Från okänd till etablerad på två år

IT-företaget behövde synas och märkas, för att bli mer kända på marknaden

Det här är vår historia om ett amerikanskt IT-företag som nyligen etablerat sig i Sverige och som behövde etablera sig på marknaden.  Nu har Agera PR arbetat med dem i drygt fem år och de har gått från tre anställda i ett enda rum till att vara störst i sin nisch av marknaden. 

De hade egentligen goda förutsättningar. Alla verkade vara överens om att deras produkt var fantastisk, klart bättre än konkurrenternas.


Men utmaningarna var flera och stora:
- Företagets produkt utvärderades inte ens av potentiella kunder. Eftersom ingen visste vilka de var ville de inte lyssna.
- Deras produkt är visserligen bra, men fördelarna är svåra att förklara för den som inte är tekniskt kunnig.
- Företaget producerar inte själva så mycket nyheter, utan allt behövde publiceras eller omarbetas av oss på PR-byrån.
 

 Ageras strategi 

 

För att öka kännedomen så behövde vi framför allt synas och märkas. Vi satsade på att:
- Satsa på en topplista av de 30 viktigaste medierna, främst affärsmedier och teknikmedier. Se till att få upprepad publicitet i dem.
- Använd existerande trender. Sprid kunskap, hitta nya perspektiv och kommentera andras nyheter
- Arbeta med spridning i medarbetarnas sociala mediekanaler. Ge dem lättanvända uppdateringar och uppmärksamma lyckade exempel. 

 

Genomförande

 

När Agera PR började arbeta med företaget förekom det ingen publicitet om dem över huvud taget. Efter något års fokuserat arbete såg vi:
- Genomsnitt på 20 publiceringar per månad i toppmedierna.
- Mer publicitet som bekräftade deras kärnbudskap
- Vi fick också regelbundna förfrågningar från medier

 

Resultat

 

Målgruppen har numera kunskap om företaget och dess produkter. Ännu viktigare är att deras bild av branschen och vad som är viktigt har fått genomslag. Numera hamnar de sällan utanför en upphandling.

 

Men det viktigaste resultatet för vår kund: Försäljningen har ökat och de har idag växt till en av de större aktörerna i branschen.