08- 410 379 80 info@agerapr.se

Internationella företag behöver ofta hjälp från oss på PR-byrån för att få mer publicitet i Norden. Uppdraget handlar vanligtvis om att genomföra den internationella strategin för PR i de nordiska länderna. Det finns dock en del saker som är annorlunda i fråga om det nordiska medielandskapet, och i värsta fall gör detta att det som fungerar i andra länder inte alls ger ett bra utfall här. 

Vilka är då skillnaderna mellan PR i Norden och PR internationellt? Här är några saker vi brukar märka att vi behöver förklara:

1. Norden har ett litet medielandskap
De nordiska länderna är små vilket gör att antalet medier är litet. Detta gör i sin tur att många nischer inte har sina egna tidningar, åtminstone inte i alla de nordiska länderna. Det är därför få journalister som ska täcka ett relativt stort område.

Det begränsade utrymmet i medierna innebär dessutom att vi behöver en bättre story än när det finns många journalister som skriver om samma ämne. En annan aspekt av detta är att vi ofta har kontakt med samma journalist flera gånger i veckan, ibland varje dag. Det gör det extra viktigt att bygga upp en positiv kontakt och tänka långsiktigt.

2. Det behöver vara lokalt
Många nordbor följer sina lokala medier men läser dessutom medier från andra länder. Detta gäller förstås särskilt för medier som vänder sig till en smal målgrupp, till exempel en viss bransch. Detta gör att en nyhet som släppts internationellt snabbt blir för gammal för att gå ut med lokalt.

Hur kan då de lokala medierna här hålla kvar sin publik? Genom att vara lokalt relevanta. De har inte musklerna hos en stor, internationell redaktion – men de har den lokala kunskapen. Därför behöver även de nyheter vi vill de ska publicera vara lokalt intressanta.

3. Norden består av fyra (eller fem) marknader
Det är lätt att tro att det bara finns en marknad i Norden, men i själva verket handlar det om fyra länder (alla islänningar får förlåta, men vi glömmer för det mesta bort Island eftersom det är så litet). Länderna har var sitt språk och sina egna medier, utom någon som helst överlappning.

Samtidigt finns det mycket som är gemensamt. Framför allt finns det en kulturell likhet som visar sig på många områden, även i hur medierna jobbar och publicerar. En del mediekoncerner finns också i flera av länderna och kan då ha liknande titlar – men fortfarande utan redaktionellt samarbete mellan de olika länderna.

4. Inte alla PR-aktiviteter fungerar i Norden
Vi får ganska ofta förfrågningar om medier vill träffa en utländsk högre chef som är på besök i Stockholm eller Oslo. Tyvärr är detta ett väldigt svårt uppdrag för oss, nästan oavsett hur stort och etablerat företag det handlar om. Det måste finns en lokal aspekt som är intressant, annars kommer inte medierna vara intressanta.

Det är svårt att träffa journalister förutsättningslöst, till exempel i form av ett roundtable. De flesta nordiska journalister behöver producera ganska mycket material, vilket gör att de behöver spendera sin tid på det som gör att de kan skriva en bra artikel.

Det ställs också hårda krav på vilka undersökningar som publiceras, åtminstone i de större medierna. Nästan alla journalister vill veta hur en undersökning genomförts – in i detalj. Vi behöver därför ha alla resultat från undersökningen eftersom vi kan behöva redovisa hur många som tillfrågats, hur dessa valts ut, de exakta procenttalen som svarat olika svarsalternativ och så vidare.

5. Nordiska pressmaterial har sitt eget format
Nordiska journalister är vana att få sina pressmeddelanden på ett visst sätt. Dessvärre är det inte på samma sätt som utformningen är i en del andra länder. Generellt sett är nordiska pressmeddelanden kortare och har tydliga ingresser där det viktigaste innehållet finns med. Tonen är mer neutral i fråga om vad nyheten innebär och de ord som används är inte överdrivet positiva.

Vill du veta mer? Prata gärna med oss om hur man får PR-framgångar i hela Norden.