08- 410 379 80 info@agerapr.se

Sommar och nyhetstorka?

På sommaren tar PR lika mycket semester som alla andra. Men se upp! Det finns många möjligheter till publicitet även på sommaren – och mindre material att fylla medierna med. Ett par tips på hur det går att utnyttja nyhetstorkan under sommaren: Hitta en nyhet som är...

Våga kommunicera mera

Vad kan en PR-ansvarig lära av Donald Trump? En del skulle säga att han är jättebra på kommunikation, eftersom han ständigt toppar nyheterna. Andra menar att han snarare lyckats få stora delar av mänskligheten att tycka riktigt, riktigt illa om honom. Få saknar i alla...

PR under pandemin

Det kanske inte i första hand är PR vi tänker på mitt i en pandemi. Det viktigaste i den nuvarande situationen är förstås att skydda liv och hälsa. Även ekonomin och människors välfärd är viktig. Enskilda företag behöver främst tänka på sina anställda och undvika...

Så här gör Agera PR för att utforma en effektiv strategi

PR-strategier görs ofta mer komplicerade än vad de behöver vara. På Agera PR använder vi en modell för effektiv strategi som vi kallar för realtidsstrategin, och som ger en kort startsträcka som vi kombinerar med många, regelbundna uppdateringar. Detta ger fördelar...