2015

Stockholm 2015-12-07

Content har blivit en allt större del av vad PR-byråerna gör. Integrerat med medierelationer, sociala medier och webb blir PR mer effektivt. Senaste åren har även native advertising börjat smyga sig in på PR-byråer, säkert eftersom vårt arbetssätt funkar bra i det här sammanhanget.

För att native advertising ska lyckas ska den berätta en historia som passar avsändaren, men det är också viktigt att storyn passar med artiklarna som publiceras runt omkring. Känns ämnet och tilltalet relevant för besökarna på sidan? En native som talar till publiken på det sätt som de är vana vid på just det nätmediet kommer bli läst, uppskattad och delad.

De som är experter på detta är de som skriver för webbplatsen, det vill säga journalister. Man kan också säga att en native ad ska vara lika redaktionell som journalisternas artiklar, och därför kallas native advertising ibland också redaktionell annonsering.

Den redaktionella vinkeln och tonen är förstås just det som PR-byråer oftast försöker skapa i allt sitt material. När vi sätter ihop våra pressmeddelanden eller debattartiklar eftersträvar vi att låta som en journalist – fast med vår kunds intressen i åtanke. Därför är PR-byråer bra på native ads. 

Visa hela inlägget »

Stockholm 2015-11-16

Företags PR-byråer blir allt viktigare för krisplaneringen. Till stor del på grund av att en kris allt oftare tar fart i sociala medier eller efter en artikel i media. Följderna syns snabbt och på oväntade sätt, och behöver bemötas av PR-specialister. Vilka faktorer gör att vissa företag lyckas så väl i fråga om kriser?

De som lyckas bäst är självklart de som aldrig hamnade i en kris från början. När företaget redan befinner sig mitt i stormen finns det visserligen beprövade metoder men de lindrar snarare än löser problemet. Bättre då att använda de verktyg som finns att tillgå för att se till att en kris aldrig blir av. Här är PR-byråns rekommendation:

1. Tänk igenom vilka kriser som kan uppstå för just ert företag – men gör det med hjälp utifrån.
De enklaste kriserna att hantera har företag ofta planerat för, som till exempel en brand eller fel på en produkt. Det finns dock betydligt svårare kriser, och de har gemensamt att de är svåra att förutspå av någon som är stöpt i företagets och branschens kultur. Ta som exempel en generell förtroendekris av den typ som Volkswagen går igenom nu och som har sitt ursprung i att såväl företaget som branschen har en kultur som kan beskrivas som att ”alla gör det”. Eller SCA, som missade att jaktresor med bara manliga deltagare inte känns alldeles modernt nu för tiden. Det man måste komma ihåg är att det som är normalt i en bransch inte nödvändigtvis är normalt för kunder och allmänhet.  Ett viktigt råd är därför att ta in extern kompetens som kan se på verksamheten från ett annat perspektiv.

2. Tydliggör vad ni står för, och inte bara vad ni vill stå för.
Alla företag med självbeaktning har dokument där det förklaras vad de står för och vad de ger sina kunder för värden. Men om ett företag säger att deras produkter ”främjar hälsan” låter det inte bara fånigt utan öppnar dessutom för kritik om de i själva verket fokuserar på sötad läsk. Kallar de den dessutom för ”hälsojuice” blir problemet kanske uppenbart?

Ännu värre blir det i fråga om verkligt viktiga värden, som exempelvis mänskliga rättigheter. Problemet uppstår när ett företag som Telia också hävdar att de står för sådana värden, samtidigt som de har välkända problem med just mänskliga rättigheter i sina dotterbolag i Centralasien. Idag finns det krav från såväl många ägare som allmänhet som innebär att företag måste stå upp för sådana viktiga värden, och de måste även se till att deras verksamhet faktiskt lever upp till dem om de ska undvika kritik.

3. Se till att ni har kommunikationskanaler på plats.
Det går enklare att bemöta kritik om man redan har en färdig kanal som är upparbetad. Det behövs kontakter med journalister som vet vilka ni är, och ni behöver vara närvarande på sociala medier och andra kanaler där ni kan svara direkt, utan filter. Då kan ni minska ryktesspridningen.

4. Förbered medarbetare och talespersoner.
Medieträning för företagets vd och andra nyckelpersoner är det mest självklara. Men det måste också vara personer som har tid att svara. Dessutom behövs det även personer som kan svara på sociala medier och era andra kanaler. Förvånansvärt många kriser förvärras av att företagen har en komplicerad intern process för godkännande av allt som ska läggas ut på webbsidan och sociala medier. Det är det som gör att betrodda talespersoner som kan agera på egen hand blir så viktigt.

5. Krisplanering är inte ett arbete som sker från A till Ö, utan efter hand och kontinuerligt.
Från en månad till en annan kan såväl era nyckelpersoner som era kommunikationskanaler förändras – och allra viktigast är att de ämnen som det talas om nästan säkert har ändrats. Det gäller alltså att se över er planering. För att det här ska fungera i praktiken behövs det personer som är ansvariga för frågan. Annars riskerar krisplaneringen att försvinna bland den dagliga verksamheten och bli en av de där uppgifterna som sköts bara när någon råkar komma att tänka på den.

Ett sätt att lösa detta är att ge ett uppdrag till sin PR-byrå: Se till att vår krisplanering är ständigt uppdaterad. Sedan lägger PR-byrån upp en plan med ett antal kontaktpunkter och revideringar per år. Eftersom byrån behöver visa att de faktiskt genomfört detta för att få fakturera så kan ni därefter vara säkra på att det blir gjort!

 

Visa hela inlägget »

De senaste åren har det blivit allt vanligare att företag har sin egen redaktion, ofta med hjälp av en PR-byrå. Det är inte bara företagsbloggen och nyhetsbrevet som fått ett uppsving utan exempel som Handelsbankens nät-tv EFN visar att många har en hög ambitionsnivå och använder en rad kanaler parallellt för att få igenom sitt PR-budskap. Men vad kan man egentligen vinna på att ha en redaktion?

1. Det går att bygga engagemang hos kunderna och möjliga kunder genom att producera ett material som är trovärdigt och som ger något till kunden.

2. Det enda sättet att vara stor i kanaler som Facebook, Instagram, LinkedIn är att förtjäna sin plats, genom att producera material som tilltalar många. Det duger inte att lägga ut ett trist säljmaterial.

3. Googleträffar är viktiga för många företag. Google premierar att man producerar mycket eget material, och då behövs det medarbetare eller PR-konsulter som producerar.

Ett råd är att alltid ha ett mål med att ha en egen redaktion. Det är annars allt för enkelt att bara haka på en ny trend.

Företag ska redan från början vara klara över om det är fördjupad relation och engagemang hos kunder, lead generation eller kanske kännedom hos en ny målgrupp som är det viktigaste målet att nå.

Det strategiska tänket behöver alltså komma först, och redan där kan en PR-byrå hjälpa till. Vi känner också till en hel del om goda exempel – och om de dåliga.  

 

Visa hela inlägget »

Tror du PR handlar om bara skapa uppmärksamhet? Fel. Det som skiljer PR från mycket annan marknadsföring är att PR går vidare från uppmärksamhet till att bygga relationer. Nyckeln för företag som vill lyckas med detta är att dela med sig av det de är bra på.

Hur kan en PR-byrå hjälpa till med att bygga relationer? Jo, genom att formulera vad det är som företaget faktiskt kan kunderna och medierna tycker är intressant av det som företaget känner till och kan prata om. Utgångspunkten ska alltså vara företags egen expertis, och PR-konsultens jobb blir sedan att plocka fram informationen och formulera den.

Det är förresten också det här som är skälet till att PR-konsulter som berättar om vad de gillar med sitt jobb brukar säga så här: Det roligaste med att jobba på en PR-byrå är att jag får lära mig massor om ett så smalt område som miljövänligt byggande/kosttillskott/IT-säkerhet/barnmat/lastbilar - eller vad det nu är som PR-konsulten i fråga råkat jobba med. 

Visa hela inlägget »

Stockholm

Agera PR har blivit utvalda som PR-byrå för ett EU-finansierat projekt för att marknadsföra polska bär i Sverige.

I Polen är bär- och fruktodling en bransch med lång tradition och god potential att växa. Därför satsas det nu på att marknadsföra bären internationellt och Agera PR kommer under flera år hjälpa till med PR i Sverige.

- Det är ett spännande uppdrag där vi avser att berätta om fördelarna med bär. Tanken är delvis att få livsmedelsbranschen mer intresserade. Dessutom vill vi sprida kunskap om alla de nyttiga ämnen som finns i bär. Vi kommer med andra ord ha nytta av våra kunskaper om såväl b2b-kommunikation som sociala medier, säger Michael Falk, vd på Agera PR.

EU har en rad olika projekt för att utveckla näringslivet i Polen, och bärkampanjen är ett exempel på detta. Liknande PR-projekt genomförs parallellt i flera andra länder runt om i Europa. 

Visa hela inlägget »

 
Stockholm 2015-05-22

Vad gör PR oumbärligt för företag? På en PR-byrå vill man förstås gärna tro att det är självklart varför PR är värdefullt.

Men samtidigt så är nog inte ens alla kommunikation- och marknadschefer är säkra på vad som är fördelarna med PR i jämförelse med annan marknadsföring. Därför kommer här vår förklaring till vad som gör att PR är en oumbärlig del av marknadsmixen.

1. PR utgår från målgruppens intressen och behov

Vi arbetar till stor del med det som kallas förtjänade kanaler, alltså kanaler där vi förtjänar platsen genom att materialet vi producerar är intressant och övertygar en redaktör om att det platsar i kanalen. Vi kan alltså inte köpa vår plats i kanalen, som med reklam. Visst jobbar vi också med företags egna kanaler, som webb och sociala medier, och en del bloggar balanserar på gränsen till att vara betalda kanaler. Men ursprunget till våra idéer finns alltid i vad som intresserar målgruppen. Vårt material förtjänar sin plats.

2. PR är trovärdigt

Medier är väldigt noga med sin trovärdighet. De allra flesta journalister vill verkligen, verkligen kunna stå för det de skriver. Det gör också att det är väldigt svårt för dem att skriva att en produkt är ”unik” och att ett företag är ”ledande”, eftersom det är svårt för journalister att faktiskt veta om det är sant. Och även om det är sant så låter det partiskt. Den där typen av saker har en PR-konsult i ryggmärgen, och därför ser vi till att det material vi skickar ut är väldigt trovärdigt. Annars får vi inga resultat.

3. PR är historier som griper tag

Det är skillnad på att berätta produktfördelar och att bygga en historia. Det behövs något som ger en självklar rubrik, men också en övergripande story som visar hur ett företag, en produkt, en företeelse passar in i den större bilden: Hur passar den in i individens behov och samhällets riktning? Det är här PR-byrån får jobba som hårdast, för det är lätt att få in en enstaka story i tidningen, men svårare att skapa en trend.

4. PR påverkar

Vi har själva sett hur vi lanserat en ny diet som sedan anammades av 19 % av svenskarna, enligt en Demoskopundersökning. Det är svårt att se en motsvarande effekt från någon annan typ av marknadsföring – särskilt som vår budget var rätt blygsam. Men en sådan effekt får vi ärligt talat inte av alla våra kampanjer. Däremot har vi bra koll på varför just den där dietkampanjen lyckades, och det är inget som vi håller hemligt. Utmana oss, så berättar vi gärna om hur vilket företag som helst kan nå lika långt.

 

Visa hela inlägget »

Stockholm 2015-04-09

Agera PR kommer hantera PR-arbetet för WOOX Innovations, som numera står bakom Philips samtliga ljudprodukter, och fungera som koordinerande byrå för Sverige, Norge och Finland.


I åtagandet ingår Philips samtliga ljudprodukter bestående av bland annat hörlurar, hemmabiolösningar samt högtalare, och samarbetet innebär en offensiv satsning för att stärka varumärket på den nordiska marknaden. För Agera PR är samarbetet ytterligare ett exempel på bredden och kunskapen inom området konsumentelektronik.

WOOX Innovations arbetar sedan 1 april med Agera PR på kontinuerlig basis. Målet är att nå tillverkarens målgrupp inom hemelektronik med information, produktlanseringar och nyheter.
– Vi känner till Agera PR och dess medarbetare sedan tidigare. De har en hög teknisk kunskap inom området och lyckade samarbeten inom branschen i ryggen. Vi verkar i en bransch där konsumentbeteenden snabbt förändras i form av olika gränssnitt, plattformar och distributionsalternativ. Vi ligger långt framme i utvecklingen och det grundläggande för oss att nå målgruppen med kommunikation som är lättillgänglig och informativ och som överskådligt understryker fördelarna med produkterna, säger Daniel Lindén, Marknadschef på WOOX Innovations.

De senaste åren har Agera PR satsat alltmer på att bli en av de ledande byråerna även inom hemelektronik, motor och andra områden där det krävs ett tekniskt kunnande och känsla för hur slutanvändare resonerar inför ett köp av nya produkter och tjänster.
– Allt fler företag efterfrågar en PR-byrå som känner till de kommunikationsutmaningar som finns inom deras egen bransch och som dessutom förstår språket och begreppen de använder, och där har vi en fördel. Philips som varumärke har en otrolig potential på den nordiska marknaden och kommer lansera en rad spännande nyheter under året, säger Michael Falk, vd på Agera PR.

Kontraktet gäller från och med 1 april 2015 och löpande framåt med Jacob Forssblad på Agera PR som kontoansvarig. Läs även på Resumé.
 

Visa hela inlägget »

Stockholm 2015-03-31

I PR-byråers medieträningar brukar det ofta sägas att den som blir intervjuad av en journalist ska undvika att spekulera i framtiden. Men ett mer korrekt - och tråkigare - råd är att det beror på sammanhanget om det är bra att spekulera. Ibland kan de vara väldigt bra och ibland är de åtminstone ganska ofarliga. Vad behöver den som ska bli intervjuad  egentligen tänka på?

Först det positiva exemplet. När vd:n för Spotify tillfrågas av en journalist om vad han tror är framtiden för musiklyssnande så är det en uppmaning om att spekulera. Givet att Spotify är en tjänst som måste växa i brutalt snabb takt för att kunna få det världsherravälde som behövs för att företaget ska överleva så är det en bra idé att ta chansen och spekulera vilt. För en startup som behöver få ut sin vision snabbt så finns inte något alternativ. En gång i framtiden kommer deras gamla spekulationer bedömas och granskas, och de kommer hånas eller hyllas beroende på hur det gick. Men om de hånas så beror det på att Spotify inte finns kvar längre, så vad spelar det då för roll?

Sedan tar vi det neutrala exemplet. När vi själva nyligen listade fem PR-trender för 2015 så är ju det ett slags spekulerande. Men PR-byråers framtidsvisioner brukar ärligt talat sällan granskas av någon, och därför känner vi oss rätt säkra på att det inte är något som kan vändas till något negativt – även om det visar sig att vi hade helt fel. Värdet för oss med att artikeln blir läst i början av året är större än risken att vi granskade mot slutet av året. Kännedomen om PR-byråns namn ökar ju fler som läser och exakt vad vi sa kommer nog få att minnas nästa nyårsafton. Men visst, om våra prognoser visar sig vara fel så får vi skämmas för att ha gjort en dålig analys. Det vore inte alldeles bra, men det kunde faktiskt varit värre.

Värre är det till exempel för dåvarande kommunikationsminister Ines Uusman, som numera är mest känd för att en gång ha sagt att internet är en fluga. Fast egentligen sa inte alls så utan det var en redigerare på Svenska Dagbladet som satte detta som rubrik efter en intervju där hon sa något som betyder ungefär samma sak men inte var lika tydligt. Som minister för just kommunikation borde hon varit mer försiktig, för även om uttalandet inte var så värst anmärkningsvärt så borde hon vetat att det hon sa vägdes på guldvåg. Hon tänkte inte på att journalister tenderar att spetsa till saker, och att en rubrik kunde bli mer kategorisk än vad hennes uttalande egentligen var. Följden har blivit att Ines Uusman idag förknippas med en enda förutsägelse som visade sig vara felaktig. Men man måste nog säga att hon hade en del otur, för kommentaren kunde lika gärna passerat obemärkt.

Men det hade så klart gått att undvika alltihop. Om hon bara fått chansen att prata med en PR-byrå först. För om Ines Uusman fått chansen att gå tillbaka till 1996 och återigen blivit tillfrågad om internets framtid så kunde hon börja med att säga: ”Jag kan så klart inte veta hur det kommer gå i framtiden”. Vilket är ett trevligare sätt att säga ”Jag vill inte spekulera”. Sedan kan hon fortsätta: ”..men jag ju hört en del säga att det inte är så intressant att surfa runt på internet, och att de undrar vad det är till för. Kanske ändrar det sig i framtiden”. Detta är faktiskt ungefär vad hon faktiskt sa, men med en viktig skillnad. I stället för att själv stå för uttalandet så citerar hon någon annan, och eftersom journalistens fråga är en uppmaning om att spekulera så kommer hon till och med undan med att inte berätta vem hon citerar. Ännu bättre är det dessutom om kan ge konkreta fakta eller exempel om vad hon menar.

Så visst kan man spekulera. Men de som inte vill att förutsägelser kommer tillbaka i nästa intervju eller på nätet någonstans kan överväga att försöka hålla sig till fakta och undvika att spekulera. Det är enklare, men tråkigare. Frågan är därmed den samma som PR-byrån alltid ställer till sina kunder: Vilken bild vill du förmedla egentligen?

Visa hela inlägget »

Stockholm 2015-02-26

PR-byråer har levt på sin förmåga att övertyga med hjälp av mediernas trovärdighet och kanske inte lika mycket på att rikta budskapet till exakt rätt målgrupp. Så länge annonser funnits på papper så har annonser i stort sett haft samma problem, men digital marknadsföring är både bättre på att rikta och på att automatisera. Frågan är om PR också blir mer riktad?

Svaret är ja, och beror på två saker:


1. PR sprider sig allt mer utanför traditionella medier, och tar med sig sin förmåga att övertyga.

Idag arbetar PR-byråer lika mycket med företags egna kanaler, som webb, sociala medier, event och nyhetsbrev. Där går det lättare att hitta rätt målgrupp.Det som PR har som fördel gentemot andra sorters kommunikationsbyråer är att PR-konsulter övat upp sin förmåga att hitta rätt argument. När du regelbundet möter kritiska journalister så uppstår en helt annan nivå på källkritiken än vad en copy kan hantera. En bra PR-konsult är någon som är riktigt allmänbildad och som kan researcha på allvar.

Många jobbar idag med den egna organisationen och vill exempelvis gärna att medarbetarna delar på sociala medier, och över huvud taget blir ambassadörer för företaget. Men då krävs det också att de vet hur de ska prata. Annars finns det en stor risk att de inte är trovärdiga. Även här har PR-byråer en möjlighet, att utbilda internt.


2. Medierna blir allt bättre på att hitta målgruppen, och då följer PR med

Trenden är att det finns medier om allt fler ämnen och som täcker varenda nisch du kan tänka dig. I och med att dagstidningarnas läsplatteversioner och tjänster som Readly och Ztory får allt större spridning så kan även pappersmedierna minska de stora kostnader som hade att göra med just pappret och distributionen.

Framöver blir medierna bättre på att följa läsarna och anpassa sitt utbud efter vad de visat intresse för tidigare. Varför visa sportnyheter för någon som bara vill läsa om utrikes eller tvärtom? När medierna blir mer effektiva på att hitta till målgruppen – då följer PR med på köpet.

 

Visa hela inlägget »

Stockholm 2015-01-12

PR förändras snabbt, och de senaste åren har nästan all förändring handlat om sociala medier. De PR-byråer och marknadsförare som arbetar med B2B har varit undantaget. Är 2015 året då detta ändras och den sociala revolutionen når PR för B2B? Här är Agera PR:s trendspaningar: 

1. Sociala medier blir bättre, men inte större
Tvärt emot vad många tror så ser vi att sociala medier inte blir särskilt mycket mer omfattande än de redan är. Under 2015 ser vi inte heller några nya sociala kanaler. Däremot får vi säkert se nya och från ett PR-perspektiv intressanta funktioner hos de redan etablerade kanalerna.

Inom B2B fortsätter LinkedIn sitt segertåg och utvecklar sin plattform, vilket kommer göra den ännu mer dominerande. I övrigt så är det fortfarande mest YouTube som är intressant för B2B-företag, men även Slideshare och Twitter. 

2. Företag startar egna redaktioner
Eller ber sina PR-byråer att göra det. Allt fler företag upptäcker att de kan få ett stort och välriktat genomslag med sitt eget content, såväl i sociala medier som genom egna nyhetsbrev (som vi trodde dog, men som återkommer som ett starkt PR-verktyg), egen blogg och podcasts. 2015 kanske också blir året då videocasts får sitt genombrott? Hur som helst så blir content marketing ännu viktigare under 2015.

Företags egna redaktioner kan skriva om det som verkligen är intressant för målgrupperna, vilket stressade journalister alltför sällan har möjlighet att göra. I takt med att tidningsredaktionerna bantas får allt färre journalister möjlighet att specialisera sig och bli verkligt duktiga på en bransch. Då öppnas möjligheterna för företag att bli de verkligt initierade branschmedierna. 

3. Alla drabbas av kriser
Förr var en kris något ovanligt, som en större brand eller olycka. Idag kan allt från en kundservicemedarbetare med en dålig dag till hackare i Nordkorea orsaka mindre eller större kriser för företag.

IT-kriserna verkar exempelvis öka för varje år, och utvecklas också ofta till PR-kriser. Risker finns överallt, i form av dåliga användarrecensioner, negativa artiklar om anställningsvillkor eller produktion i länder med tveksamma regimer och ett korrupt affärsliv. Blir det inte ett avslöjande som slås upp i större medier, så blir det åtminstone kritik i sociala medier som når stora delar av kunderna. Googlesökningar kommer se dåliga ut för lång framtid.

Det aktiva kommunikationsarbetet och inte minst budskapet fortsätter vara viktiga metoder att förebygga och förhindra kriser. Kunskapen behöver finnas allt längre ut i organisationerna, vilket gör att internutbildningar blir viktigare, till exempel för kundtjänst, receptionister och säljare. 

4. Digitalt är där allt börjar
Är det fortfarande 2015 verkligen nödvändigt att säga att digitala medier är viktigast? Ja, för inte minst inom B2B har pappret levt vidare - och även i fråga om dagstidningarna är det i någorlunda form. 

Men för varje år försvagas papperstidningarna och 2015 kan till sist bli året då vi ser vändningen. Under hösten valde tidningshuset IDG att lägga ner en rad konsumentpapperstidningar och koncentrera sig på de digitala versionerna. Men B2B-tidningarna fick vara kvar. Frågan är hur länge? 

Mobilt och alla slags skärmar blir succesivt allt viktigare även inom B2B. Medarbetarnas mobiler används som en självklar del av jobbet. Notifieringar följer dem överallt. Digitalt är det vi tänker först på, och sedan kanske det blir tid över för pappersversionerna... 

5. Högst upp i sökresultaten med bättre content
Förra året var ett år då sökmotorsoptimeringen blev ännu svårare, bland annat genom att Google tog bort ännu fler av de tekniska genvägar till bra placeringar som för några år sedan var viktiga. Det finns numera inga genvägar längre utan det är enbart de företag som arbetar med sitt eget content som kommer kunna synas i sökresultaten.

Tänk bara på detta: Det är omöjligt för företag att slå Wikipedia för sökningar av en typ av produkter, som t.ex. "brödrost" eller "affärssystem". Efter Wikipedia kommer vanligen en artikel från en branschtidning eller dagstidning, och först därefter kommer en träff från ett företag.

Det är också precis det som borde vara målet under 2015: Placera bra content från ett företag i branschen på sida 1 på Google. Minst lika viktigt är sedan att locka till engagemang hos en målgrupp som genom sin sökning redan visat intresse för rätt kategori av produkt.  

Visa hela inlägget »

Senaste inlägg

Nyhetsarkiv