08- 410 379 80 info@agerapr.se

En studie från PwC visar att skandaler och korruption är den vanligaste orsaken till att vd:ar på de största bolagen runt om i världen tvingas lämna sina poster. Skulle PR kunnat rädda dem?

Ja, kanske. Fast när en skandal väl har briserat går det ofta bara att försöka minimera skadan. Att undvika den hade förstås varit bättre.

För PR har sin viktigaste roll i att i förväg peka ut var riskerna finns. Dessvärre brister det ofta i fråga om detta. Vår upplevelse är att många företag har en låg medvetenhet om var riskerna mot deras rykte faktiskt finns. Det saknas ofta en systematisk och regelbunden genomlysning.

Sannolikt beror detta på att kompetensen helt enkelt inte finns i företaget. Ekonomer är jättebra på att se var den finansiella risken finns för företaget. Ingenjörer kan se produktionens brister. Marknadsfolket kan se var konkurrenterna riskerar att dra ifrån. Men vem kan bedöma hur företaget ser ut utifrån?

Nästan alltid när vi kommer in i ett företag så möts vi av en betydligt mer positiv bild av företaget och branschen än vad vi har med oss utifrån. Den interna bilden följder sannolikt av att företaget har en bra och positiv kultur, vilket för det allra mesta är till nytta. Men oj vad ohjälpsamt det är när det handlar om att hitta risker.

Vad en PR-byrå kan bidra med är att ge en extern vy av företaget och beskriva hur det och dess bransch uppfattas. Därmed kan vi göra en lista på vilka riskerna är, hur sannolika de är och hur allvarliga de är. För nästan alla branscher har inbyggda risker, som kan hänga ihop med allt från miljön till problem med produkterna. Sedan tillkommer de som är specifika för företaget.

Vår kompetens inom medielogik och samhällsdebatt är ofta avgörande för att kunna identifiera riskerna och prioritera mellan dem. En genomlysning kan ge en betydligt bättre överblick och medvetenhet om riskerna, och hur de kan undvikas. Åtminstone om de leder till konkreta åtgärder i företaget.

Slutresultatet är åtgärder och budskap som kan rädda både företagets varumärke och VD:n från framtida skandaler. På det här sättet kan PR bli en av de viktigaste investeringarna ett företag gör.