08- 410 379 80 info@agerapr.se

En studie från PwC visade här om året att skandaler och korruption var den vanligaste orsaken till att vd:ar på de största bolagen runt om i världen tvingas lämna sina poster. Skulle PR kunnat rädda dem?

Kanske, om PR-byrån arbetat på rätt sätt och insikterna tagits till vara i företaget. När en skandal väl har briserat är det ofta för sent att göra så mycket mer än att försöka minimera skadan. Att undvika den hade varit bättre.

PR har enligt vår åsikt sin viktigaste roll i att peka ut riskerna, redan långt i förväg. Tyvärr är långt ifrån alla företag tillräckligt medvetna om var riskerna mot deras rykte faktiskt finns. Det saknas ofta en systematisk och regelbunden genomlysning.

Sannolikt beror detta på att kompetensen helt enkelt inte finns i företaget. Ekonomer är jättebra på att se var den finansiella risken finns för företaget. Ingenjörer kan se produktionens brister. Marknadsfolket kan se var konkurrenterna riskerar att dra ifrån. Men vem uppmärksammar omvärldens bild av företaget?

Nästan alltid när vi kommer in i ett företag så möts vi dessutom av en betydligt mer positiv bild av företaget och branschen än vad vi har med oss utifrån. Att den interna bilden är positiv är på sätt och vis bra, eftersom det betyder att företaget präglas av att många gillar det de gör och ser det som viktigt. Det är för det allra mest till nytta, men är ett stort hinder när det handlar om att hitta risker.

Vad en PR-byrå kan bidra med är att se företaget utifrån och beskriva hur företaget och dess bransch uppfattas. Därmed kan vi göra en lista på vilka riskerna är, både hur sannolika de är och hur allvarliga de är. För nästan alla branscher har inbyggda risker, som kan hänga ihop med allt från miljön till problem med produkterna. Sedan tillkommer de som är specifika för företaget.

Det handlar alltså om en kartläggning som oftast utmynnar i råd om vad som behöver förändras. Däremot handlar PR aldrig om att dölja något olagligt eller oetiskt som skett eller sker i företaget. Faktiskt går det aldrig garantera att något döljs alls. Istället vill vi hjälpa till att minska det som kan och bör ifrågasättas i fråga om företagets verksamhet.

Vår kompetens inom medielogik och samhällsdebatt är ofta avgörande för att kunna identifiera riskerna och prioritera mellan dem. Slutresultatet är åtgärder och budskap som kan rädda både företagets varumärke och VD:n från framtida skandaler. På det här sättet kan PR bli en av de viktigaste investeringarna ett företag gör.