PR som skapade en trend för en helt ny produkt

Så du har en produkt som ingen känner till. Ingen har fått veta att de behöver den. Vad gör du för att övertyga dem?

 

Svaret är det samma som för vår kund, ett företag som tillverkar lekplatser och parkutrustning som ville satsa på utegym och på aktivitetsplatser för äldre. Segmentet var nytt för kunden - och dessutom fanns det ingen efterfrågan på sådan utrustning på marknaden.

 

Strategi

 

För att åstadskomma ett köpbeslut är en möjlig och effektiv väg ofta att åstadkomma känslan av att "alla köper den". Vår kommunikation i fråga om en ny produkt bör därför gå ut på att snabbt bygga upp ett momentum, en känsla av att det händer nu. 

 

Mot bakgrund av detta valde vi att både använda en bred och en smal strategi, med målgrupperna allmänheten respektive arkitekter, fastighetsbolag och politiker.  

 

Genomförande

 

Den breda strategin bestod i att skapa publicitet om den nya trenden att bygga utegym och på aktivitetsplatser för äldre. Med hjälp av den allra första platsen, som placerats i en förort i Stockholm, började vi bearbeta de nationella medierna. Vi nådde snart publicitet i:

- Rapport

- Dagens Nyheter

- Aftonbladet

- Expressen/GT

- Svenska Dagbladet

- SVT:s regionala nyheter

I inslagen och artiklarna intervjuades vår kund och oftast även den ansvarige på stadsdelsnämnden. 

 

Detta skapade medvetenhet bland allmänheten, men framför allt gjorde det också att beslutsfattarna, de potentiella köparna, fick upp ögonen för produkten.

 

Sedan kom vår smalare del av strategin igång. Här vände vi oss till arkitekter, hyresvärdare och byggbolag, och visade främst genom branschmedier upp de nya produkterna. Vi spred ut nyheterna efter hand, så att vi fick en upprepningseffekt. I vissa fall kontaktade vi även påverkansgrupper direkt, till exempel pensionärsorganisationer. 

 

Resultat

 

Resultatet blev att allmänheten fick kännedom om att produkten fanns. Politiker och tjänstemän såg en möjlighet att visa attt de satsar på allmänhetens hälsa. Arkitekter och fastighetsbolag drogs med i det som nu blivit en verklig trend. 

 

Vi räknade ut vad return of investment var för satsningen. Under det första året fick vi medieutrymme som motsvarar många gånger satsade pengar. Kontakta oss gärna för en mer noggrann uträkning.  

 

Men det viktigaste resultatet för vår kund: Försäljningen sköt snabbt i höjden och idag finns det dussintals anläggningar runt om i Sverige.