08- 410 379 80 info@agerapr.se

PR-strategier görs ofta mer komplicerade än vad de behöver vara. På Agera PR använder vi en modell för effektiv strategi som vi kallar för realtidsstrategin, och som ger en kort startsträcka som vi kombinerar med många, regelbundna uppdateringar. Detta ger fördelar som närhet till marknaden och organisationen samt ett snabbt genomförande.

Så här gör vi:
1. Börja kommunicera
Ja, detta känns kanske bakvänt! Men väldigt få företag behöver ett strategiskt arbete för att veta att de ska sprida positiva värden och att det är bra att synas mycket. Därför ska alla kommunicera direkt. (Det finns undantag, men de är ovanliga.)
2. Ta reda på era mål med PR
Ibland har vi situationen klar för oss. Produkten är färdig, målgruppen tydlig och nu ska det bara kommuniceras. Fast vad är det vi vill förändra hos målgruppen? Vi behöver slå fast hur produktens fördelar ska uppfattas av målgruppen och vilka värden företaget ska stå för.
3. Välj kanaler och budskap
Vi behöver bli konkreta. Utifrån det vi vill förändra med kommunikationen. Vi jobbar igenom budskapen, hittar kanalerna som når fram och formulerar en praktisk plan för hur kommunikationen ska ske.
4. Se till att det fungerar
PR behöver ge resultat och när vi kommit så här långt vet vi också vilka resultat vi förväntar oss. Har vi tur så fungerar det redan och då är det bara att kommunicera. Annars så behöver vi ta reda på vad vi behöver förändra.

Oavsett vilket är det här en modell som är tänkt att börja om från början, direkt när den är klar. Det är det som en realtidsstrategi betyder. Den förändras ständigt för att passa vad som händer i företaget, medierna och omvärlden.