2016 > 07

Stockholm 2016-01-28

Hur skulle vi göra PR för en ny glass? Svar: Vi skulle skapa nyheter om den! Varför? För att en produkt som är ny för kunden vinner särskilt mycket på bra PR. Att göra traditionell reklam för en ny produkt eller för ett nytt varumärke kräver stora resurser för att nå fram, men att väcka uppmärksamhet med PR är betydligt billigare – och mer effektivt.

Orsaken är att budskapet om en ny glass främst ska skapa ett intresse och få konsumenten att prova den. Om PR-arbetet leder till artiklar som säger att en produkt är ny, cool, rolig och bra så är det många som fler som tror på det än när de hör samma sak genom betald reklam. Hur ofta brukar du själv prova en ny produkt därför att du sett reklam om den?

Även äldre varumärken kan förstås behöva få nya kunder att prova på att använda produkten. Skillnaden är att det för redan etablerade varumärken ibland i stället är mer intressant att satsa på att öka lojaliteten hos existerande kunder.

Detta gör också att sidor och grupper på sociala medier inte i första läget är viktiga för nya varumärken. De som vänder sig till ett varumärkes sidor på Facebook och Instagram gör det för att de redan är intresserade och sannolikt redan är kunder. Därför är detta en bra metod att fånga upp lojala kunder och göra dem ännu mer lojala genom att man riktar information och kampanjer till dem.

Ett exempel som illustrerar den här avvägningen mellan nya och gamla kunder är Pepsi. Företaget satsade stort på sociala medier för några år sedan och samtidigt drog de ner på investeringarna i reklam och PR. Problemet var att de som vill följa Pepsi på Facebook är de som redan älskar produkterna. Tillväxten i försäljningen fanns inte där, utan bland de som väljer andra företags produkter. Pepsi har därför efter några tuffa år nu återgått till traditionell reklam och PR.

Slutsatsen blir därför att PR behöver vara den främsta marknadsföringsmetoden för den som vill växa eller som har en produkt som är okänd, även om den bara är okänd för vissa segment av marknaden. De företag som enbart vill behålla existerande kunder kan däremot kanske klara sig utan.  

Visa hela inlägget »

Senaste inlägg

Nyhetsarkiv