08- 410 379 80 info@agerapr.se

Kundcase

Vi bjuder här nedanför in dig att se några exempel på hur vi arbetat tillsammans med våra uppdragsgivare.

Från okänd till etablerad på två år

IT-företaget behövde synas och märkas, för att bli mer kända på marknaden

Det här är vår historia om ett amerikanskt IT-företag som nyligen etablerat sig i Sverige och som behövde etablera sig på marknaden.  Nu har Agera PR arbetat med dem i drygt fem år och de har gått från tre anställda i ett enda rum till att vara störst i sin nisch av marknaden.

De hade egentligen goda förutsättningar. Alla verkade vara överens om att deras produkt var fantastisk, klart bättre än konkurrenternas.

Men utmaningarna var flera och stora:
– Företagets produkt utvärderades inte ens av potentiella kunder. Eftersom ingen visste vilka de var ville de inte lyssna.
– Deras produkt är visserligen bra, men fördelarna är svåra att förklara för den som inte är tekniskt kunnig.
– Företaget producerar inte själva så mycket nyheter, utan allt behövde publiceras eller omarbetas av oss på PR-byrån.

Ageras strategi

För att öka kännedomen så behövde vi framför allt synas och märkas. Vi satsade på att:
– Satsa på en topplista av de 30 viktigaste medierna, främst affärsmedier och teknikmedier. Se till att få upprepad publicitet i dem.
– Använd existerande trender. Sprid kunskap, hitta nya perspektiv och kommentera andras nyheter
– Arbeta med spridning i medarbetarnas sociala mediekanaler. Ge dem lättanvända uppdateringar och uppmärksamma lyckade exempel.

Genomförande

När Agera PR började arbeta med företaget förekom det ingen publicitet om dem över huvud taget. Efter något års fokuserat arbete såg vi:
– Genomsnitt på 20 publiceringar per månad i toppmedierna.
– Mer publicitet som bekräftade deras kärnbudskap
– Vi fick också regelbundna förfrågningar från medier

Resultat

Målgruppen har numera kunskap om företaget och dess produkter. Ännu viktigare är att deras bild av branschen och vad som är viktigt har fått genomslag. Numera hamnar de sällan utanför en upphandling.

Men det viktigaste resultatet för vår kund: Försäljningen har ökat och de har idag växt till en av de större aktörerna i branschen.

PR som skapade en trend för en helt ny produkt

Så du har en produkt som ingen känner till. Ingen har fått veta att de behöver den. Vad gör du för att övertyga dem?

Svaret är det samma som för vår kund, ett företag som tillverkar lekplatser och parkutrustning som ville satsa på utegym och på aktivitetsplatser för äldre. Segmentet var nytt för kunden – och dessutom fanns det ingen efterfrågan på sådan utrustning på marknaden.

Strategi

 För att åstadskomma ett köpbeslut är en möjlig och effektiv väg ofta att åstadkomma känslan av att ”alla köper den”. Vår kommunikation i fråga om en ny produkt bör därför gå ut på att snabbt bygga upp ett momentum, en känsla av att det händer nu. 

 Mot bakgrund av detta valde vi att både använda en bred och en smal strategi, med målgrupperna allmänheten respektive arkitekter, fastighetsbolag och politiker.  

Genomförande

Den breda strategin bestod i att skapa publicitet om den nya trenden att bygga utegym och på aktivitetsplatser för äldre. Med hjälp av den allra första platsen, som placerats i en förort i Stockholm, började vi bearbeta de nationella medierna. Vi nådde snart publicitet i:

– Rapport

– Dagens Nyheter

– Aftonbladet

– Expressen/GT

– Svenska Dagbladet

– SVT:s regionala nyheter

I inslagen och artiklarna intervjuades vår kund och oftast även den ansvarige på stadsdelsnämnden. 

Detta skapade medvetenhet bland allmänheten, men framför allt gjorde det också att beslutsfattarna, de potentiella köparna, fick upp ögonen för produkten.

Sedan kom vår smalare del av strategin igång. Här vände vi oss till arkitekter, hyresvärdare och byggbolag, och visade främst genom branschmedier upp de nya produkterna. Vi spred ut nyheterna efter hand, så att vi fick en upprepningseffekt. I vissa fall kontaktade vi även påverkansgrupper direkt, till exempel pensionärsorganisationer. 

Resultat

Resultatet blev att allmänheten fick kännedom om att produkten fanns. Politiker och tjänstemän såg en möjlighet att visa attt de satsar på allmänhetens hälsa. Arkitekter och fastighetsbolag drogs med i det som nu blivit en verklig trend. 

Vi räknade ut vad return of investment var för satsningen. Under det första året fick vi medieutrymme som motsvarar många gånger satsade pengar. Kontakta oss gärna för en mer noggrann uträkning.  

Men det viktigaste resultatet för vår kund: Försäljningen sköt snabbt i höjden och idag finns det dussintals anläggningar runt om i Sverige.

Skriv dina kontaktuppgifter här så hör vi av oss!

10 + 4 =

Besöks- och postadress

Torsgatan 26
113 21 Stockholm

Org.nr: 556736-5621

Ring oss

Växel +46 8- 410 379 80

Kontaktperson: Michael Falk +46 73-397 46 55

Maila oss

info@agerapr.se

Kontaktperson: Michael Falk michael.falk@agerapr.se

Integritetspolicy