2019

En av de mest uppskattade effekterna av bra PR är att det kan göra att ett varumärke blir både mer känt och mer relevant för potentiella kunder. Det här har att göra med hur människor och företag köper saker, alltså själva köpprocessen. PR kommer in på ett nyttigt och viktigt sätt i den processen.

För det första: När blivande kunder först identifierar ett behov börjar de fundera på hur de ska möta behovet. Därefter vilka leverantörer det finns att välja på.  Då är den viktigaste framgångsfaktorn att vara en av de där leverantörerna som finns med på listan.

De som hamnar på listan över möjliga leverantörer är de som syns och de som verkar vara tillräckligt relevanta för kunden att överväga. För att hamna på listan så är det alltså dels kännedom och dels att varumärket uppfattas som intressant och bra – det är detta som är det viktiga.

Det många missar är att kännedomen och den positiva attityden till varumärket måste finnas på plats redan innan ett köpbehov uppstår. PR har den goda effekten att det kan få människor att anse att ett varumärke att verka viktigt på marknaden.

ftersom det har gjorts en journalistisk värdering så säger nämligen publicitet oss att varumärket är värt att lägga märka till. Annars skulle ingen skriva om dem.

Köpbeslutet sker tidigare än vad många tänker sig. Särskilt inom B2B är själva försäljningen slutet på en komplicerad resa. Ofta har köparen redan i början av utvärderingen av olika leverantörer någon eller ett par favoriter. Dessa befinner sig i en situation där de egentligen inte behöver bevisa att de är bäst, eftersom de kommer bedömas mer positivt.

För företag och konsumenter som gillar en viss leverantör kommer helt enkelt se till att utvärdera med hjälp av de fakta och egenskaper de redan vet att de gillar hos sin favorit. De utvärderar alltså i ganska stor utsträckning för att bekräfta det de redan haft på känn. Det är det inte bara jag som säger, utan det finns även forskning som bekräftar detta.

På samma sätt fast tvärt om kan det fungera för de leverantörer som köparen är negativt inställda till. Där letar de istället efter de fel och brister som de tror ska finnas. Slutresultatet är att de ofta väljer den leverantör som de känner till och som verkar rätt för dem – redan innan de börjar köpprocessen.

PR kan hjälpa till, hör gärna av er så vi får berättar mer om hur vi arbetar.

Visa hela inlägget »

PR handlar om att mejsla ut sina budskap, hitta sina argument, föra fram dem genom medier och i sociala medier. Så övertygar vi målgrupperna.

Kommunikation/reklam-sidan jobbar mer med form och koncept, att hitta det som är kul, intressant och uppseendeväckande.

Men ingen tror förstås att det går att jobba med enbart den ena sidan. Det funkade någorlunda i en för länge passerad tid när journalister och andra påverkare var hårt åtskilda från den tryckta reklamen. Om ens då.

Sociala medier och förändringen av medierna har ändrat det mesta. Idag måste PR-byråer jobba med form, och reklamare behöver hitta övertygande argument.

Vinner det ena eller det andra? Om du hittar någon som påstår det, så tror de fel. Coca-cola kan göra hur cool reklam som helst, men om jag läst i Aftonbladet att socker är farligt så kommer jag ändå välja något annat i butiken. Det vill säga: Jag har hört ett argument för varför jag inte ska köpa en sockrad dryck.

Samtidigt som många av oss vet med oss att vi köpt saker för att vi tyckt de är coola. För att reklamen är snygg. Förpackningen. Kläderna vi sett någon snygg person ha på sig.

Sådant är svårare för PR-byrån att jobba med, men vi har en del verktyg där också. Prata gärna med oss om det.

Visa hela inlägget »

En studie från PwC visar nu att skandaler och korruption är den vanligaste orsaken till att vd:ar på de största bolagen runt om i världen tvingas lämna sina poster. Skulle PR kunna räddat dem?  

Kanske, om PR-byrån fått arbeta på ett bra sätt och insikterna tagits till vara i företaget. En förutsättning är att PR självklart inte ska användas för att dölja något olagligt eller oetiskt som skett i ett företag. När en skandal väl har briserat är det dessutom ofta för sent att göra så mycket mer än att försöka minimera skadan. Att undvika den hade varit bättre. 

PR har istället sin viktigaste roll i att i förväg peka ut var riskerna finns. Tyvärr upplever vi att många företag har en låg medvetenhet om var riskerna mot deras rykte faktiskt finns. Det saknas ofta en systematisk och regelbunden genomlysning.

Sannolikt beror detta på att kompetensen helt enkelt inte finns i företaget. Ekonomer är jättebra på att se var den finansiella risken finns för företaget. Ingenjörer kan se produktionens brister. Marknadsfolket kan se var konkurrenterna riskerar att dra ifrån. Men vem uppmärksammar omvärldens bild av företaget?

Nästan alltid när vi kommer in i ett företag så möts vi dessutom av en betydligt mer positiv bild av företaget och branschen än vad vi har med oss utifrån. Den interna bilden följder sannolikt av att företaget har en bra och positiv kultur, vilket för det allra mesta är till nytta. Men oj vad ohjälpsamt detta är när det handlar om att hitta risker.  

Vad en PR-byrå kan bidra med är att se företaget utifrån och beskriva hur företaget och dess bransch uppfattas. Därmed kan vi göra en lista på vilka riskerna är, hur sannolika de är och hur allvarliga de är. För nästan alla branscher har inbyggda risker, som kan hänga ihop med allt från miljön till problem med produkterna. Sedan tillkommer de som är specifika för företaget.

Vår kompetens inom medielogik och samhällsdebatt är ofta avgörande för att kunna identifiera riskerna och prioritera mellan dem. En genomlysning kan ge en betydligt bättre överblick och medvetenhet om riskerna, och hur de kan undvikas. Åtminstone om de leder till konkreta åtgärder i företaget.

Slutresultatet är åtgärder och budskap som kan rädda både företagets varumärke och VD:n från framtida skandaler. På det här sättet kan PR bli en av de viktigaste investeringarna ett företag gör.

Visa hela inlägget »

Stockholm
Nu är det sommar, även för PR-byråer! 

Det går fortfarande att höra av sig som vanligt till vårt tel. 08-410 379 80 och info@stockholm.se för att få hjälp med sin PR.

Visa hela inlägget »

Stockholm 2019-06-12

Vad kan få människor att plötsligt fylla sitt Facebookflöde med uppdateringar i samma ämne? Svaret är PR! Ja, kanske kan även vädret och årstiden påverka förresten. Men medierna har stor påverkan på vilka ämnen det skrivs, delas och interageras kring. Särskilt de där ämnena som inte är de mest självklara, så kanske inte ”sommaren” utan ”robotgräsklipparen”.

Det är egentligen självklart, men det finns även forskning som visar att det som rapporteras i medier också leder till ökad aktivitet i sociala medier. Det ämne som det skrivs om i tidningar skrivs det även om på Facebook och Twitter, i den ordningen.

För en PR-byrå som specialiserar sig på medierelationer är detta förstås en kul bekräftelse på att det vi gör är viktigt och hjälper våra kunder.
För även om resultaten inte är någon överraskning, så är trots allt effekten av PR ofta svår att leda i bevis utom all tvivel. I undersökningen jag länkade till här ovanför lyckades forskarna hitta ett smart sätt att locka fram orsak och verkan. Då blir det tydligt att PR-aktiviteterna haft en verklig effekt.

Forskarna visar att 13 000 fler tweets publicerades i samma ämne som artikeln under den vecka det publicerades artiklar i stora amerikanska medier. Alltså 13 000 fler än vad som var normalt, vilket innebar tio procents ökning av antalet inlägg. Detta trots att medierna som deltog i studierna är stora men långt från de största.

Dessutom visade undersökningen att antalet tweets som stödjer samma åsikter som i artikeln också ökade. Visserligen inte med mer än ett par procent, men över tiden och med upprepade artiklar i större medier bör effekten bli stor.

Slutsatsen blir förstås därför att de mediekontakter vi som PR-byrå arbetar med ger effekt. Upprepade artiklar med samma budskap gör att vi kan påverka opinionsbildningen och i förlängningen, samhället. Om nu någon tvivlat på det alltså.

Visa hela inlägget »

Stockholm 2019-04-12

PR bygger på att hitta en vinkel som intresserar målgruppen. En vanlig missuppfattning är dock att ”vinkel” är samma sak som ”berättelse”.  

För några år sedan var storytelling ett buzzword alla behövde förhålla sig till. Alla företag skulle bygga upp en slags skapelsehistoria och framtidsvision som skulle engagera alla som ville lyssna. Men betydelsen av en god historia kan definitivt överskattas.

För det finns också annat att ta hänsyn till, som till exempel nyttan för målgruppen. Ibland tycker vi ju om en bra historia, men ibland vill vi istället ha kunskap och råd och hänga med i vad som händer. Då är det inte en berättelse som är viktigast.

Det här kan illustreras genom att vi tittar på framgångsrika rubriker. Här är de första orden i vad som enligt statistiken var några av de mest framgångsrika rubrikerna på tidningar på nätet:
”Framtiden för…”
”Här är hur..”
”De fem bästa…”
”Vill du testa…”
”Nu erbjuder…”
”Vad kan man göra…”
Många av de här artiklarna hade förstås en berättelse, men framför allt syns nyttan för läsarna väldigt tydligt.

Rubriker som får den mängd uppmärksamhet som dessa fick kan med fördel följas av information om vad målgruppen behöver – och just detta gör den mer positivt inställd till avsändaren.

En annan hake med att använda berättarformen: Vad ska vi skriva för historia om det där IT-företaget som faktiskt inte alls startades i ett garage av en grundare med en stor vision om att förändra världen? Företaget vars främsta mål är att växa och ta marknadsandelar?

Fast det där trista IT-företaget kanske är jättebra på något, som till exempel artificiell intelligens eller design eller säkerhet? Ja, då är det precis det som vi ska prata om.

Därmed inte sagt att berättande är fel. Det är bara bra att komma ihåg att det inte alltid är den mest effektiva kommunikationen och att det finns andra alternativ.

Visa hela inlägget »

Stockholm 2019-02-28

En PR-byrå har ofta till uppgift att se till att uppdragsgivarna blir intervjuade och citerade i medierna. Resultatet blir nästan alltid väldigt positivt, en artikel som innehåller de budskap vår uppdragsgivare gärna vill att fler ska känna till.

Samtidigt är det inte helt enkelt att få stressade journalister att ta sig tid för ett längre samtal, och ofta blir det bara en kort telefonintervju eller en mejlintervju. Det händer därför ibland att journalisterna missförstår något eller att vår uppdragsgivare inte får möjlighet att säga det de upplever är viktigast.

Det går ändå nästan alltid bra, men osäkerheten om vad som blir resultatet av intervjun gör att vi på PR-byrån ofta får säga så här till våra uppdragsgivare:   

-       Citaten uttrycker inte exakt det som sas i intervjun
Det som sägs i samtalet är ofta mer komplicerat än den förenklade version som sedan hamnar i artikeln. Dessutom justerar journalister ofta citaten så de passar artikeln i helheten, och då glider de bort en bit från vad som faktiskt sas. Vårt råd är att acceptera att detta är hur medier fungerar, och så länge det inte är fel så är det inte så mycket att göra åt. Oftast gör det faktiskt artikeln bättre!

-       Kolla citaten innebär inte att korra citaten
Journalister brukar vanligtvis be sin källa att godkänna citaten. Citaten ägs dock i det läget av journalisten, och inte av den som uttalade dem. Medierna skriver helt enkelt vad de själva vill skriva, och vår uppgift är enbart att reagera på faktafel. Därför ska vi inte kommentera språket, kritisera urvalet eller skriva om ett citat så att det blir mer ”corporate”. Sådant uppfattas bara negativt och riskerar att försvåra framtida kontakter. Det går också att se detta som en möjlighet att få ge lite extra fakta.

-       Tålamod
Det är också vanligt att det tar lite längre tid än vad vi och uppdragsgivaren skulle vilja innan en tidning publicerar artikeln. I värsta fall skrevs artikeln för att tidningen vill ha något att publicera under semestern.

-       En intervju innebär ingen garanti för publicitet
Även om en intervju går bra så kan det hända att det aldrig blir någon artikel. Journalisten kanske intervjuade flera personer, och det var någon annan som gav de skarpaste citaten. Eller så var intervjun bara avsedd att samla fakta eller lära sig mer om ämnet. Vårt råd är att tänka långsiktigt, att intervjun är början på en kontakt som kan sträcka sig över lång tid. Och att det är bra att träna på budskap och citat.

Så intervjuer är helt enkelt precis som PR i största allmänhet ett väldigt effektivt, produktivt arbete som dock ibland har ett lite oväntat utfall. Det är bäst att tänka på PR som långsiktigt och kontinuerligt, vilket också hänger ihop med att de flesta PR-insatser framför allt är varumärkesbyggande snarare än direkt säljdrivande. Då är intervjuer en av de bästa sätten av få resultat.
 
 

Visa hela inlägget »

Stockholm 2019-01-31

De resultat en PR-byrå åstadkommer kan mätas på många sätt. Utmaningen är att mäta så att det vi gör faktiskt utvärderas. Samtidigt som kunden får veta vad de har tjänat på investeringen och om den är lönsam.

För att mäta PR på ett bra sätt behövs det först slås fast vad som är målet med insatsen: Är det för att öka kännedomen för företaget eller dess produkt på marknaden? Är det för att förändra samhällsdiskussionen i någon riktning? Är det för att bli tillfrågad vid upphandlingar? Är det för att locka nya medarbetare?

Det duger inte heller att mäta vilket mål som helst, utan en förutsättning för att det ska fungera för PR-mätning är att målet kan nås med hjälp av kommunikation.

Oftast är därför försäljningen ett steg för långt bort, eftersom en bra PR-kampanj visserligen kan skapa intresse men sedan kanske en duktig konkurrent har coolare funktioner. Försäljningen är helt enkelt inte en tillräckligt exakt mätpunkt, och även om den går väldigt bra så kan PR-byrån ha jobbat väldigt dåligt. Produkten kanske bara var väldigt billig i jämförelse med konkurrenterna, och ska verkligen PR-byrån få cred för det?

När vi vet vad som är målet kan vi fundera på hur vi mäter att vi lyckas nå det. Vid den taktiska planeringen av PR ska flera steg i en kedja ingå, och de leder oss till målet:

1.       Kommunikationen. Vi väljer och genomför en rad insatser för att nå målet. När vi genomför dem kan vi mäta hur de lyckas, i fråga om allt från antalet publiceringar till interaktion på sociala medier.

2.       Attityder. Vi utgår från de attityder som vi vill ska påverkas hos olika målgrupper. Attityder mäts genom opinionsundersökningar och för att veta om vår kommunikation fått effekt behövs det dels en nollmätning inför en kampanj och en effektmätning efteråt för att veta hur attityderna påverkats.

3.       Beteenden. Vad är det målgruppen ska göra när den påverkats? Kanske ska den gå in på webbutiken eller så ska fler skicka in sitt CV till kunden. Detta kan vi mäta som etapper på väg till målet, och när vi lyckas påverka dem är vi på väg att nå målet.

4.       Målet. Här knyter vi ihop säcken, med hjälp av de mål för PR-arbetet som fastställdes inför kampanjen.

Det är alltså utifrån dessa steg som vi tar fram vårt förslag på hur vi mäter PR-effekter. Det finns flera avvägningar att göra. Till exempel finns det ofta flera olika mål, och de kan vara mer eller mindre långsiktiga. Vissa mätningar (opinionsmätningar!) är ofta alltför dyra för att göra i någon större utsträckning, medan andra kan göras varenda månad.

Den exakta formen för mätning kan diskuteras. Och det gör vi gärna!  
 

Visa hela inlägget »

Senaste inlägg

Nyhetsarkiv