2017 > 04

Stockholm 2017-04-28
Företag som vänder sig till en PR-byrå kan ha väldigt olika förväntningar om vad vi egentligen sysslar med. Därför kan en enkel beskrivning av vad som är de olika beståndsdelarna för PR år 2017 vara på sin plats. Beskrivningen omfattar faktiskt bara fyra punkter:

1. Förtjänad media. Det här är vad många tänker på i fråga om PR, nämligen medierelationer. Det handlar om att ta fram ett material som övertygar en redaktör för en tidning att skriva en artikel om vår uppdragsgivare, helt enkelt.

2.Social media/delad media. Varför ”delad”? Jo, det handlar om att man delar saker och det handlar om att detta är medier där alla deltagare delar såväl konsumtion som produktion.

3.Betald media, det vill säga medieutrymme som vi betalar för. För en PR-byrå handlar det då inte om de snygga affischtavlor som du hellre anlitar en reklambyrå för att formge. PR-byråer är bättre på redaktionellt, trovärdigt, sponsrat content i medier och bloggar.

4.Ägd media. Det här kallas ibland även content marketing, och innebär att vi tar fram innehållet för företagets egna kanaler, som webbplats och nyhetsbrev.

Vi skulle även kunna prata om annat, som influencers, det vill säga samarbeten med personer som påverkar. Eller events för bransch och beslutsfattare. Eller… Nej, för enkelhetens skull avslutar vi där.

Fast detta är förstås bara en beskrivning av våra praktiska tjänster, och innan vi börjar jobba med det behöver vi ställa den viktiga frågan: ”Vilka vill ni påverka på vilket sätt?”. Den strategi som blir svaret är det som en PR-byrå kanske är allra bäst på.

Visa hela inlägget »

Senaste inlägg

Nyhetsarkiv