agera PR är medlem i branschorganisationen Svenska PR-företagen, som har bindande riktlinjer för alla medlemmar.

Agera PR följer också The Stockholm Charter, som är ett globalt ramverk för PR-byråer, framtaget av The international Communications Consultancy Organisation. Ramverket inkluderar bland annat krav på transparens, sekretess, intregritetsaspekter och kvalitetsfrågor. Läs mer här: 

Agera PR följer också branschorganisationen PRECIS normer för PR-byråer.

Agera PR har också interna policys som används av hela organisationen när vi planerar, genomför och följer upp vår verksamhet. De består bland annat av en miljöpolicy och en social samhällspolicy där mänskliga rättigheter så som de beskrivs i FN:s allmänna förklaring ingår. Företaget har också en uppförandekod för alla medarbetare när det gäller hur man ska agera i digitala medier.