En studie från PwC visar nu att skandaler och korruption är den vanligaste orsaken till att vd:ar på de största bolagen runt om i världen tvingas lämna sina poster. Skulle PR kunna räddat dem?  

Kanske, om PR-byrån fått arbeta på ett bra sätt och insikterna tagits till vara i företaget. En förutsättning är att PR självklart inte ska användas för att dölja något olagligt eller oetiskt som skett i ett företag. När en skandal väl har briserat är det dessutom ofta för sent att göra så mycket mer än att försöka minimera skadan. Att undvika den hade varit bättre. 

PR har istället sin viktigaste roll i att i förväg peka ut var riskerna finns. Tyvärr upplever vi att många företag har en låg medvetenhet om var riskerna mot deras rykte faktiskt finns. Det saknas ofta en systematisk och regelbunden genomlysning.

Sannolikt beror detta på att kompetensen helt enkelt inte finns i företaget. Ekonomer är jättebra på att se var den finansiella risken finns för företaget. Ingenjörer kan se produktionens brister. Marknadsfolket kan se var konkurrenterna riskerar att dra ifrån. Men vem uppmärksammar omvärldens bild av företaget?

Nästan alltid när vi kommer in i ett företag så möts vi dessutom av en betydligt mer positiv bild av företaget och branschen än vad vi har med oss utifrån. Den interna bilden följder sannolikt av att företaget har en bra och positiv kultur, vilket för det allra mesta är till nytta. Men oj vad ohjälpsamt detta är när det handlar om att hitta risker.  

Vad en PR-byrå kan bidra med är att se företaget utifrån och beskriva hur företaget och dess bransch uppfattas. Därmed kan vi göra en lista på vilka riskerna är, hur sannolika de är och hur allvarliga de är. För nästan alla branscher har inbyggda risker, som kan hänga ihop med allt från miljön till problem med produkterna. Sedan tillkommer de som är specifika för företaget.

Vår kompetens inom medielogik och samhällsdebatt är ofta avgörande för att kunna identifiera riskerna och prioritera mellan dem. En genomlysning kan ge en betydligt bättre överblick och medvetenhet om riskerna, och hur de kan undvikas. Åtminstone om de leder till konkreta åtgärder i företaget.

Slutresultatet är åtgärder och budskap som kan rädda både företagets varumärke och VD:n från framtida skandaler. På det här sättet kan PR bli en av de viktigaste investeringarna ett företag gör.

Visa hela inlägget »

Stockholm
Nu är det sommar, även för PR-byråer! 

Det går fortfarande att höra av sig som vanligt till vårt tel. 08-410 379 80 och info@stockholm.se för att få hjälp med sin PR.

Visa hela inlägget »

Stockholm 2019-06-12

Vad kan få människor att plötsligt fylla sitt Facebookflöde med uppdateringar i samma ämne? Svaret är PR! Ja, kanske kan även vädret och årstiden påverka förresten. Men medierna har stor påverkan på vilka ämnen det skrivs, delas och interageras kring. Särskilt de där ämnena som inte är de mest självklara, så kanske inte ”sommaren” utan ”robotgräsklipparen”.

Det är egentligen självklart, men det finns även forskning som visar att det som rapporteras i medier också leder till ökad aktivitet i sociala medier. Det ämne som det skrivs om i tidningar skrivs det även om på Facebook och Twitter, i den ordningen.

För en PR-byrå som specialiserar sig på medierelationer är detta förstås en kul bekräftelse på att det vi gör är viktigt och hjälper våra kunder.
För även om resultaten inte är någon överraskning, så är trots allt effekten av PR ofta svår att leda i bevis utom all tvivel. I undersökningen jag länkade till här ovanför lyckades forskarna hitta ett smart sätt att locka fram orsak och verkan. Då blir det tydligt att PR-aktiviteterna haft en verklig effekt.

Forskarna visar att 13 000 fler tweets publicerades i samma ämne som artikeln under den vecka det publicerades artiklar i stora amerikanska medier. Alltså 13 000 fler än vad som var normalt, vilket innebar tio procents ökning av antalet inlägg. Detta trots att medierna som deltog i studierna är stora men långt från de största.

Dessutom visade undersökningen att antalet tweets som stödjer samma åsikter som i artikeln också ökade. Visserligen inte med mer än ett par procent, men över tiden och med upprepade artiklar i större medier bör effekten bli stor.

Slutsatsen blir förstås därför att de mediekontakter vi som PR-byrå arbetar med ger effekt. Upprepade artiklar med samma budskap gör att vi kan påverka opinionsbildningen och i förlängningen, samhället. Om nu någon tvivlat på det alltså.

Visa hela inlägget »

Stockholm 2019-04-12

PR bygger på att hitta en vinkel som intresserar målgruppen. En vanlig missuppfattning är dock att ”vinkel” är samma sak som ”berättelse”.  

För några år sedan var storytelling ett buzzword alla behövde förhålla sig till. Alla företag skulle bygga upp en slags skapelsehistoria och framtidsvision som skulle engagera alla som ville lyssna. Men betydelsen av en god historia kan definitivt överskattas.

För det finns också annat att ta hänsyn till, som till exempel nyttan för målgruppen. Ibland tycker vi ju om en bra historia, men ibland vill vi istället ha kunskap och råd och hänga med i vad som händer. Då är det inte en berättelse som är viktigast.

Det här kan illustreras genom att vi tittar på framgångsrika rubriker. Här är de första orden i vad som enligt statistiken var några av de mest framgångsrika rubrikerna på tidningar på nätet:
”Framtiden för…”
”Här är hur..”
”De fem bästa…”
”Vill du testa…”
”Nu erbjuder…”
”Vad kan man göra…”
Många av de här artiklarna hade förstås en berättelse, men framför allt syns nyttan för läsarna väldigt tydligt.

Rubriker som får den mängd uppmärksamhet som dessa fick kan med fördel följas av information om vad målgruppen behöver – och just detta gör den mer positivt inställd till avsändaren.

En annan hake med att använda berättarformen: Vad ska vi skriva för historia om det där IT-företaget som faktiskt inte alls startades i ett garage av en grundare med en stor vision om att förändra världen? Företaget vars främsta mål är att växa och ta marknadsandelar?

Fast det där trista IT-företaget kanske är jättebra på något, som till exempel artificiell intelligens eller design eller säkerhet? Ja, då är det precis det som vi ska prata om.

Därmed inte sagt att berättande är fel. Det är bara bra att komma ihåg att det inte alltid är den mest effektiva kommunikationen och att det finns andra alternativ.

Visa hela inlägget »

Stockholm 2019-02-28

En PR-byrå har ofta till uppgift att se till att uppdragsgivarna blir intervjuade och citerade i medierna. Resultatet blir nästan alltid väldigt positivt, en artikel som innehåller de budskap vår uppdragsgivare gärna vill att fler ska känna till.

Samtidigt är det inte helt enkelt att få stressade journalister att ta sig tid för ett längre samtal, och ofta blir det bara en kort telefonintervju eller en mejlintervju. Det händer därför ibland att journalisterna missförstår något eller att vår uppdragsgivare inte får möjlighet att säga det de upplever är viktigast.

Det går ändå nästan alltid bra, men osäkerheten om vad som blir resultatet av intervjun gör att vi på PR-byrån ofta får säga så här till våra uppdragsgivare:   

-       Citaten uttrycker inte exakt det som sas i intervjun
Det som sägs i samtalet är ofta mer komplicerat än den förenklade version som sedan hamnar i artikeln. Dessutom justerar journalister ofta citaten så de passar artikeln i helheten, och då glider de bort en bit från vad som faktiskt sas. Vårt råd är att acceptera att detta är hur medier fungerar, och så länge det inte är fel så är det inte så mycket att göra åt. Oftast gör det faktiskt artikeln bättre!

-       Kolla citaten innebär inte att korra citaten
Journalister brukar vanligtvis be sin källa att godkänna citaten. Citaten ägs dock i det läget av journalisten, och inte av den som uttalade dem. Medierna skriver helt enkelt vad de själva vill skriva, och vår uppgift är enbart att reagera på faktafel. Därför ska vi inte kommentera språket, kritisera urvalet eller skriva om ett citat så att det blir mer ”corporate”. Sådant uppfattas bara negativt och riskerar att försvåra framtida kontakter. Det går också att se detta som en möjlighet att få ge lite extra fakta.

-       Tålamod
Det är också vanligt att det tar lite längre tid än vad vi och uppdragsgivaren skulle vilja innan en tidning publicerar artikeln. I värsta fall skrevs artikeln för att tidningen vill ha något att publicera under semestern.

-       En intervju innebär ingen garanti för publicitet
Även om en intervju går bra så kan det hända att det aldrig blir någon artikel. Journalisten kanske intervjuade flera personer, och det var någon annan som gav de skarpaste citaten. Eller så var intervjun bara avsedd att samla fakta eller lära sig mer om ämnet. Vårt råd är att tänka långsiktigt, att intervjun är början på en kontakt som kan sträcka sig över lång tid. Och att det är bra att träna på budskap och citat.

Så intervjuer är helt enkelt precis som PR i största allmänhet ett väldigt effektivt, produktivt arbete som dock ibland har ett lite oväntat utfall. Det är bäst att tänka på PR som långsiktigt och kontinuerligt, vilket också hänger ihop med att de flesta PR-insatser framför allt är varumärkesbyggande snarare än direkt säljdrivande. Då är intervjuer en av de bästa sätten av få resultat.
 
 

Visa hela inlägget »

Stockholm 2019-01-31

De resultat en PR-byrå åstadkommer kan mätas på många sätt. Utmaningen är att mäta så att det vi gör faktiskt utvärderas. Samtidigt som kunden får veta vad de har tjänat på investeringen och om den är lönsam.

För att mäta PR på ett bra sätt behövs det först slås fast vad som är målet med insatsen: Är det för att öka kännedomen för företaget eller dess produkt på marknaden? Är det för att förändra samhällsdiskussionen i någon riktning? Är det för att bli tillfrågad vid upphandlingar? Är det för att locka nya medarbetare?

Det duger inte heller att mäta vilket mål som helst, utan en förutsättning för att det ska fungera för PR-mätning är att målet kan nås med hjälp av kommunikation.

Oftast är därför försäljningen ett steg för långt bort, eftersom en bra PR-kampanj visserligen kan skapa intresse men sedan kanske en duktig konkurrent har coolare funktioner. Försäljningen är helt enkelt inte en tillräckligt exakt mätpunkt, och även om den går väldigt bra så kan PR-byrån ha jobbat väldigt dåligt. Produkten kanske bara var väldigt billig i jämförelse med konkurrenterna, och ska verkligen PR-byrån få cred för det?

När vi vet vad som är målet kan vi fundera på hur vi mäter att vi lyckas nå det. Vid den taktiska planeringen av PR ska flera steg i en kedja ingå, och de leder oss till målet:

1.       Kommunikationen. Vi väljer och genomför en rad insatser för att nå målet. När vi genomför dem kan vi mäta hur de lyckas, i fråga om allt från antalet publiceringar till interaktion på sociala medier.

2.       Attityder. Vi utgår från de attityder som vi vill ska påverkas hos olika målgrupper. Attityder mäts genom opinionsundersökningar och för att veta om vår kommunikation fått effekt behövs det dels en nollmätning inför en kampanj och en effektmätning efteråt för att veta hur attityderna påverkats.

3.       Beteenden. Vad är det målgruppen ska göra när den påverkats? Kanske ska den gå in på webbutiken eller så ska fler skicka in sitt CV till kunden. Detta kan vi mäta som etapper på väg till målet, och när vi lyckas påverka dem är vi på väg att nå målet.

4.       Målet. Här knyter vi ihop säcken, med hjälp av de mål för PR-arbetet som fastställdes inför kampanjen.

Det är alltså utifrån dessa steg som vi tar fram vårt förslag på hur vi mäter PR-effekter. Det finns flera avvägningar att göra. Till exempel finns det ofta flera olika mål, och de kan vara mer eller mindre långsiktiga. Vissa mätningar (opinionsmätningar!) är ofta alltför dyra för att göra i någon större utsträckning, medan andra kan göras varenda månad.

Den exakta formen för mätning kan diskuteras. Och det gör vi gärna!  
 

Visa hela inlägget »

Stockholm 2018-12-20

Jag har fått frågan om det går att begrava en nyhet på jul. Alltså kommunicera något som man egentligen inte vill kommunicera, men måste, och hoppas att ingen intresserar sig för att rapportera om det. Svaret är förstås att det inte är så etiskt och att det finns en stor risk att det slår tillbaka. Inte bara eftersom de stora nyhetsmedierna fortfarande jobbar – och har akut nyhetstorka.

PR-byrån satte sig faktiskt ned och räknade artiklar förra jul och nyår: Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet hade ingen vanlig utgivning under julhelgen men de lade ut många nyheter på nätet, till och med på julafton. Uppenbarligen hade de några journalister närvarande på redaktionerna även om många av nyheterna på SvD kom från TT och Omni. Men nog hade det gått att få ut en nyhet.

I fråga om smalare ämnen och deras specialiserade medier är det sannolikt svårare. Till och med en sajt som IDG.se, som har mer än 200 000 unika besökare per vecka, verkar ha varit stängda på julafton. De hade i och för sig en ny publicering varje dag under juldagarna, men det handlade uppenbarligen om schemalagda publiceringar.
Nyhetstorkan då? Jo, av erfarenhet så vet vi att journalister desperat letat i den där mappen med pressmeddelanden märkt ”kanske senare” och hittat något lite halvgammalt. På julaftonsmorgonen har de sedan ringt, andan i halsen, och undrat om det går att göra något på detta… IDAG?

Japp, jag har personligen fått en kunds talesperson att avbryta jullunchen för att bli intervjuad av TV-nyheter i villaträdgården. Så snälla, försök inte begrava en nyhet på jul. Det finns en klar risk att ni blir det mest spännande som händer den dagen.

God jul!

Visa hela inlägget »

Ja, det vill säga nästan alltid. För PR handlar om att hitta historier som fångar våra känslor. Att det finns rationella argument i de historierna är nog bra, men det är verkligen en förutsättning att argumenten talar till känslorna. Ibland kan vi tro att sådan marknadsföring inte påverkar smarta människor som gör medvetna inköp efter gedigen research, men det är nog tveksamt om det verkligen stämmer.

Nyligen undersökte till exempel forskare i Uppsala om de kunde få statistiskt kunniga, analytiskt lagda studenter i nationalekonomi att tycka invandringen kostar för mycket, enbart genom att hänvisa till ett påstående som de beskrev som ”ett välspritt inlägg på Facebook”. Jodå, det funkade. Fake news fungerar.

Förresten var nog studenterna inte negativa till invandringen innan undersökningen, utan bara det faktum att de hört att det talas om invandringens kostnader räckte nog för att de skulle gå att påverka. Det negativa påståendet om kostnaderna gjorde sannolikt att de gick från att vara neutrala till att vara negativa, enbart genom att de nu fått fler källor som pekade i samma riktning. I försöket fick studenterna samtidigt tillgång till trovärdig information från regeringens hemsida – men ändå påverkades de av Facebookinlägget.

Ett annat exempel: Nyligen var jag själv med om att en högutbildad och framgångsrik bekant ifrågasatte mässlingvaccination. Hen hade läst på nätet och sa ”det verkar som det finns både för- och nackdelar med att vaccinera barnen”. Jag protesterade förstås och sa att hen borde öva på sin källkritik.

Sedan googlade jag och tänkte att det kanske är lätt att hitta konspirationsteorier på nätet. Men nej, hur jag än googlar om vaccinationer så är de första tio träffarna trovärdiga källor som 1177, Läkemedelsverket och någon artikel i Dagens Nyheter. Samtliga är väldigt tydliga med att vaccinationsskeptikerna helt enkelt har fel. Men min bekante lyckades bortse från alltihop och trodde i stället på typ ”välspritt inlägg på Facebook”.  

Vad detta visar är alltså att vi tror vad vi vill tro. Det gäller till och med smarta, analytiska typer som borde veta bättre.

För en PR-byrå som vill nå resultat så är detta viktigt. PR handlar om trovärdighet, och för att övertyga i vår marknadsföring måste vi alltid komma ihåg: Är det här en bra historia?  

Visa hela inlägget »

Som PR-byrå hör vi ibland påståendet att en produkt bara behöver vara känd i sin målgrupp - inte utanför den. Vad är felet med det här?

Jo, de flesta köpare behöver förankra sina inköpsbeslut i en större grupp. Då är det en stor fördel om varumärket är känt även bland dessa.

Ett exempel: En biltillverkare som bara riktar in sin marknadsföring på den enda bilintresserade i en familj glömmer bort att inköpet påverkar alla i familjen. Sannolikt är det också flera som ska använda bilen, och då är också flera inblandade i köpbeslutet. Detta gynnar de varumärken som är kända och missgynnar resten.

PR-taktiken behöver därför anpassas för att nå även de som påverkar besluten. Stora medier har breda målgrupper, och det kan uppfattas som de inte passar för varumärket. Men behöver alltså nås. I sociala medier har de flesta varumärken svårt att organiskt locka stora grupper att följa dem. Det gör många sådana kanaler svårare att använda för att nå de som påverkar köpbesluten.

Även för B2B är bredare målgrupper intressant. Det borde vara lättare för en IT-chef att beställa från IBM än från en okänd leverantör. Det gäller nog även efter skandalen kring Transportstyrelsen – jag tror få trots detta skulle tveka att anlita dem. De har ett skydd i sitt sedan decennier inarbetade varumärke.

Så vad gör kännedom för nytta? Bland konsumenter är varumärket du väljer ofta en fråga om vem du är, snarare om produkten. Då är det väldigt viktigt att omgivningen känner till signalen du skickar ut, annars blir den meningslös. Förvånansvärt mycket av detta går igen även i B2B.

Samtidigt finns det gränser för hur känd man behöver vara. En produkt som vänder sig till företag behöver vara känd hos människor i flera funktioner i företaget, men kanske inte bland privatpersoner. Säljer du dyr konsumentelektronik är de mest teknikfientliga grupperna inte intressanta. I värsta fall blir de bara mer fientliga när de påminns om er dyra teknik. Även om de ingår i samma hushåll som den som köper produkten så kommer de inte lägga sig i valet av varumärke.

Slutsatsen? När du väljer hur bred din PR ska vara behöver du först tänka igenom vilka som påverkar köpbeslutet och hur. Vi hjälper gärna till med det valet.

Visa hela inlägget »

Kan det löna sig att tala illa om konkurrenter? Vår PR-byrå brukar ge som råd att det är en dålig strategi, som sätter fokus på fel saker. Berätta i stället om vad som är bra med de egna produkterna och varumärket, säger vi, och säkert även de flesta andra PR-byråer.

Men så här i valtider upptäcker vi en kategori där ute som inte alls verkar följa våra råd: Politiker. De politiska partierna berättar visserligen oftast om sin egen politik men lägger också en hel del krut på att kritisera sina konkurrenter i andra partier. Fungerar det?
Svaret är: Kanske! Politik är annorlunda än många andra ”marknader”, till exempel genom att det finns en begränsad mängd röster att konkurrera om, medan om någon köper en t-shirt i din butik så kan de även gå vidare och köpa en till hos det där andra företaget. På samma sätt kan den som köper en robotdammsugare mycket väl också fortsätta vilja ha en vanlig dito.

Kanske är inte heller påhoppen så populära inom politiken ändå? De värsta politiska angreppen kommer förstås från SD, men här om dagen visade DN i en artikel att inte ens de verkar vilja stå för sina värsta påståenden. I stället låtsas de som om de inte har något att göra med de högerpopulistiska FB-grupper som de bevisligen rattar. (Förhoppningsvis borde en sådan uppenbar oärlighet slå tillbaka.)

Men det som är den främsta lärdomen från valrörelsen är att de partier som har tydliga budskap är de som går framåt i opinionsundersökningarna. För tvärt emot vad en del internationella medier valt att fokusera på är det inte bara högerpopulismen i form av SD som verkar bli valvinnare, utan även Centerpartiet och Vänsterpartiet.

Visa hela inlägget »

För många varumärken är influencers idag en del av marknadmixen inom PR. Men hur effektiva är de egentligen? Det finns idag inte något bra sätt att mäta det på, bland annat eftersom Facebook och andra sociala mediekanaler blivit allt svårare att få tillgång till statistik från.

Influencers framtid är något som står och väger just nu, tänker vi på PR-byrån. Många influencers är väldigt duktiga på att anknyta till målgruppen och producera relevant innehåll. Samtidigt är det en del andra som jobbar alltför kortsiktigt och kompromissar med det mesta för att tjäna pengar.

En del influencers verkar dessvärre ha missat att precis som för traditionella medier är deras främsta tillgång relevansen och trovärdigheten. När en influencer uppfattas som såld blir det inte bra, varken för dem själva eller deras samarbetspartners. Likaså när de tar upp ämnen som är viktiga för annonsörer men inte för publiken. För många och för dåliga samarbeten med olika skumma partners är inte bra. Dessutom finns det en och annan influencer som blåst upp sin betydelse genom att exempelvis hävda att de har ett större antal besökare på sin sajt än de verkligen har.

En intressant grupp är mikroinfluencers. Dessa kan ofta kännas mest genuina och en del är väldigt bra, till exempel för att de är nischade och därför är bäst på det de gör. Dessa kan ha ett riktigt bra nätverk, trots att deras publik inte är störst i siffror.

Sedan kan man fundera på vad det är som är så genuint som publiken letar efter? Det är ju ok att konstruera och hitta på saker så länge det sker på ett ärligt sätt. Särskilt om det blir kul.

Det krävs mycket jobb för att nå framgångar som influencer och det blir allt svårare att klara det på fritiden. Framtidens influencers kanske då blir ännu mer av industri? Lite som att musikbranschen alltid plockat upp talanger och sedan producerar det de gör – medan de låtsas som att det är talangen som ligger bakom det hela.

Idag finns det en del framgångsrika influencers som själva kan välja hur deras varumärke byggs, tillsammans med samarbetspartners. Fler borde ta efter och vara noggranna med vilka de samarbetar med och på vilket sätt. För varumärken fungerar det på samma sätt, och där är det inte minst att PR-byrån tar sitt ansvar och ger goda råd.

För PR-byråer är det viktigt att hitta rätt typ av influencer åt våra kunder. Idag är annars influencer marketing lite av en djungel, och det är en djungel där lite kartläsning av en PR-byrå skulle vara till hjälp för många.  

Visa hela inlägget »

Stockholm 
I PR-byråers medieträningar brukar det ofta sägas att den som blir intervjuad av en journalist ska undvika att spekulera. Men ett mer korrekt - och tråkigare - råd är att det beror på sammanhanget om det är bra att spekulera. Ibland kan det vara väldigt bra och ibland är det åtminstone ganska ofarligt. Vad behöver den som ska bli intervjuad  egentligen tänka på?

Först det positiva exemplet. När vd:n för en startup tillfrågas av en journalist om vad han tror är framtiden för branschen så är det ofta en bra idé att spekulera. Själva syftet med en startups varumärke handlar (ofta) om att måla upp en bild om hur de ska förändra världen. Fritt fram att spekulera alltså. En gång i framtiden kommer deras gamla spekulationer bedömas och granskas, och de kommer hånas eller hyllas beroende på hur det gick. Men om de hånas så beror det på att företaget inte finns kvar längre, så vad spelar det då för roll?

Sedan tar vi det neutrala exemplet. När vi själva nyligen listade fem PR-trender för framtiden så är ju det ett slags spekulerande. Men PR-byråers framtidsvisioner brukar ärligt talat sällan granskas av någon, och därför känner vi oss rätt säkra på att det inte är något som kan vändas till något negativt – även om det visar sig att vi hade helt fel. Värdet för oss med att artikeln blir läst i början av året är större än risken att vi granskade mot slutet av året. Kännedomen om PR-byråns namn ökar ju fler som läser och exakt vad vi sa kommer nog få att minnas nästa nyårsafton. Men visst, om våra prognoser visar sig vara fel så får vi skämmas för att ha gjort en dålig analys. Det vore inte alldeles bra, men det kunde faktiskt varit värre.

Värre är det till exempel för dåvarande kommunikationsminister Ines Uusman, som numera är mest känd för att ha sagt att internet är en fluga. Egentligen sa hon inte exakt så, men nästan. Det var en redigerare på Svenska Dagbladet som spetsade till uttalandet i en rubrik. Men hur som helst så var inte ens det hon faktiskt sa särskilt lyckat. Hon tänkte inte på att journalister tenderar att spetsa till saker, och att en rubrik kunde bli mer kategorisk än vad hennes uttalande egentligen var. Följden har blivit att Ines Uusman idag förknippas med en enda förutsägelse - som visade sig vara felaktig. Men vi får nog även säga att hon hade en del otur, för kommentaren kunde lika gärna passerat obemärkt.

Men det hade så klart gått att undvika alltihop. Om hon bara fått chansen att prata med en PR-byrå först. För om Ines Uusman fått chansen att gå tillbaka till 1996 och återigen blivit tillfrågad om internets framtid så kunde hon börja med att säga: ”Jag kan så klart inte veta hur det kommer gå i framtiden”. Vilket är ett trevligare sätt att säga ”Jag vill inte spekulera”. Sedan kan hon fortsätta: ”..men jag ju hört en del säga att det inte är så intressant att surfa runt på internet, och att de undrar vad det är till för. Kanske ändrar det sig i framtiden”. Detta är faktiskt ungefär vad hon faktiskt sa, men med en viktig skillnad. I stället för att själv stå för uttalandet så citerar hon någon annan, och eftersom journalistens fråga är en uppmaning om att spekulera så kommer hon till och med undan med att inte berätta vem hon citerar. Ännu bättre är det dessutom om kan ge konkreta fakta eller exempel om vad hon menar.

Så visst får vi spekulera. Men de som inte vill att förutsägelser kommer tillbaka i nästa intervju eller används för att skapa en konflikt kan försöka hålla sig till fakta och undvika att spekulera. Det är enklare, men tråkigare. Frågan är därmed den samma som PR-byrån alltid ställer till sina kunder: Vilken bild vill du förmedla egentligen?

Visa hela inlägget »

Ibland sägs det att PR inte ger mätbara resultat. Vi skulle kunna hävda att det inte stämmer, men det finns ett bra skäl att låta bli. Jämför till exempel med resultaten av en annan sorts marknadsföring, onlineannonsering. De brukar nästan alltid vara en besvikelse.

För det är ju försvinnande få som klickar på en banner. Jämför du antalet läsare av en Aftonbladetartikel med hur många som brydde sig om annonsen de först fick klicka bort för att läsa sidan, ja då kan en del reklamare tycka det blir lite pinsamt.

Men klicken är inte allt, och mätbarheten ger bara en skenbar tydlighet som inte har så mycket med den verkliga effekten att göra. Effekten är faktiskt mycket större, genom att publicitet visserligen sällan direkt leder till ett köp men i stället till andra effekter.

Det är egentligen ganska ovanligt att en konsument köper en produkt som hen aldrig tidigare hört talas om från ett företag som ja, dito. Detta behövs i stället: Kännedom, kanske ett förtroende, ofta en bra känsla och till och med ett och annat gammaldags försäljningsargument.

Publiciteten får ofta en konsument att notera varumärket eller produkten för framtida behov, eller börja fundera över om hen behöver en liknande produkt. Kanske leder det till en återkomst vid ett senare tillfälle.

Problemet är att sådant inte syns när vi mäter. I fråga om printannonsering går det förstås alltid att intala sig själv att den där svindyra annonsen gav jättebra resultat. Men det funkar inte för en digital motsvarighet.

På samma sätt är det inom PR. Lyckad PR beror inte på att vi skickat ut ett pressmeddelande och sedan har världen raskt förändrats. Att mäta resultatet av en sådan aktivitet är inte ens idé att tänka på. Men har du rätt budskap och får ett upprepat genomslag i medier som människor har förtroende för, varför skulle det inte leda till något?

Så klart är upprepning meningslös om du inte får uppmärksamhet. Tråkiga koncept som upprepas kommer ändå aldrig bli välkända. Jag skulle kunna nämna tusen exempel på det, men problemet är att ingen skulle känna igen dem. Så ni får tro mig i stället.
Det går inte att mäta upprepningarnas effekt, inte om vi inte vill ha fullständig övervakning av alla människor hela tiden. Inte ens genom att följa webbtrafik och så vidare. Det går faktiskt bara inte.

I stället ser vi att långsiktig PR långsiktigt leder till en effekt. Som håller i sig länge.

Visa hela inlägget »

PR-byråer är nyhetsmaskiner. När vi (ganska ofta) hör uppdragsgivare säga att de inte har något spännande att berätta så tar vi det som en utmaning. En del nyheter finns där redan, är välkända på företaget och behöver bara paketeras om för att de ska bli nyhetsvärdiga. Andra kanske ingen ens inom organisationen lagt märke till.

För att få fram rätt information från uppdragsgivaren behöver en PR-byrå vara bra på research. Företagen behöver i sin tur vara bra på att öppna dörrarna för PR-byrån så de kan få fram den information de behöver. Det måste också finnas en budget som tillåter alltihopa.

Sedan börjar paketeringen. Här gäller det att lyfta fram det som är intressant för medier, vilket innebär att vi letar efter sådant som väcker intresse. Sådant som dessutom innehåller värdefull information för en bredare grupp än bara för vår uppdragsgivare.
Det vi letar efter ska förstås även passa in i den övergripande strategin för vad vi ska kommunicera. Strunta i de fåniga grejerna som säkert någon journalist tycker vore kul, men som inte hjälper oss skapa ett bra varumärke.

Det handlar också om rubriksättningar som väcker intresse. Ungefär som rubriken till den här texten kanske gjorde? Skillnaden är att vi i vårt eget material ska se till att ha täckning för det som står i rubriken.

För något otroligt gör nog inte PR-konsulten, ens mot slutet av den här texten. Har vi gjort vårt jobb så kommer det bara leda till bra kommunikation. Så att målgrupperna nås med rätt budskap. Inte så illa jobbat, det heller.
 

Visa hela inlägget »

Det har hänt att vår kund blivit intervjuad på gräsmattan utanför en villa där julfirandet pågår för fullt. Att tv-nyheterna på julafton plockat upp det där gamla pressmeddelandet från tidigt i december. Och i år kanske det händer igen. 

Om inget händer: God jul! 

Om något händer trots allt händer så har vi en jourtelefon, tel. 073-397 46 55.

Visa hela inlägget »

Stockholm 2017-11-23

Någon som trodde att medierelationer inte funkar? Forskare på Harvard har nyligen i en undersökning kunnat följa hur publicitet i tidningar leder till ökad aktivitet i sociala medier. Dessutom handlar det om aktivitet som stödjer just det som sägs i artiklarna.

För en PR-byrå låter det här förstås som musik i våra öron, och jag kan intyga att vi kommer citera den här forskningen i alla möjliga sammanhang under lång tid framöver.

För även om resultaten kanske inte är någon överraskning, så är trots allt effekten av PR ofta väldigt svår att leda i bevis utom all tvivel. I det här fallet lyckades forskarna hitta ett smart sätt att locka fram orsak och verkan. Då blir det tydligt att PR-aktiviteterna haft en riktigt tydlig effekt.

Forskarna fick hjälp av några medier, bland annat Huffington Post och Nation, med att publicera artiklar om olika ämnen som immigration eller jobb. Det handlade om reportage snarare än tidsbundna ämnen och det var förstås därför som medierna tyckte de kunde vara med i projektet.

Forskarna visar att 13 000 fler tweets publicerades i samma ämne som artikeln under den vecka de publicerades. Alltså 13 000 fler än vad som var normalt, vilket innebar tio procents ökning av antalet inlägg. Detta alltså trots att medierna som deltog i studierna är stora men långt från de största.

Dessutom visade undersökningen att antalet tweets som stödjer samma åsikter som i artikeln också ökade. Visserligen inte med mer än ett par procent, men över tiden och med upprepade artiklar i större medier bör effekten bli stor.

Slutsatsen blir förstås därför att de mediekontakter vi som PR-byrå arbetar med ger effekt. Upprepade artiklar med samma budskap gör att vi kan påverka opinionsbildningen och i förlängningen, samhället. Om nu någon tvivlat på det alltså.
  

Visa hela inlägget »

Stockholm 2017-10-31
PR-byråer är nyhetsmaskiner. När vi (ganska ofta) hör uppdragsgivare säga att de inte har något spännande att berätta om tar vi det som en utmaning. En del händelser finns där redan, är omtalade hos företaget och behöver bara paketeras om för att de ska bli nyhetsvärdiga. Andra kanske ingen ens lagt märke till internt.

För att få fram rätt information från uppdragsgivaren behöver en PR-byrå vara bra på research. Företagen behöver i sin tur vara bra på att öppna dörrarna för PR-byrån så de kan ta reda på det de behöver veta. Det behöver också finnas en budget som tillåter det här.

Sedan börjar paketeringen. Här gäller det att lyfta fram det som är intressant för medier, vilket innebär att vi letar efter sådant som väcker intresse och är värdefull information för en bredare grupp än bara vår uppdragsgivare.

Det vi letar efter ska förstås även passa in i den övergripande strategin för vad vi ska kommunicera. Strunta i de fåniga grejerna som säkert någon journalist tycker vore kul, men som inte hjälper oss skapa ett bra varumärke.

Det handlar också om rubriksättningar som väcker intresse. Ungefär som rubriken till den här texten kanske gjorde. Skillnaden är att vi i vårt material ska se till att ha täckning för det som står i rubriken.

För något otroligt gör nog inte PR-konsulten, ens mot slutet av den här texten. Har vi gjort vårt jobb så kommer det bara leda till bra kommunikation som når målgrupperna med rätt budskap. Inte så illa det heller.

Visa hela inlägget »

Vi som jobbar med PR får ibland höra att ett varumärke bara behöver vara känt i sin målgrupp, inte utanför den. Men att marknadsföra produkten alltför snävt riskerar att göra dig ointressant även för målgruppen, vilket beror på att de flesta möjliga köpare behöver förankra sina inköpsbeslut i en större grupp. Då är det en stor fördel om varumärket är känt sedan tidigare.

Det här blir särskilt aktuellt när vi pratar om sociala medier. De flesta varumärken har svårt att organiskt locka stora grupper att följa dem på Facebook och utan betald annonsering är det nästan omöjligt. Det går alltså att välja mellan att betala sig in eller att bara rikta sig till en väldigt smal grupp och även annonseringen går ju rikta väldigt snävt på sociala medier. Samma diskussion dyker upp när vi diskuterar hur breda medier vi behöver synas i. Stora medier har breda målgrupper, och därför kan det uppfattas som de inte passar för varumärket.

Men hur snävt ska PR-arbetet vara? Tänk så här: En biltillverkare som bara riktar in sin marknadsföring på den enda bilintresserade i en familj glömmer bort att själva inköpet påverkar alla i familjen. Sannolikt är det också flera som ska använda bilen, och då är också flera inblandade i köpbeslutet. Känns det tryggare för den som inte känner till marknaden så bra att köpa en Volvo eller en bil från ett okänt varumärke?

Det här gäller även för B2B. Det är lättare för en IT-chef att beställa från IBM än från en okänd leverantör. Detta är inte minst tydligt efter att IBM även blivit kända som Transportstyrelsens leverantör – men jag tror få trots detta skulle tveka att anlita dem. De har ett skydd i sitt sedan decennier inarbetade varumärke.

Så vad gör kännedom för nytta? Bland konsumenter är varumärket du väljer ofta en fråga om vem du är, snarare om produkten. Då är det väldigt viktigt att omgivningen känner till signalen du skickar ut, annars blir den meningslös. Förvånansvärt mycket av detta går igen även i B2B.

Samtidigt finns det gränser för hur känd man behöver vara. En produkt som vänder sig till företag behöver vara känd hos människor i flera funktioner i företaget, men kanske inte bland privatpersoner. Säljer du dyr konsumentelektronik är de mest teknikfientliga grupperna inte intressanta. I värsta fall blir de bara mer fientliga när de påminns om er dyra teknik. Även om de ingår i samma hushåll som den som köper produkten så kommer de inte lägga sig i valet av varumärke.

Slutsatsen? När du väljer hur bred din PR ska vara behöver du först tänka igenom vilka som påverkar köpbeslutet och hur. Vi hjälper gärna till med det valet.
 

Visa hela inlägget »

Nya adressen är Kronobergsgatan 49. Även denna gång blir vi alltså Kungsholmen trogna. 

Epoken på Sankt Eriksgatan är slut, men flytten går bara ett kvarter. Utsikten mot Kungsholms strand och kanalen finns kvar! 

Flytten går 1 september och den fullständiga post- och besöksadressen är:

Agera PR
Kronobergsgatan 49
112 33 Stockholm

Visa hela inlägget »

Stockholm

Även en PR-byrå behöver ta semester! Vi önskar därför glad sommar och ber om förståelse för att vi kan vara svårare än vanligt att nå.

Men är det mediekris så är det, och kontakta då vänligen Michael Falk på tel. 073-397 46 55. 

Visa hela inlägget »

Stockholm 2017-06-26
PR och marknadsföring riskerar att få ett sämre rykte, och det är Donald Trumps fel. Det kanske låter som ett drastiskt påstående, men faktum är att Vita husets påhittade nyheter och felaktiga fakta undergräver ryktet för alla PR-proffs överallt. Vita husets PR-ansvariga är med största sannolikhet världens mest publika kommunikatörer. Problemet är att dessa idag inte bara slirar lite på sanningen, utan de är helt enkelt charlataner.

Men påverkar det Visa huset gör verkligen företag och andra organisationer som vill använda PR i Sverige för nå ut med sitt budskap? Kan det till och med påverka hur väl en PR-byrå i Stockholm fungerar?

Svaret är ja, eftersom förtroendet för vår verksamhet undergrävs. Det har så klart alltid funnits de som tror all marknadsföring är lurendrejeri, men vi som arbetar i branschen vet att verkligheten ser annorlunda ut. Jag har faktiskt aldrig råkat på någon PR-konsult som hittar på något över huvud taget. Visst förstärks fördelarna med det vi kommunicerar, men frågan ”kan vi verkligen stå för det vi säger?” är mycket, mycket vanlig inom PR. Vi vet att det vi påstår granskas. Vi agerar därefter.

Tyvärr så sprider Vita husets uppenbara och taffliga propaganda ett dåligt rykte som drabbar alla som arbetar med att marknadsföra något, vad som helst. Alldeles särskilt drabbar det oss som arbetar med PR och sociala medier, eftersom det är de kanaler som även Vita huset jobbar med. Effekten blir ett ökat misstroende för alla som vill förmedla ett budskap. Samhällets hela informationsflöde undergrävs i förlängningen.

Så sommarens blogginlägg från PR-byrån är tyvärr negativt. Och avslutas med en uppmaning till alla som kommunicerar att tänka efter lite extra, för tyvärr kommer allt ni kommunicerar att granskas mer än vad som är rimligt. Detta är den naturliga följden av ett ökat misstroende.

Visa hela inlägget »

Stockholm 2017-05-31

Ibland kan en PR-byrå lyckas så bra med sina kunders sociala medier att det verkar som att hela Sverige pratar om våra kunder. Eller så får vi till en riktig drömpublicering, kanske en artikel som prisar ett företags produkter i någon av de största medierna. Men hur vet vi att detta får försäljningen att öka?

Trots att vi får tillgång till allt mer data så är det en utmaning att veta var försäljningen kommer från. Visst driver sociala medier kännedomen och engagemang, och social selling är viktigt för B2B eller större konsumentköp. Absolut är det så att publicitet i stora medier driver mycket trafik till företagets mediekanaler och webbplats.

Så om målet är att öka synligheten är det inte svårt att mäta framgång. Såväl digital kommunikation som PR brukar dessutom vara bra metoder för att uppnå detta och att motivera kostnaden utifrån synlighet borde kanske egentligen räcka.

Men om det är försäljningen som ska mätas så är det inte så enkelt att visa vad som orsakade vad. Visst går det att få fram leads genom bra kommunikation, men idag handlar försäljning om så mycket mer. Säljprocessen för dyrare produkter, såväl till konsumenter som B2B, pågår ofta under lång tid och en stor del av den sker utan att någon utanför köparens allra snävaste grupp får veta något.

Digital kommunikation och PR kan vara till hjälp i flera olika delar av säljprocessen, men trots alla påståenden vi ser därute så är social selling svårt att räkna hem. I alla fall om vi enbart utgår från de fåtal fall där en köpare skriver ”nu tänker jag köpa” på Facebook eller genom att tracka en person till e-handelsidan.

Detta gör att PR och sociala medier främst ska ses som marknadsföringsverktyg som påverkar långsiktigt. Men samtidigt ska en PR-byrå alltid kunna svara på hur det de gör just nu är tänkt att påverka försäljningen.  

Visa hela inlägget »

Stockholm 2017-04-28
Företag som vänder sig till en PR-byrå kan ha väldigt olika förväntningar om vad vi egentligen sysslar med. Därför kan en enkel beskrivning av vad som är de olika beståndsdelarna för PR år 2017 vara på sin plats. Beskrivningen omfattar faktiskt bara fyra punkter:

1. Förtjänad media. Det här är vad många tänker på i fråga om PR, nämligen medierelationer. Det handlar om att ta fram ett material som övertygar en redaktör för en tidning att skriva en artikel om vår uppdragsgivare, helt enkelt.

2.Social media/delad media. Varför ”delad”? Jo, det handlar om att man delar saker och det handlar om att detta är medier där alla deltagare delar såväl konsumtion som produktion.

3.Betald media, det vill säga medieutrymme som vi betalar för. För en PR-byrå handlar det då inte om de snygga affischtavlor som du hellre anlitar en reklambyrå för att formge. PR-byråer är bättre på redaktionellt, trovärdigt, sponsrat content i medier och bloggar.

4.Ägd media. Det här kallas ibland även content marketing, och innebär att vi tar fram innehållet för företagets egna kanaler, som webbplats och nyhetsbrev.

Vi skulle även kunna prata om annat, som influencers, det vill säga samarbeten med personer som påverkar. Eller events för bransch och beslutsfattare. Eller… Nej, för enkelhetens skull avslutar vi där.

Fast detta är förstås bara en beskrivning av våra praktiska tjänster, och innan vi börjar jobba med det behöver vi ställa den viktiga frågan: ”Vilka vill ni påverka på vilket sätt?”. Den strategi som blir svaret är det som en PR-byrå kanske är allra bäst på.

Visa hela inlägget »

Stockholm 2017-03-17

Skapa en känsla av att vara
speciell. Där har du svaret.

PR är ett effektivt sätt att förmedla känslan av och argument för att en produkt eller ett varumärke är alldeles speciellt bra. Dessutom, om det sker via traditionella medier, med en journalist som genom sin underskrift signalerar att argumenten stämmer.

Vi vill ju köpa en produkt när vi uppfattar funktionerna som speciella, eller också är det känslorna den väcker eller till och med för att du tror den ska förändra ditt liv.  Funktioner är ett exempel på något som i och för sig kan beskrivas genom ett produktblad, men de kan göras särskilt levande om du även visar hur smarta de är, hur mycket de underlättar, hur långt före alla andra du är när du köper dem.

Allt det här är sådant som annonser ofta berättar – men där övertygar de inte. Därför att avsändaren saknar trovärdighet. Sådan trovärdighet finns i stället i medierna och även i sociala medier i viss utsträckning. I det senare fallet är det dock inte journalister och experter utan andra konsumenter som står för trovärdigheten. Andra som är som jag köper det här, och då kan jag också göra det.

Vad är motsatsen då? Jo, ett exempel på ett tillfälle när PR faktiskt inte fungerar särskilt bra är när det handlar om att försöka sälja en produkt som inte har någon särskild fördel. Den är som alla andra bara. För allt kanske går att sälja med mördande reklam, men definitivt inte med mördande PR. Vem gör en tumme upp på sociala medier för Colgate, när skillnaderna mot Pepsodent inte verkar spela någon roll?

Visa hela inlägget »

Alla PR-byråer ger nog ibland rådet att undvika att säga ”ingen kommentar” som svar på en journalistfråga. Men varför egentligen? Det finns en rad goda skäl, varav ett par av de viktigaste är:

1.       För att du missar chansen att få ut ditt budskap. Resten av intervjun riskerar att handla om att journalisten försöker ta reda på var exakt gränsen för det som du inte vill kommentera går. I stället för att du får prata om som faktiskt

2.       För att du verkar dölja något. Ja, det är väl till och med uppenbart att du inte vill berätta allt du vet, för annars skulle du väl säga att du inte vet svaret på frågan. Om du har legitima skäl att inte vilja svara vore det så klart bättre att förklara vilka de är?

3.       Det får dig att verka inkompetent. För numera vet alla att ingen förväntas säga ”ingen kommentar”, och du framstår som den sista som inte fått reda på det.

Men det finns faktiskt också tillfällen när det är bäst att inte alls svara på en journalistfråga. Hör gärna av dig om du är intresserad att diskutera mer om detta.

Visa hela inlägget »

Stockholm

Fejknyheter kanske framstår som nytt, men är väl egentligen en uppdaterad version av gammal klassisk propaganda. De är ett stort hot mot journalistiken, och antagligen är de dessutom ett lika stort hot mot PR-byråer.

PR bygger på att det finns källor som det går att lita på, så ingen vinner på att fejknyheterna tar över. Förutom de intressen som står bakom dem, vill säga.

Eftersom felaktiga nyheter funnits i hundratals år så finns det också mycket forskning och kunskap om dem. Riktig kunskap alltså, ingen fejk.

Det finns fyra saker som måste vara uppfyllda för att fejknyheter ska kunna påverka någon (not finns längre ner):


1. Är informationen i den kompatibel med det jag redan tror?

När vi hör något nytt så gör vi en bedömning utifrån vad vi redan accepterat sedan tidigare. När informationen stämmer med vad vi redan tror så känns den mer positiv, mer ”rätt”. Forskare menar till och med att den är enklare för vår hjärna att processa.

Vad händer då när vi accepterat något som inte stämmer? Jo, allt som i för hög grad motsäger detta riskerar att bli bedömt som felaktigt.


2. Finns det motsägelser i informationen?

Information är bara trovärdig om den saknar inre motsägelser. Den måste på ett trovärdigt sätt beskriva hur människor tänker och agerar, för att kunna övertyga.


3. Kommer informationen från en trovärdig källa?

Det är inte alltid som man har tid och möjlighet att bedöma ny information, och då är det en genväg att i stället bedöma källans trovärdighet. Dock ska det sägas att detta uppenbarligen inte är den viktigaste punkten, vilket till exempel visades i en studie där klimatskeptiska budskap som uppgavs komma från Exxon av läsare bedömdes som lika trovärdiga som när de kom från en mer neutral källa.


4. Tror andra på informationen?

Information som man känner igen är mer trovärdig, vilket gör att repetition av ett budskap är en effektiv metod för att övertyga.

Att formulera budskap så att det framstår som om det finns konsensus för dem kan vara effektivt. En studie i Australien visade till exempel att människor som har främlingsfientliga åsikter där ofta tror att en större andel av befolkningen har liknande åsikter än vad som i själva verket är fallet.


Vad blir då slutsatsen från detta? Jo, att fejknyheter fungerar som all annan kommunikation som finns där ute. Den som vill motverka den måste använda samma mekanismer. För att till exempel övertyga en Trumpanhängare om att muslimer inte är livsfarliga måste du alltså anknyta till det som de redan tror, bygga upp din trovärdighet som källa och se till att visa att informationen du ger i själva verket redan är något som alla vet.


Källa: Stephen Lewandowsky et al (2012) ”Misinformation and Its Correction: Continued Influence and Successful Debiasing” i Psychological Science in the Public Interest

Visa hela inlägget »

Stockholm 2016-11-30

Är all PR bra PR? Nej, säkert inte. Men det är möjligt att en produkt kan associeras med olika negativa värden - och ändå få en ökad försäljning. Orsaken är att det finns negativa värden som vi tror är nödvändiga för att åstadkomma det som vi verkligen vill ha.

Ett exempel är resor där strapatser ingår som en del i resan. Dessa gör antagligen att upplevelsen känns mer genuin och det jobbiga blir ett sätt att få en större upplevelse.

Och ett annat exempel är löpartävlingar, där det inte längre är tillräckligt ansträngande att springa ett maraton utan trenden är att antingen springa ännu längre, alltså ett ultramaraton, eller att möta olika former av hinder under vägen.

Ett tredje exempel är läkemedel, där det visat sig att piller som ser konstiga eller rent otäcka ut i själva verket fungerar bättre. De ökar förväntningarna och därmed effekten, eller i alla fall placeboeffekten.

Marknadsförare har så klart länge använt den här kunskapen för sin PR och för att öka försäljningen av alla kategorier av produkter. Enligt blindtester tycker de flesta att Red Bull smakar illa, sämre än andra drycker. Det skulle vara enkelt att ge den en bättre smak, men då skulle vi kanske inte längre tro att drycken gör oss piggare. Då skulle den sälja sämre.

Det finns andra sätt som vanligtvis negativa aspekter av marknadsföringen kan leda till något bra. Ta till exempel den undersökning som kom fram till att en negativ bokrecension i New York Times ledde till ökad försäljning – under förutsättning att författaren var okänd sedan tidigare. Samtidigt kom man fram till att ett välkänt varumärke, eller i det här fallet författare, som fick en negativ recension också såg en minskad bokförsäljning. Det här handlar så klart om att New York Times har ett stort genomslag och recensionen ledde till att den okända boken och författaren uppmärksammades mycket bredare än den annars gjorts. Kännedom var viktigare än bedömningen av produkten, helt enkelt.

Så sammanfattningsvis kan dålig PR ibland vara bra PR, men huvudregeln gäller fortfarande: Dålig publicitet är inte bra, och positiv publicitet kan rädda dem som i ett senare skede råkar ut för kritik.
Som ett experiment: Vad förknippar du med Vattenfall och vad förknippar du med Telia? I det första exemplet gissar jag att du tänkte ”smutsig kol” eller kanske ”förlustaffärer”, vilket beror på att de inte stod för något särskilt - tills de hamnade i skottgluggen. I fråga om Telia tror jag att de flesta inte i första hand tänker ”skumma affärer i Centralasien” utan i stället går associationerna mer mot telefonabonnemang. Vilket med största sannolikhet har att göra med att de har ett varumärke som är väl inarbetat.

Ett bättre slagord att upprepa är: Bra PR är alltid bra PR. 

 

Visa hela inlägget »

Stockholm 2016-10-31

Bra PR handlar mycket om vad vi gör i sociala medier. Men utvecklingen i sociala medier går fort, och ibland sprids åsikter som ”Twitter dör!” eller ”Unga använder inte Facebook längre!”

Som motvikt mot det där kan ISS senaste statistik om hur sociala medier används i Sverige funka bra.

Det visar sig där att Facebook fortfarande är det mest populära mediet, och användningen ökar fortfarande i samtliga åldersgrupper över 16 år. Så visst, om målgruppen är barn och tonåringar så ser ökningen för Snapchat intressant ut. Bland de som är 16-25 år är det däremot 94 procent av befolkningen som använder Facebook.

Twitter tappar mycket riktigt, men fortfarande är det en viktig kanal för politik och samhällsfrågor. Det är ändå intressant att det faktiskt är första gången som någon av de större kanalerna backar över huvud taget.

Efter Facebook, som idag används regelbundet av 71 procent av svenskarna, så är det Instagram som är mest populärt (44 %) och därefter LinkedIn (26 %) och Snapchat (25 %).

PR verkar med andra ord även i fortsättningen få öka fokusen på sociala medier.

Visa hela inlägget »

Stockholm 2016-09-30

PR går ut på att skapa en positiv bild av ett företag, organisation eller person. Men ibland är det svårt nog att se till att varumärket ens uppfattas hyfsat neutralt. Många förvärrar dessutom situationen genom att de använder fel metoder i sin kommunikation.

Dessutom kan tyvärr vilket varumärke som helst börja uppfattas negativt. Visst kan det handla om att man gjort något dåligt och borde vetat bättre, men ibland är det nog bara otur som gör att strålkastarljuset råkar hamna just där det hamnar.

Ryggmärgsreflexen är ofta att förneka och argumentera emot. Problemet är att detta ger motsatt effekt, det vill säga att den negativa och kanske helt felaktiga bilden förstärks ännu mer. Just repetitionen av associationen, till exempel mellan en snabbmatskedja och övervikt, gör att den uppfattas som mer sann.

Därför ska snabbmatskedjan inte gå ut och säga något i stil med ”vår mat orsakar minsann inte övervikt”, förutom att de så klart ska svara på direkta frågor och ha information på sin hemsida för de som undrar.

Vilka PR-metoder kan då i stället skapa en mer positiv bild av ett varumärke på dekis? Framför allt ska man kommunicera om det man vill varumärket faktiskt ska associeras med. Det går inte att radera bilden av att Telia har skumma affärer i diktaturer och att Volkswagen fuskar med bränsleförbrukningen, men man kan se till att dessa varumärken också associeras med positiva saker. Upprepas det tillräckligt ofta så är det sådant målgruppen tänker på när de tänker varumärket.

IKEA hade till exempel fördelen att uppfattas mycket positivt redan innan Kamprads ungdomliga nazistvurm uppdagades. Med hjälp av de positiva associationer som var etablerade kunde IKEA koncentrera sig på att försöka minimera skadan. Genom de klassiska PR-verktygen: Ge tydliga svar från början och visa hur man ska göra för att det inte upprepas. Förtroendet för IKEA fanns där redan och därför trodde många att företaget i grund och botten var reko.

Men så här snyggt går det inte alltid till. När en PR-byrå blir kontaktad är det tyvärr ofta för sent. Kommunikationsansvariga känner att fel bild har satt sig, kanske i samband med ett granskande reportage eller bara genom att fokus om och om igen hamnar på fel aspekter – inte de som man vill kommunicera.  Den felaktiga bilden har alltså redan blivit etablerad. Då är det inte bara svårare, inte bara dubbelt så svårt, utan flera gånger så svårt att ändra den som om man börjat med en mer neutral situation.

Visa hela inlägget »

Stockholm 2016-08-31

Hur kan ett varumärke haka på en framgångshistoria som Pokémon Go och använda den för sin PR? Vi har sett exempel på hur det kan gå till, som att Comhem i Stockholm satt upp ett gratis trådlöst nätverk och mobilladdare vid ett Pokestop där många spelare samlas. Caféer och butiker som finns nära Pokestops har gett Pokemonspelare särskilda erbjudanden.

Samtidigt som det går att tänka sig många kreativa idéer, så är nog den viktigaste lärdomen från det som hänt att det gäller att vara snabb att hänga med när en PR-möjlighet uppstår. Nu är det kanske redan för sent att göra Pokémon Go till en PR-framgång. Den explosionsartade tillväxten som satte igång vid lanseringen - eller redan före lanseringen i Sverige faktiskt - är nog redan förbi. Nu finns det bara stagnation kvar. 

Men en ny app som bygger på augmented reality kommer säkert snart, eller så utvecklas Pokémon Go i en ny version som lockar ännu fler! En social dimension i appen skulle till exempel göra den mer hållbar. 

Visa hela inlägget »

Stockholm 2016-01-28

Hur skulle vi göra PR för en ny glass? Svar: Vi skulle skapa nyheter om den! Varför? För att en produkt som är ny för kunden vinner särskilt mycket på bra PR. Att göra traditionell reklam för en ny produkt eller för ett nytt varumärke kräver stora resurser för att nå fram, men att väcka uppmärksamhet med PR är betydligt billigare – och mer effektivt.

Orsaken är att budskapet om en ny glass främst ska skapa ett intresse och få konsumenten att prova den. Om PR-arbetet leder till artiklar som säger att en produkt är ny, cool, rolig och bra så är det många som fler som tror på det än när de hör samma sak genom betald reklam. Hur ofta brukar du själv prova en ny produkt därför att du sett reklam om den?

Även äldre varumärken kan förstås behöva få nya kunder att prova på att använda produkten. Skillnaden är att det för redan etablerade varumärken ibland i stället är mer intressant att satsa på att öka lojaliteten hos existerande kunder.

Detta gör också att sidor och grupper på sociala medier inte i första läget är viktiga för nya varumärken. De som vänder sig till ett varumärkes sidor på Facebook och Instagram gör det för att de redan är intresserade och sannolikt redan är kunder. Därför är detta en bra metod att fånga upp lojala kunder och göra dem ännu mer lojala genom att man riktar information och kampanjer till dem.

Ett exempel som illustrerar den här avvägningen mellan nya och gamla kunder är Pepsi. Företaget satsade stort på sociala medier för några år sedan och samtidigt drog de ner på investeringarna i reklam och PR. Problemet var att de som vill följa Pepsi på Facebook är de som redan älskar produkterna. Tillväxten i försäljningen fanns inte där, utan bland de som väljer andra företags produkter. Pepsi har därför efter några tuffa år nu återgått till traditionell reklam och PR.

Slutsatsen blir därför att PR behöver vara den främsta marknadsföringsmetoden för den som vill växa eller som har en produkt som är okänd, även om den bara är okänd för vissa segment av marknaden. De företag som enbart vill behålla existerande kunder kan däremot kanske klara sig utan.  

Visa hela inlägget »

Stockholm 2016-05-26

SABRE Awards EMEA 2016, ett av de viktigaste priserna för PR-byråer, delades ut igår. En av vinnarna var Arubas kampanj för #GenMobile som fick en gyllene SABRE inom hardware technology. Agera PR har drivit kampanjens svenska del i samarbete med WE Communications. 

Kampanjen är en PR-kampanj om Aruba och hur trådlösa nätverk används av dagens medarbetare, som allt mer blivit en mobil generation. I Sverige har kampanjen drivits i medier och sociala medier av PR-konsulter på Agera PR.

Visa hela inlägget »

Stockholm

Idag är marknadsförare av goda skäl rädda för reklamblockerare. Deras dyra reklamkampanj sorteras bort innan den ens visats, och hur ska de då synas för målgruppen? Lösningen är PR.

Egentligen kanske marknadsförare snarare borde vara nöjda. Reklamblockerare används sannolikt av de som ser reklamen som mindre användbar eller direkt störande. I många fall är detta inte målgruppen.

I stället skulle marknadsförare kunna tänka att marknadsföringen måste bli ännu mer relevant. Ingen blockerar det som är relevant.

Relevanta budskap förmedlas dock sällan genom reklam, utan snarare genom redaktionellt material. Det är därför PR som är räddningen för den reklamblockerade marknadsföraren. Den enda marknadsföringen som verkligen når fram är det innehåll som faktiskt är intressant för målgruppen. Bara det intressanta når in i en bra tidning. Trovärdigheten i det redaktionella innehållet gör det extra intressant.

Läsaren är också en vinnare. Reklamblockerarna är ett svar på att medierna lagt in för många annonser som stör läsandet. Medierna tvingas nu snygga till sina webbplatser så att deras texter hamnar i centrum igen – inte reklamen.

Visa hela inlägget »

Stockholm

Agera PR har under ett år varit PR-byrå för ett EU-finansierat projekt för att marknadsföra polska och europeiska bär i Sverige.

I Polen är bär- och fruktodling och det handlar en växande bransch. Med hjälp av EU-medel satsar landet nu på att få sin marknad att växa ytterligare och Sverige har valts ut som en marknad där det finns potential. Agera PR stödjer arbetet genom PR i Sverige.  

- Att äta färska bär är en trend som allt fler hälsomedvetna tar till sig. Vi arbetar nu med att sprida kunskap om alla de nyttiga ämnen som finns i bär. Vi kommunicerar med konsumenter såväl som med grossister och handeln, säger Michael Falk, vd på Agera PR.

PR-projektet genomförs parallellt i flera länder runt om i Europa och samordnas av en av Polens största PR-byråer. 

Visa hela inlägget »

Stockholm 2015-12-07

Content har blivit en allt större del av vad PR-byråerna gör. Integrerat med medierelationer, sociala medier och webb blir PR mer effektivt. Senaste åren har även native advertising börjat smyga sig in på PR-byråer, säkert eftersom vårt arbetssätt funkar bra i det här sammanhanget.

För att native advertising ska lyckas ska den berätta en historia som passar avsändaren, men det är också viktigt att storyn passar med artiklarna som publiceras runt omkring. Känns ämnet och tilltalet relevant för besökarna på sidan? En native som talar till publiken på det sätt som de är vana vid på just det nätmediet kommer bli läst, uppskattad och delad.

De som är experter på detta är de som skriver för webbplatsen, det vill säga journalister. Man kan också säga att en native ad ska vara lika redaktionell som journalisternas artiklar, och därför kallas native advertising ibland också redaktionell annonsering.

Den redaktionella vinkeln och tonen är förstås just det som PR-byråer oftast försöker skapa i allt sitt material. När vi sätter ihop våra pressmeddelanden eller debattartiklar eftersträvar vi att låta som en journalist – fast med vår kunds intressen i åtanke. Därför är PR-byråer bra på native ads. 

Visa hela inlägget »

Stockholm 2015-11-16

Företags PR-byråer blir allt viktigare för krisplaneringen. Till stor del på grund av att en kris allt oftare tar fart i sociala medier eller efter en artikel i media. Följderna syns snabbt och på oväntade sätt, och behöver bemötas av PR-specialister. Vilka faktorer gör att vissa företag lyckas så väl i fråga om kriser?

De som lyckas bäst är självklart de som aldrig hamnade i en kris från början. När företaget redan befinner sig mitt i stormen finns det visserligen beprövade metoder men de lindrar snarare än löser problemet. Bättre då att använda de verktyg som finns att tillgå för att se till att en kris aldrig blir av. Här är PR-byråns rekommendation:

1. Tänk igenom vilka kriser som kan uppstå för just ert företag – men gör det med hjälp utifrån.
De enklaste kriserna att hantera har företag ofta planerat för, som till exempel en brand eller fel på en produkt. Det finns dock betydligt svårare kriser, och de har gemensamt att de är svåra att förutspå av någon som är stöpt i företagets och branschens kultur. Ta som exempel en generell förtroendekris av den typ som Volkswagen går igenom nu och som har sitt ursprung i att såväl företaget som branschen har en kultur som kan beskrivas som att ”alla gör det”. Eller SCA, som missade att jaktresor med bara manliga deltagare inte känns alldeles modernt nu för tiden. Det man måste komma ihåg är att det som är normalt i en bransch inte nödvändigtvis är normalt för kunder och allmänhet.  Ett viktigt råd är därför att ta in extern kompetens som kan se på verksamheten från ett annat perspektiv.

2. Tydliggör vad ni står för, och inte bara vad ni vill stå för.
Alla företag med självbeaktning har dokument där det förklaras vad de står för och vad de ger sina kunder för värden. Men om ett företag säger att deras produkter ”främjar hälsan” låter det inte bara fånigt utan öppnar dessutom för kritik om de i själva verket fokuserar på sötad läsk. Kallar de den dessutom för ”hälsojuice” blir problemet kanske uppenbart?

Ännu värre blir det i fråga om verkligt viktiga värden, som exempelvis mänskliga rättigheter. Problemet uppstår när ett företag som Telia också hävdar att de står för sådana värden, samtidigt som de har välkända problem med just mänskliga rättigheter i sina dotterbolag i Centralasien. Idag finns det krav från såväl många ägare som allmänhet som innebär att företag måste stå upp för sådana viktiga värden, och de måste även se till att deras verksamhet faktiskt lever upp till dem om de ska undvika kritik.

3. Se till att ni har kommunikationskanaler på plats.
Det går enklare att bemöta kritik om man redan har en färdig kanal som är upparbetad. Det behövs kontakter med journalister som vet vilka ni är, och ni behöver vara närvarande på sociala medier och andra kanaler där ni kan svara direkt, utan filter. Då kan ni minska ryktesspridningen.

4. Förbered medarbetare och talespersoner.
Medieträning för företagets vd och andra nyckelpersoner är det mest självklara. Men det måste också vara personer som har tid att svara. Dessutom behövs det även personer som kan svara på sociala medier och era andra kanaler. Förvånansvärt många kriser förvärras av att företagen har en komplicerad intern process för godkännande av allt som ska läggas ut på webbsidan och sociala medier. Det är det som gör att betrodda talespersoner som kan agera på egen hand blir så viktigt.

5. Krisplanering är inte ett arbete som sker från A till Ö, utan efter hand och kontinuerligt.
Från en månad till en annan kan såväl era nyckelpersoner som era kommunikationskanaler förändras – och allra viktigast är att de ämnen som det talas om nästan säkert har ändrats. Det gäller alltså att se över er planering. För att det här ska fungera i praktiken behövs det personer som är ansvariga för frågan. Annars riskerar krisplaneringen att försvinna bland den dagliga verksamheten och bli en av de där uppgifterna som sköts bara när någon råkar komma att tänka på den.

Ett sätt att lösa detta är att ge ett uppdrag till sin PR-byrå: Se till att vår krisplanering är ständigt uppdaterad. Sedan lägger PR-byrån upp en plan med ett antal kontaktpunkter och revideringar per år. Eftersom byrån behöver visa att de faktiskt genomfört detta för att få fakturera så kan ni därefter vara säkra på att det blir gjort!

 

Visa hela inlägget »

De senaste åren har det blivit allt vanligare att företag har sin egen redaktion, ofta med hjälp av en PR-byrå. Det är inte bara företagsbloggen och nyhetsbrevet som fått ett uppsving utan exempel som Handelsbankens nät-tv EFN visar att många har en hög ambitionsnivå och använder en rad kanaler parallellt för att få igenom sitt PR-budskap. Men vad kan man egentligen vinna på att ha en redaktion?

1. Det går att bygga engagemang hos kunderna och möjliga kunder genom att producera ett material som är trovärdigt och som ger något till kunden.

2. Det enda sättet att vara stor i kanaler som Facebook, Instagram, LinkedIn är att förtjäna sin plats, genom att producera material som tilltalar många. Det duger inte att lägga ut ett trist säljmaterial.

3. Googleträffar är viktiga för många företag. Google premierar att man producerar mycket eget material, och då behövs det medarbetare eller PR-konsulter som producerar.

Ett råd är att alltid ha ett mål med att ha en egen redaktion. Det är annars allt för enkelt att bara haka på en ny trend.

Företag ska redan från början vara klara över om det är fördjupad relation och engagemang hos kunder, lead generation eller kanske kännedom hos en ny målgrupp som är det viktigaste målet att nå.

Det strategiska tänket behöver alltså komma först, och redan där kan en PR-byrå hjälpa till. Vi känner också till en hel del om goda exempel – och om de dåliga.  

 

Visa hela inlägget »

Tror du PR handlar om bara skapa uppmärksamhet? Fel. Det som skiljer PR från mycket annan marknadsföring är att PR går vidare från uppmärksamhet till att bygga relationer. Nyckeln för företag som vill lyckas med detta är att dela med sig av det de är bra på.

Hur kan en PR-byrå hjälpa till med att bygga relationer? Jo, genom att formulera vad det är som företaget faktiskt kan kunderna och medierna tycker är intressant av det som företaget känner till och kan prata om. Utgångspunkten ska alltså vara företags egen expertis, och PR-konsultens jobb blir sedan att plocka fram informationen och formulera den.

Det är förresten också det här som är skälet till att PR-konsulter som berättar om vad de gillar med sitt jobb brukar säga så här: Det roligaste med att jobba på en PR-byrå är att jag får lära mig massor om ett så smalt område som miljövänligt byggande/kosttillskott/IT-säkerhet/barnmat/lastbilar - eller vad det nu är som PR-konsulten i fråga råkat jobba med. 

Visa hela inlägget »

Stockholm

Agera PR har blivit utvalda som PR-byrå för ett EU-finansierat projekt för att marknadsföra polska bär i Sverige.

I Polen är bär- och fruktodling en bransch med lång tradition och god potential att växa. Därför satsas det nu på att marknadsföra bären internationellt och Agera PR kommer under flera år hjälpa till med PR i Sverige.

- Det är ett spännande uppdrag där vi avser att berätta om fördelarna med bär. Tanken är delvis att få livsmedelsbranschen mer intresserade. Dessutom vill vi sprida kunskap om alla de nyttiga ämnen som finns i bär. Vi kommer med andra ord ha nytta av våra kunskaper om såväl b2b-kommunikation som sociala medier, säger Michael Falk, vd på Agera PR.

EU har en rad olika projekt för att utveckla näringslivet i Polen, och bärkampanjen är ett exempel på detta. Liknande PR-projekt genomförs parallellt i flera andra länder runt om i Europa. 

Visa hela inlägget »

 
Stockholm 2015-05-22

Vad gör PR oumbärligt för företag? På en PR-byrå vill man förstås gärna tro att det är självklart varför PR är värdefullt.

Men samtidigt så är nog inte ens alla kommunikation- och marknadschefer är säkra på vad som är fördelarna med PR i jämförelse med annan marknadsföring. Därför kommer här vår förklaring till vad som gör att PR är en oumbärlig del av marknadsmixen.

1. PR utgår från målgruppens intressen och behov

Vi arbetar till stor del med det som kallas förtjänade kanaler, alltså kanaler där vi förtjänar platsen genom att materialet vi producerar är intressant och övertygar en redaktör om att det platsar i kanalen. Vi kan alltså inte köpa vår plats i kanalen, som med reklam. Visst jobbar vi också med företags egna kanaler, som webb och sociala medier, och en del bloggar balanserar på gränsen till att vara betalda kanaler. Men ursprunget till våra idéer finns alltid i vad som intresserar målgruppen. Vårt material förtjänar sin plats.

2. PR är trovärdigt

Medier är väldigt noga med sin trovärdighet. De allra flesta journalister vill verkligen, verkligen kunna stå för det de skriver. Det gör också att det är väldigt svårt för dem att skriva att en produkt är ”unik” och att ett företag är ”ledande”, eftersom det är svårt för journalister att faktiskt veta om det är sant. Och även om det är sant så låter det partiskt. Den där typen av saker har en PR-konsult i ryggmärgen, och därför ser vi till att det material vi skickar ut är väldigt trovärdigt. Annars får vi inga resultat.

3. PR är historier som griper tag

Det är skillnad på att berätta produktfördelar och att bygga en historia. Det behövs något som ger en självklar rubrik, men också en övergripande story som visar hur ett företag, en produkt, en företeelse passar in i den större bilden: Hur passar den in i individens behov och samhällets riktning? Det är här PR-byrån får jobba som hårdast, för det är lätt att få in en enstaka story i tidningen, men svårare att skapa en trend.

4. PR påverkar

Vi har själva sett hur vi lanserat en ny diet som sedan anammades av 19 % av svenskarna, enligt en Demoskopundersökning. Det är svårt att se en motsvarande effekt från någon annan typ av marknadsföring – särskilt som vår budget var rätt blygsam. Men en sådan effekt får vi ärligt talat inte av alla våra kampanjer. Däremot har vi bra koll på varför just den där dietkampanjen lyckades, och det är inget som vi håller hemligt. Utmana oss, så berättar vi gärna om hur vilket företag som helst kan nå lika långt.

 

Visa hela inlägget »

Stockholm 2015-04-09

Agera PR kommer hantera PR-arbetet för WOOX Innovations, som numera står bakom Philips samtliga ljudprodukter, och fungera som koordinerande byrå för Sverige, Norge och Finland.


I åtagandet ingår Philips samtliga ljudprodukter bestående av bland annat hörlurar, hemmabiolösningar samt högtalare, och samarbetet innebär en offensiv satsning för att stärka varumärket på den nordiska marknaden. För Agera PR är samarbetet ytterligare ett exempel på bredden och kunskapen inom området konsumentelektronik.

WOOX Innovations arbetar sedan 1 april med Agera PR på kontinuerlig basis. Målet är att nå tillverkarens målgrupp inom hemelektronik med information, produktlanseringar och nyheter.
– Vi känner till Agera PR och dess medarbetare sedan tidigare. De har en hög teknisk kunskap inom området och lyckade samarbeten inom branschen i ryggen. Vi verkar i en bransch där konsumentbeteenden snabbt förändras i form av olika gränssnitt, plattformar och distributionsalternativ. Vi ligger långt framme i utvecklingen och det grundläggande för oss att nå målgruppen med kommunikation som är lättillgänglig och informativ och som överskådligt understryker fördelarna med produkterna, säger Daniel Lindén, Marknadschef på WOOX Innovations.

De senaste åren har Agera PR satsat alltmer på att bli en av de ledande byråerna även inom hemelektronik, motor och andra områden där det krävs ett tekniskt kunnande och känsla för hur slutanvändare resonerar inför ett köp av nya produkter och tjänster.
– Allt fler företag efterfrågar en PR-byrå som känner till de kommunikationsutmaningar som finns inom deras egen bransch och som dessutom förstår språket och begreppen de använder, och där har vi en fördel. Philips som varumärke har en otrolig potential på den nordiska marknaden och kommer lansera en rad spännande nyheter under året, säger Michael Falk, vd på Agera PR.

Kontraktet gäller från och med 1 april 2015 och löpande framåt med Jacob Forssblad på Agera PR som kontoansvarig. Läs även på Resumé.
 

Visa hela inlägget »

Stockholm 2015-03-31

I PR-byråers medieträningar brukar det ofta sägas att den som blir intervjuad av en journalist ska undvika att spekulera i framtiden. Men ett mer korrekt - och tråkigare - råd är att det beror på sammanhanget om det är bra att spekulera. Ibland kan de vara väldigt bra och ibland är de åtminstone ganska ofarliga. Vad behöver den som ska bli intervjuad  egentligen tänka på?

Först det positiva exemplet. När vd:n för Spotify tillfrågas av en journalist om vad han tror är framtiden för musiklyssnande så är det en uppmaning om att spekulera. Givet att Spotify är en tjänst som måste växa i brutalt snabb takt för att kunna få det världsherravälde som behövs för att företaget ska överleva så är det en bra idé att ta chansen och spekulera vilt. För en startup som behöver få ut sin vision snabbt så finns inte något alternativ. En gång i framtiden kommer deras gamla spekulationer bedömas och granskas, och de kommer hånas eller hyllas beroende på hur det gick. Men om de hånas så beror det på att Spotify inte finns kvar längre, så vad spelar det då för roll?

Sedan tar vi det neutrala exemplet. När vi själva nyligen listade fem PR-trender för 2015 så är ju det ett slags spekulerande. Men PR-byråers framtidsvisioner brukar ärligt talat sällan granskas av någon, och därför känner vi oss rätt säkra på att det inte är något som kan vändas till något negativt – även om det visar sig att vi hade helt fel. Värdet för oss med att artikeln blir läst i början av året är större än risken att vi granskade mot slutet av året. Kännedomen om PR-byråns namn ökar ju fler som läser och exakt vad vi sa kommer nog få att minnas nästa nyårsafton. Men visst, om våra prognoser visar sig vara fel så får vi skämmas för att ha gjort en dålig analys. Det vore inte alldeles bra, men det kunde faktiskt varit värre.

Värre är det till exempel för dåvarande kommunikationsminister Ines Uusman, som numera är mest känd för att en gång ha sagt att internet är en fluga. Fast egentligen sa inte alls så utan det var en redigerare på Svenska Dagbladet som satte detta som rubrik efter en intervju där hon sa något som betyder ungefär samma sak men inte var lika tydligt. Som minister för just kommunikation borde hon varit mer försiktig, för även om uttalandet inte var så värst anmärkningsvärt så borde hon vetat att det hon sa vägdes på guldvåg. Hon tänkte inte på att journalister tenderar att spetsa till saker, och att en rubrik kunde bli mer kategorisk än vad hennes uttalande egentligen var. Följden har blivit att Ines Uusman idag förknippas med en enda förutsägelse som visade sig vara felaktig. Men man måste nog säga att hon hade en del otur, för kommentaren kunde lika gärna passerat obemärkt.

Men det hade så klart gått att undvika alltihop. Om hon bara fått chansen att prata med en PR-byrå först. För om Ines Uusman fått chansen att gå tillbaka till 1996 och återigen blivit tillfrågad om internets framtid så kunde hon börja med att säga: ”Jag kan så klart inte veta hur det kommer gå i framtiden”. Vilket är ett trevligare sätt att säga ”Jag vill inte spekulera”. Sedan kan hon fortsätta: ”..men jag ju hört en del säga att det inte är så intressant att surfa runt på internet, och att de undrar vad det är till för. Kanske ändrar det sig i framtiden”. Detta är faktiskt ungefär vad hon faktiskt sa, men med en viktig skillnad. I stället för att själv stå för uttalandet så citerar hon någon annan, och eftersom journalistens fråga är en uppmaning om att spekulera så kommer hon till och med undan med att inte berätta vem hon citerar. Ännu bättre är det dessutom om kan ge konkreta fakta eller exempel om vad hon menar.

Så visst kan man spekulera. Men de som inte vill att förutsägelser kommer tillbaka i nästa intervju eller på nätet någonstans kan överväga att försöka hålla sig till fakta och undvika att spekulera. Det är enklare, men tråkigare. Frågan är därmed den samma som PR-byrån alltid ställer till sina kunder: Vilken bild vill du förmedla egentligen?

Visa hela inlägget »

Stockholm 2015-02-26

PR-byråer har levt på sin förmåga att övertyga med hjälp av mediernas trovärdighet och kanske inte lika mycket på att rikta budskapet till exakt rätt målgrupp. Så länge annonser funnits på papper så har annonser i stort sett haft samma problem, men digital marknadsföring är både bättre på att rikta och på att automatisera. Frågan är om PR också blir mer riktad?

Svaret är ja, och beror på två saker:


1. PR sprider sig allt mer utanför traditionella medier, och tar med sig sin förmåga att övertyga.

Idag arbetar PR-byråer lika mycket med företags egna kanaler, som webb, sociala medier, event och nyhetsbrev. Där går det lättare att hitta rätt målgrupp.Det som PR har som fördel gentemot andra sorters kommunikationsbyråer är att PR-konsulter övat upp sin förmåga att hitta rätt argument. När du regelbundet möter kritiska journalister så uppstår en helt annan nivå på källkritiken än vad en copy kan hantera. En bra PR-konsult är någon som är riktigt allmänbildad och som kan researcha på allvar.

Många jobbar idag med den egna organisationen och vill exempelvis gärna att medarbetarna delar på sociala medier, och över huvud taget blir ambassadörer för företaget. Men då krävs det också att de vet hur de ska prata. Annars finns det en stor risk att de inte är trovärdiga. Även här har PR-byråer en möjlighet, att utbilda internt.


2. Medierna blir allt bättre på att hitta målgruppen, och då följer PR med

Trenden är att det finns medier om allt fler ämnen och som täcker varenda nisch du kan tänka dig. I och med att dagstidningarnas läsplatteversioner och tjänster som Readly och Ztory får allt större spridning så kan även pappersmedierna minska de stora kostnader som hade att göra med just pappret och distributionen.

Framöver blir medierna bättre på att följa läsarna och anpassa sitt utbud efter vad de visat intresse för tidigare. Varför visa sportnyheter för någon som bara vill läsa om utrikes eller tvärtom? När medierna blir mer effektiva på att hitta till målgruppen – då följer PR med på köpet.

 

Visa hela inlägget »

Stockholm 2015-01-12

PR förändras snabbt, och de senaste åren har nästan all förändring handlat om sociala medier. De PR-byråer och marknadsförare som arbetar med B2B har varit undantaget. Är 2015 året då detta ändras och den sociala revolutionen når PR för B2B? Här är Agera PR:s trendspaningar: 

1. Sociala medier blir bättre, men inte större
Tvärt emot vad många tror så ser vi att sociala medier inte blir särskilt mycket mer omfattande än de redan är. Under 2015 ser vi inte heller några nya sociala kanaler. Däremot får vi säkert se nya och från ett PR-perspektiv intressanta funktioner hos de redan etablerade kanalerna.

Inom B2B fortsätter LinkedIn sitt segertåg och utvecklar sin plattform, vilket kommer göra den ännu mer dominerande. I övrigt så är det fortfarande mest YouTube som är intressant för B2B-företag, men även Slideshare och Twitter. 

2. Företag startar egna redaktioner
Eller ber sina PR-byråer att göra det. Allt fler företag upptäcker att de kan få ett stort och välriktat genomslag med sitt eget content, såväl i sociala medier som genom egna nyhetsbrev (som vi trodde dog, men som återkommer som ett starkt PR-verktyg), egen blogg och podcasts. 2015 kanske också blir året då videocasts får sitt genombrott? Hur som helst så blir content marketing ännu viktigare under 2015.

Företags egna redaktioner kan skriva om det som verkligen är intressant för målgrupperna, vilket stressade journalister alltför sällan har möjlighet att göra. I takt med att tidningsredaktionerna bantas får allt färre journalister möjlighet att specialisera sig och bli verkligt duktiga på en bransch. Då öppnas möjligheterna för företag att bli de verkligt initierade branschmedierna. 

3. Alla drabbas av kriser
Förr var en kris något ovanligt, som en större brand eller olycka. Idag kan allt från en kundservicemedarbetare med en dålig dag till hackare i Nordkorea orsaka mindre eller större kriser för företag.

IT-kriserna verkar exempelvis öka för varje år, och utvecklas också ofta till PR-kriser. Risker finns överallt, i form av dåliga användarrecensioner, negativa artiklar om anställningsvillkor eller produktion i länder med tveksamma regimer och ett korrupt affärsliv. Blir det inte ett avslöjande som slås upp i större medier, så blir det åtminstone kritik i sociala medier som når stora delar av kunderna. Googlesökningar kommer se dåliga ut för lång framtid.

Det aktiva kommunikationsarbetet och inte minst budskapet fortsätter vara viktiga metoder att förebygga och förhindra kriser. Kunskapen behöver finnas allt längre ut i organisationerna, vilket gör att internutbildningar blir viktigare, till exempel för kundtjänst, receptionister och säljare. 

4. Digitalt är där allt börjar
Är det fortfarande 2015 verkligen nödvändigt att säga att digitala medier är viktigast? Ja, för inte minst inom B2B har pappret levt vidare - och även i fråga om dagstidningarna är det i någorlunda form. 

Men för varje år försvagas papperstidningarna och 2015 kan till sist bli året då vi ser vändningen. Under hösten valde tidningshuset IDG att lägga ner en rad konsumentpapperstidningar och koncentrera sig på de digitala versionerna. Men B2B-tidningarna fick vara kvar. Frågan är hur länge? 

Mobilt och alla slags skärmar blir succesivt allt viktigare även inom B2B. Medarbetarnas mobiler används som en självklar del av jobbet. Notifieringar följer dem överallt. Digitalt är det vi tänker först på, och sedan kanske det blir tid över för pappersversionerna... 

5. Högst upp i sökresultaten med bättre content
Förra året var ett år då sökmotorsoptimeringen blev ännu svårare, bland annat genom att Google tog bort ännu fler av de tekniska genvägar till bra placeringar som för några år sedan var viktiga. Det finns numera inga genvägar längre utan det är enbart de företag som arbetar med sitt eget content som kommer kunna synas i sökresultaten.

Tänk bara på detta: Det är omöjligt för företag att slå Wikipedia för sökningar av en typ av produkter, som t.ex. "brödrost" eller "affärssystem". Efter Wikipedia kommer vanligen en artikel från en branschtidning eller dagstidning, och först därefter kommer en träff från ett företag.

Det är också precis det som borde vara målet under 2015: Placera bra content från ett företag i branschen på sida 1 på Google. Minst lika viktigt är sedan att locka till engagemang hos en målgrupp som genom sin sökning redan visat intresse för rätt kategori av produkt.  

Visa hela inlägget »

När jag började jobba på PR-byrå i slutet av 90-talet fick vi stora högar av pressklipp som någon på omvärldsbevakarna Observer hade klippt ut ur tidningar och klistrat upp på A4-papper. Men nu är det länge sedan PR-byråerna blev papperslösa, och papperstidningarna verkar ibland vara näst intill bortglömda. Har tryckta medier över huvud taget någon betydelse för PR längre? Kommer de ens finnas kvar om tio år?

Nyligen visade en rapport från Presstödsnämnden att förra året var det ekonomiskt sett sämsta någonsin för svensk dagspress. Presstödsnämnden har gjort samma undersökning i 38 år, så de har att jämföra med. Minskade upplagor är en långvarig trend som började redan i slutet av 80-talet, och idag har även stora tidningar som Göteborgs-Posten kris. En lång rad morgontidningar har bantat sina redaktioner de senaste åren.

Distributionen av papperstidningen kostar allt oftare mer än den smakar. För särskilt för morgontidningarna är distribution en stor och fast kostnad, som slås ut på allt färre prenumeranter. När tillräckligt många av prenumeranterna gått över till digital läsning så kommer inte pappersversionen längre kunna motiveras. Den som bor i glesbygd ska nog inte räkna med att hemburen morgontidning så länge till. En av Sveriges större tidskrifter övergick nyligen till enbart digital distribution, eftersom de ändå går med vinst enbart med hjälp av inkomster från Readly och Ztory. När kommer detta hända även dagstidningarna? Det vet nog ingen, men de stora förändringarna av annonsmarknaden skyndar på utvecklingen.

För annonseringen har i allt snabbare takt flytt från papperstidningarna. Totalt har volymen halverats sedan år 2000. Det här gör att exempelvis Dagens Nyheter idag tjänar mer på prenumerationer än på annonser. Tidningarna har mött utvecklingen genom att öka prenumerationspriset och fler tidningar satsar även på att få pengar från olika sidoinkomster.

Men vart tar annonsbudgeten vägen när den lämnar papperstidningen? Enligt en dansk undersökning går 51 procent av dansk reklam till internationella webbplatser som Google och Facebook. För PR finns det inga motsvarande siffror.  Hur som helst så får nättidningarna alltså dela på en mindre del av annonskakan än vad papperstidningarna gjorde en gång i tiden. Färre tidningar får också en större andel av annonserna, och som exempel sägs det att Aftonbladet får i storleksordningen 40 procent av all annonsering i digitala medier i Sverige.

Samtidigt har den totala läsningen av dagstidningar - minskat även om man inkluderar de digitala versionerna. Från 81 till 66 procent daglig läsning bara under de senaste tio åren. Visst går storstadstidningar som Dagens Nyheter, Dagens Industri och Aftonbladet väldigt bra, men det är mot bakgrund av att de dragit ner på sina kostnader. Antagligen kommer tidningarnas stålbad fortsätta ett bra tag till. De som vill arbeta med påverkansarbete med hjälp av PR behöver hänga med i utvecklingen.

Michael Falk

Visa hela inlägget »

Stockholm 2014-10-31

PR-byråer använder ofta Carl Bildt som exempel på hur man ska hantera medier. Håkan Juholdt? Kanske inte lika ofta. 

Men varför lyckas egentligen Bildt, medan Juholdt inte klarade att hantera drevet? Jag har över åren hört flera teorier om Bildt, och den som jag tror mest på beskrivs på ett väldigt bra sätt i en artikel av medieforskaren Peter Dahlgren, Stockholms universitet. Kortfattat säger han så här: 
- Journalister som ställer kritiska frågor hänvisar ofta till etik i sina frågor. De kan exempelvis säga: "Hur kan du försvara att du suttit i styrelsen för Lundin när de kränkt mänskliga rättigheter i Sudan?"
- Carl Bildt svarar genom att prata om fakta och om hur fakta ska tolkas, t.ex. genom att ifrågasätta om kränkingarna har med Lundin att göra. Han undviker noga alla moraliska aspekter av frågan. 
- Journalisternas följdfrågor handlar därför ofta om att klargöra fakta. De hinner aldrig tillbaka till de moraliska aspekterna. 

Att jämföra med Håkan Juholdts agerande i den kris som slutade med att han avgick är väldigt intressant. Håkan Juholdt svarar i stället utifrån moral och värderingar, vilket gör att journalisternas följdfrågor också handlar om samma sak. Peter Dahlgren säger att Juholdt accepterar journalisternas inramning av frågan, och det tycker jag är en bra beskrivning av problemet. Slutresultatet blir att han tar på sig mer skuld än han behöver.

Hade mer medieträning med PR-byrån löst problemet för Juholdt? Kanske, och även mer medievana. Visst är ett mediedrev inte alltid möjligt att stoppa. Hans möjligheter att försvara sig hade åtminstone varit större. 

 

Visa hela inlägget »

Stockholm 2014-08-29

PR-byråer märker sedan flera år av trenden att rekommendationer av produkter fått ett ökat inflytande över köpbesluten. Inte minst ser vi det i ett ökat intresse för PR och att PR behöver samverka med sökmotorsoptimering och Content Marketing. Rekommendationernas inflytande handlar till stor del om att användarrecensensioner, Facebooklänkar, bloggare, foruminlägg och Wikipedia blivit allt viktigare. Det dessa kanaler har gemensamt är deras trovärdighet. Att rekommendationstrenden verkligen är viktig är uppenbart i fråga om till exempel val av hotell, vin eller en ny kamera. Men hur påverkar detta egentligen företags kommunikation?  

Så här genomgripande kommunikativa förändringar ser vi:
- Ju mer köparen styrs av andra människors rekommendationer, desto mindre viktigt är varumärket. Den övergripande attityden till företaget trumfas helt enkelt av vad andra människor tycker om produkten. Detta gör det också lättare för nykomlingar att komma in på marknaden.
- De företag som agerar på marknader där rekommendationer är viktiga kommer se mindre trogna konsumenter. Det här gör att det blir allt viktigare att följa trender och även att ha många olika produkter att välja bland i motsats till att sätta allt på ett kort. Annars kan dåliga recensioner av en produkt sänka hela företaget.
- Traditionell annonsering blir meningslös när rekommendationer styr, eftersom trovärdigheten för annonser är för låg. PR fungerar däremot som vanligt och även Content Marketing kan fungera, så länge den utformas på ett sätt som gör den användbar för konsumenten.

En sak att komma ihåg är också att marknadsföring av traditionellt slag fortfarande fungerar bra för produktkategorier som inte engagerar konsumenter i någon större utsträckning. Väldigt få människor frågar sina Facebookvänner vilken tandkräm de ska välja, och därför kan till exempel marknadsföring i butik bli avgörande.

Så det övergripande rådet från PR-byrån är att det blivit ännu viktigare med en analys av målgruppen utifrån perspektivet: Vad påverkar målgruppen? För en del människor är det möjligt att en rekommendation av en ny sorts glass på Facebook både är något som de är intresserade av och som kan få dem att prova den. Andra är inte alls intresserade. Vissa grupper läser väldigt ofta användarrecensioner eller forum, medan andra knappt behärskar internet.

Slutsatsen är därför att trovärdighet blivit ännu viktigare, eftersom det inte längre finns någon brist på trovärdiga källor – och då väljer konsumenten ofta bort annonser och andra partsinlagor. 

Visa hela inlägget »

Stockholm 2014-06-30

Är det bra PR att ha en vd som är en viktig del av varumärket? Borde vd vara på Twitter? Ska vi försöka få till reportage om vd:s privata intresse för bergsklättring? Det är en vanlig typ av frågor som PR-byråer ofta hör från kunder. Svaret är inte enkelt, utan det finns för- och nackdelar med att skapa en stark association mellan företaget och en person.

Till att börja med ska man säga att det ofta är en PR-byrå som trycker på för att företag ska bli bättre på att använda såväl vd som andra medarbetare mer, för att på så sätt bygga varumärket. Det stora hindret mot att vd blir en mer publik person brukar ofta handla om tid. De brukar helt enkelt vara upptagna, samtidigt som de förstår att företagets rykte kan vara dess största tillgång.

En vd har potential att bli en stor del av värdet. Mest lyckat är det när man lyckas bygga en historia kring vd som passar bra med varumärket. Steve Jobs är väl det internationellt mest använda exemplet, och i Sverige är det Ingvar Kamprad.

Många tänker nog att detta är enstaka och ovanliga fall, eller att det passar bäst bland konsumentprodukter – inte b2b. Men öppna en branschtidning inom IT eller fastigheter, och det är uppenbart att varje nisch har sina profiler. Ofta pratar man då bara om branschfrågor, och detta kan bli mycket styrande för hur företaget uppfattas.

Det finns även mindre lyckade exempel. Är utmaningen kännedom, som för unga varumärken, är naturligtvis publicitet nästan alltid bra. Däremot kan det bli märkligt om vd för ett stort företag börjar prata om konsumentupplevelsen – samtidigt som personen i fråga lever ett helt annat liv än den genomsnittlige konsumenten. Inte alla behöver kommunicera på Twitter, utan det är viktigt att göra ett väl genomtänkt kanalval.

Och tidsaspekten går att lösa. En bra kommunikatör uppfattar vd:s personlighet och kommunicerar på ett sätt som fångar upp den. Återigen handlar det om att utforma en historia så att den fungerar för målgruppen – men även för avsändaren.  

Michael Falk
Agera PR

Visa hela inlägget »

Svaret från PR-byrån: Du behöver kunna svara inom en kvart, eller åtminstone inom en timme. Detta gäller även helger. Om det är realistiskt? Ja, och fundera på vad som händer annars:

1. Det går väldigt fort när spekulationer och rykten börjar sprida sig på sociala medier. Många journalister använder aktivt t.ex. Twitter för att hitta uppslag till nyheter.
2. Om du svarar snabbt inger du förtroende till de viktigaste intressenterna, framför allt till dina mest trogna kunder.
3. Det är fullt möjligt att vända många negativa händelser till något positivt eller åtminstone neutralt, men då krävs det att man snabbt tar initiativ och ser till att kommunicera den egna bilden. Här behöver du sannolikt PR-hjälp.

Så ju tidigare, desto bättre, är en bra utgångspunkt. Detta blir möjligt genom de här fyra stegen:

1. Bevaka. Det finns vissa kanaler som är särskilt viktiga, och dessa behöver företag ha en kontinuerlig bevakning på. Försök göra bevakningen så snäv att det inte finns risk för att sökträffarna blir så många att de inte blir lästa. Ju snabbare man upptäcker ett hot desto större möjlighet att svara på ett bra sätt.
2. Ha klara roller och uppgifter. Det innebär framför allt att man ska se till att det är väldigt tydligt vem som gör vad. Vem bevakar omvärlden? Vem fattar beslut om att något behöver göras? Vem är talesperson?
3. Förbered scenarior och kanaler. Ett vanligt misstag är att tro att kritik alltid är oväntad. Så är det inte, utan ett företag som sysslar med att transportera passagerare kan rimligtvis råka ut för en olycka och ett livsmedelsföretag kan ha ett ämne i sitt livsmedel som inte borde vara där. Utifrån dessa sannolika kriser kan företag också förbereda kanaler. Till exempel genom att se till att relevanta journalister och beslutsfattare ser det som skrivs på företagets Twitter, och genom att ha kontaktuppgifter till centrala medier för just det scenariot.
4. Regelbundna genomgångar. Åtminstone bör ledande personer i företaget gå igenom vad, vem, hur. Det är också då man upptäcker luckorna som man inte tänkt på.

Detta är det mest grundläggande. Men samtidigt finns det mycket mer att göra, och det som egentligen sätter gränserna är organisationens resurser, hur sannolikt det är att det inträffar något och hur allvarligt det skulle vara.

Kontakta oss gärna för att diskutera behov och möjligheter.

Michael Falk, Agera PR

Visa hela inlägget »

Stockholm 2014-03-31

En undersökning som nyligen genomfördes av Nielsen bekräftar det som PR-byråer alltid tjatat om: För att varumärken ska kunna kommunicera effektivt behöver de vara trovärdiga. Det blir de genom oberoende bedömningar, som till exempel kan komma från journalister.

Kort visar undersökningen att konsumenters attityder och köpbeslut ofta är starkt påverkade av uttalanden av personer som de uppfattar som kunniga och oberoende. Det handlar om expertis som konsumenten verkligen känner att de litar på, vilket i praktiken är något som återfinns i första hand i journalistiskt material.

Denna expertis jämfördes i undersökningen med två andra former av marknadsföring: Dels material där avsändaren är varumärket (t.ex. reklam eller den egna webbplatsen och bloggen) och dels användarrecensioner. Ingen av dessa kategorier nådde dock alls samma påverkan.

Några ur ett PR-perspektiv intressanta resultat som visar styrkan hos rekommendationer från trovärdiga avsändare:
- 85% av konsumenterna uppger att de aktivt söker trovärdigt expertmaterial, t.ex. artiklar och recensioner, när de funderar över ett köp.
- 69% läser produktrecensioner skrivna av experter innan de köper något
- 67% höll med om att en rekommendation från en oberoende, trovärdig källa gör det mer troligt att de köper en produkt

Intressant är att undersökningen tar upp alla steg i köpprocessen: 1. Kännedom om varumärket och produkten, 2. Positiv inställning till varumärket och produkten och 3. Köpbeslut. Detta gör att undersökningen till exempel kan visa att för att skapa en positiv inställning till produkten och varumärket så var det 50 procent mer effektivt att använda det oberoende materialet än annonser, och 20 procent större effekt än med användarrecensioner.

Men företagen hade också själva en del trovärdighet! Det visar sig nämligen att när det gäller produkter där specifikationerna är viktiga, som t.ex. i fråga om kameror, så var företagens egen information effektiv. Sannolikt tyckte konsumenterna att företagets löfte om 20 megapixlar var trovärdigt och inte i verkligheten betyder 5 megapixlar.

Just den här undersökningen handlade om konsumentprodukter, främst sällanköpsvaror som till exempel mobiltelefon, bilar, torktumlare och videospel. Men många resultat skulle sannolikt stå sig för en rad andra produkter.

Slutsatsen är uppenbar: PR kan vara mycket effektivt.

Rekommendationerna från PR-byrån blir därför:
- Använd tredjepartsverifikationer som en väg att bygga trovärdighet för varumärket och produkten.
- Använd sociala medier och den egna webbplatsen och bloggen för att visa fakta, och för att engagera de konsumenter som redan har en positiv inställning.

Visa hela inlägget »
Bilder används under Creative Commons från NS Newsflash, mendhak, Patrick Feller, liquidphotos@ymail.com, br1dotcom, International Railway Summit, liber, Muffet, antony_mayfield, petukhov.anton, HeyRocker, amlamster, MIKI Yoshihito. (#mikiyoshihito), Miguel+, frankieleon, Mia Felicita Bertelli Street Photography, Jason A. Howie, Imbecillsallad, See-ming Lee 李思明 SML, IoSonoUnaFotoCamera, dziambel, NASA Goddard Photo and Video, Mrs. Gemstone, boellstiftung, conservas, Bold Frontiers, bsabarnowl, Tor Lindstrand, Smabs Sputzer (1956-2017), Andreas Wulff, KidMoxie

Senaste inlägg

Nyhetsarkiv