2013 > 02

Ska en journalist intervjua dig? Här kommer 10 råd från PR-byrån.

 

Målet är att du ska klara dig igenom – och kanske till och med excellera - i en intervjusituation med en journalist. Men lika viktig som själva intervjun är förberedelsen inför intervjun.


Och det viktigaste med förberedelsen är att ta reda på vad journalisten och mediet har för intresseområden och att bestämma vilka budskap du vill förmedla. De sakerna skulle vi också kunna sätta ihop minst 10 råd om, men just idag handlar våra råd alltså om själva intervjun. Det här är bra att tänka på:


1. Se till att intervjun handlar om det du vill säga. Vänta inte på att journalisten ska ställa rätt fråga. Utgå i stället från att det är du, inte journalisten, som vet vad som är intressant att prata om. Berätta och motivera varför ditt budskap är intressant för dem journalisten skriver för.


2. Skippa allt som är corporate. Vilket innebär att du inte ska uttrycka dig opersonligt och generellt. Formulera i stället det du vill säga på ett personligt sätt, och använd metaforer och exempel från verkligheten. Då blir artikeln mer intressant och läsaren kan relatera till det du säger.


3. Journalister vet mindre än du tror. Utgå inte från att en journalist kan din bransch, utan förenkla så att vem som helst förstår dig. Blir det du säger för komplicerat är det stor risk att journalisten missförstår och resultatet blir en text som innehåller felaktigheter eller i värsta fall är obegriplig.

 

4. Snacka mindre. Det är lätt att börja babbla i en intervjusituation, särskilt om man är nervös. Det är ofta då du säger saker som du egentligen inte behöver lyfta fram, till exempel vad som är era konkurrenters fördelar.


5. Var inte säljig. Alla som närvarar under intervjun vet att du försöker skapa uppmärksamhet kring ditt företag och produkt. Men det är inte en ursäkt för att ge en säljpresentation. Du vinner både läsarnas och journalistens uppmärksamhet genom att i stället satsa på trovärdighet.

 

6. Tänk på ditt kroppsspråk. Det är en väldigt bra idé att i förväg filma sig själv i den här typen av situation. Kanske sitter du hopsjunken eller ser stel ut. Kanske tittar du på allt utom den du pratar med eller så ser du ner i golvet. Sådant är svårt att upptäcka själv – om du inte sett dig utifrån.

 

7. Svara på alla frågor. Alla som gått någon form av mediautbildning vet att man aldrig säger "inga kommentarer" i en intervju. Vad detta handlar om är att du inte vill ge intryck av att du döljer något eller är okunnig. Däremot är det helt ok att säga att du inte kan svara på en fråga eller prata om ett ämne - under förutsättning att du kan förklara varför. Samtidigt är utgångspunkten att svara på så mycket som möjligt. Då skapar du en dialog och inger förtroende.

 

8. Ljug inte, dölj inget. När man blir pressad under en intervju kan allt möjligt hända. Det slutar ofta i en återvändsgränd eller med en ursäkt senare. Det finns flera sätt att undvika detta, som exempelvis att be om att få återkomma om det är något som du inte kan svara på.


9. Använd ditt eget språk, inte intervjuarens. Journalister kommer till intervjun med förutfattade meningar, sina egna ord och begrepp. Men detta kanske ger en bild som inte stämmer med din. I värsta fall blir det missvisande eller helt fel. Journalisten vill prata om skolans nya "baracker", men ni ger dem ju "modulbyggnader". Förklara ditt ordval, så kan även artikeln blir rätt.


10. Bli aldrig arg. Man vinner nästan aldrig på att vara arg. Det behöver inte betyda att man är oengagerad, sådant kan också vara fel – särskilt om det verkligen hänt något dramatiskt.

 

Michael Falk, kommunikationsrådgivare, Agera PR

Visa hela inlägget »

Senaste inlägg

Nyhetsarkiv