08- 410 379 80 info@agerapr.se

Som PR-byrå hör vi ibland påståendet att en produkt bara behöver vara känd i sin målgrupp – inte utanför den. Vad är felet med det här resonemanget? Jo, att de flesta köpare behöver förankra sina inköpsbeslut i en större grupp. Då är det en stor fördel om varumärket är känt även bland dessa.

Ett exempel: En biltillverkare som bara riktar in sin marknadsföring på den enda bilintresserade i en familj glömmer bort att inköpet påverkar alla i familjen. Sannolikt är det också flera som ska använda bilen, och då är också flera inblandade i köpbeslutet.

Kännedom om varumärket är ett viktigt mål för PR

Detta gynnar de varumärken som är kända och missgynnar de som är okända. PR-taktiken behöver alltså anpassas för att nå även de som påverkar besluten. Stora medier har breda målgrupper, och det kan uppfattas som de inte passar för varumärket. Men de behöver alltså nås.

I sociala medier har de flesta varumärken svårt att själva, via sina egna kanaler organiskt locka stora grupper att intressera sig för dem. Det gör att de behöver använda influencers (och det finns också andra metoder) för att ändå kunna få nytta av sådana kanaler för att nå de som påverkar köpbesluten.

Även för B2B är bredare målgrupper intressant. Det borde vara lättare för en IT-chef att beställa från Microsoft än från en okänd leverantör. De har ett skydd i sitt extremt välkända varumärke.

Så vad gör kännedom för nytta? Bland konsumenter är varumärket du väljer ofta en fråga om vem du är, snarare än om produkten. Då är det väldigt viktigt att omgivningen känner till signalen du skickar ut, annars blir den meningslös. Förvånansvärt mycket av detta går igen även i B2B.

Samtidigt finns det gränser för hur känd man behöver vara. En produkt som vänder sig till företag behöver vara känd hos människor i flera funktioner i företaget, men kanske inte bland privatpersoner. Säljer du dyr konsumentelektronik är de mest teknikfientliga grupperna inte intressanta. I värsta fall blir de bara mer fientliga när de påminns om er dyra teknik. Även om de ingår i samma hushåll som den som köper produkten så kommer de inte lägga sig i valet av varumärke.

Slutsatsen? När du väljer hur bred din PR ska vara behöver du först tänka igenom vilka som påverkar köpbeslutet och hur. Vi hjälper gärna till med det valet.