08- 410 379 80 info@agerapr.se

En av de mest uppskattade effekterna av bra PR är att det kan göra att ett varumärke blir både mer känt och mer relevant för potentiella kunder. Det här har att göra med hur människor och företag köper saker, alltså själva köpprocessen. PR kommer in på ett nyttigt och viktigt sätt i den processen.

För det första: När blivande kunder först identifierar ett behov börjar de fundera på hur de ska möta behovet. Därefter vilka leverantörer det finns att välja på. Då är den viktigaste framgångsfaktorn att vara en av de där leverantörerna som finns med på listan.

De som hamnar på listan över möjliga leverantörer är de som syns och de som verkar vara tillräckligt relevanta för kunden att överväga. För att hamna på listan så är det alltså dels kännedom och dels att varumärket uppfattas som intressant och bra – det är detta som är det viktiga.

Det många missar är att kännedomen och den positiva attityden till varumärket måste finnas på plats redan innan ett köpbehov uppstår. PR har den goda effekten att det kan få människor att anse att ett varumärke att verka viktigt på marknaden.

Eftersom det har gjorts en journalistisk värdering så säger nämligen publicitet oss att varumärket är värt att lägga märka till. Annars skulle ingen skriva om dem.

Köpbeslutet sker tidigare än vad många tänker sig. Särskilt inom B2B är själva försäljningen slutet på en komplicerad resa. Ofta har köparen redan i början av utvärderingen av olika leverantörer någon eller ett par favoriter. Dessa befinner sig i en situation där de egentligen inte behöver bevisa att de är bäst, eftersom de kommer bedömas mer positivt.

För företag och konsumenter som gillar en viss leverantör kommer helt enkelt se till att utvärdera med hjälp av de fakta och egenskaper de redan vet att de gillar hos sin favorit. De utvärderar alltså i ganska stor utsträckning för att bekräfta det de redan haft på känn. Det är det inte bara jag som säger, utan det finns även forskning som bekräftar detta.

På samma sätt fast tvärt om kan det fungera för de leverantörer som köparen är negativt inställda till. Där letar de istället efter de fel och brister som de tror ska finnas. Slutresultatet är att de ofta väljer den leverantör som de känner till och som verkar rätt för dem – redan innan de börjar köpprocessen.

PR kan hjälpa till, hör gärna av er så vi får berättar mer om hur vi arbetar.