2012 > 11

Vad krävs för att medierna ska publicera ditt pressmeddelande? Här kommer några råd efter mer än 10 års erfarenhet:


1. Bestäm ett tydligt syfte. Börja med att fundera över vad du vill uppnå med pressmeddelandet. Är det kännedomen om företaget som ska öka? Vill du informera om ditt företags nya produkt – och i förlängningen sälja den? Eller vill du driva trafik till er webbplats?


2. Vem du vill nå? Bestäm redan från början vem målgruppen är. Då kan du också avgöra vilka medier de konsumerar och därför bör kontakta.


3. Är det en nyhet som du har? Genom att gå igenom de medier du vill synas i kan du snabbt avgöra om de skriver om den typ av nyhet som du har att berätta om. Kom du fram till att det inte riktigt stämmer? Det är då i stället möjligt att skapa en nyhet själv, men detta kräver lite mer tankearbete. Kanske kan ni sätta samman statistik, genomföra en attitydundersökning eller ge era 5 bästa tips?


4. Jobba åt journalisten. Fundera ut vilken information en journalist kan behöva för att skriva artikeln. Utgå ifrån att journalisten ska kunna kopiera det du skriver rakt av. De vill gärna undvika att behöva ringa dig eller någon annan för att kolla fakta eller få en bild. Skicka alltså med allt som behövs redan från början.


5. Stark rubrik. En väldigt stor andel av alla pressmeddelanden försvinner ner i papperskorgen på grund av en ointressant rubrik. Arbeta därför mycket hårt på att den ska vara intresseväckande, lättbegriplig och kort – maximalt en rad.


6. Förklarande inledning. Det första stycket efter rubriken är ingressen. På mellan tre och fem rader ska de viktigaste delarna av pressmeddelandet rymmas och förklaras. Är det som sägs här intressant och tydligt så ligger du bra till.


7. Kort är bra. Många menar att det är maximalt en A4-sida som gäller för ett pressmeddelande. Det är en bra tumregel, men det finns många fall där en halv A4 är mer lämpligt och ibland kan en andra A4-sida också vara bra.


8. Inkludera citat. Ett citat från talespersonen gör pressmeddelandet lite mer personligt. Dessutom är det snarare talespersonen än journalisten som står för sanningshalten, så du kan passa på att vara lite mer skrytsam eller hävda något som du inte fullt ut kan bevisa. Finns det möjlighet till att även låta en av era kunder säga något positivt om er, så är det väldigt värdefullt.


9. Bevisa det du påstår. Det räcker inte att säga att ni säljer en unik produkt. Ska du påstå något sådant så måste du visa exakt hur den är unik. Annars kommer journalisterna inte övertygas – och då vågar de inte skriva. Paradoxalt nog får du i många lägen mer publicitet om du säger "en av världens första..." i stället för "världens första...". Det senare borde ha ett högre nyhetsvärde, men är svårare att tro på och att kolla upp.


10. Går pressmeddelandet dela upp i flera nyheter? Om du presenterar en hel produktserie, eller en undersökning där du ställt flera frågor eller både öppnar ett nytt kontor och nyanställer – då har du kanske material till fler än ett pressmeddelande. Många försöker pressa in flera nyheter i samma pressmeddelande för att göra det mer intressant, men det kan lika gärna få till följd att texten blir krånglig och otydlig. Dessutom missar man möjligheten att få två artiklar, i stället för en.

11. Undvika reklamspråk. De flesta medier som skriver om en produkt eller ett företag tar också med någon liten del som är kritisk, ibland direkt negativ. Det här är något som företag borde uppskatta, för det är det som signalerar till läsaren att artikeln är trovärdig. Trovärdigheten är också problemet med ett pressmeddelande som använder ord som unik, ledande eller innovativ.

 

12. Undvik branschjargongen. Journalister är med få undantag generalister som rapporterar om en väldigt stor mängd olika ämnen. Därför känner de inte till din bransch i någon större utsträckning och det är ingen bra idé att använda förkortningar och branschbegrepp när du kommunicerar med dem.

 

13. Bild och video och faktaruta och grafik... och gärna något ytterligare material därtill. Det är nästan bara korta notiser som enbart består av text. Så har du ambitionen att få till en mer omfattande publicitet med längre artiklar så behövs det mer än själva pressmeddelandet. Bilder ska vara högupplösta!

 

14. Följ formen för pressmeddelanden. Det har utvecklats en mängd informella krav på hur ett pressmeddelande ska se ut. Det ska stå ett datumet när det skickades, vem/vilka som är kontaktpersoner och en företagspresentation som skrivs allra längst ner. Glöm inte heller att skriva att det är ett pressmeddelande! En del av det här kan tyckas vara onödigt, men allt har sin funktion och dessutom så visar du att du vet vad du gör när du följer formen.

 

15. Sökmotorsoptimera. Självklart ska ditt pressmeddelande ha med de sökord som du vill synas med i sökmotorerna. Mediesajter är väldigt välbesökta och uppdateras dagligen – det gör att artiklarna där ert företag nämns hamnar högt upp i Google. I många fall visar det sig att artiklarna hamnar högre upp än er egen webbplats. Vilket är bra, eftersom en tidningsartikel har en hög trovärdighet.

 

16. När ska du skicka? Tidigare brukade man säga att alla pressmeddelanden skulle gå iväg på morgonen, men det är inte nödvändigt att bry sig så mycket om det längre. Webbmedier kommer inte bara ut en gång om dagen och journalister behöver ofta producera flera artiklar om dagen. Därför går det bra att skicka pressmeddelandet nästan när som helst, även om det är mindre lämpligt sent på eftermiddagen och dagen innan helg.

 

17. Sociala medier? Ignorera de som säger att "pressmeddelandet är dött". Sociala medier har fått en del PR-folk att kasta allt annat överbord och hävda att det som inte finns på Facebook inte finns alls. Men i själva verket ger pressmeddelanden fortfarande bra resultat. Sociala medier är något annat, en ny och användbar kanal – men inte en ersättare. Och definitivt ett värdigt ämne för fler guider!

 

Michael Falk, Agera PR

Visa hela inlägget »

Företag som vill utveckla sitt varumärke har en dålig vana. De kallar in varumärkeskonsulter som håller workshops där man går igenom vad företaget tycker de är bra på. Konsulterna levererar en rad värdeord och några exempel på hur det här uttrycks i grafiskt material och sätt att uttrycka sig i skrift och bild.

 

Men under arbetet glömmer både konsulten och företagen bort att det finns en värld utanför den egna. Vad tycker egentligen kunderna om företaget? Vad tycker journalisterna?


Tidigare kanske det gick att hävda att ett företag kan skapa sitt varumärke. Det var möjligt att besluta på ett ledningsgruppsmöte vad som gällde, och sedan var det hela färdigt. Syftet blev då att säkerställa att bilden av företaget stämde med vad företaget ville åstadkomma. Affärsidé och marknadsplan var mycket närvarande vid varumärkesarbetet. Marknads- och kommunikationsavdelningarna ägde implementeringen.


Men nu. Tänk om någon som går ut från en varumärkesworkshop gör en sökning på Google? Där kan bilden vara en annan. Sociala medier visar ofta upp en annorlunda bild än vad företaget skulle vilja.


Det går att se detta som ett hot. Företagen och deras marknadsavdelningar kan inte längre ha full kontroll över varumärket. Att ignorera att verkligheten ser ut så är inte ett långsiktigt alternativ.


Mer konstruktivt är att se det som en ny fas. Idag har konsumtionen demokratiserats och samtalet om varumärken har blivit mer omfattande och utbrett. Företagen har samtidigt fått helt nya verktyg för att följa med i vad som sägs om dem. En strategisk och strukturerad analys av sociala medier och regelbunden användning av sådant som webbpaneler ger en bättre överblick och mer kunskap om kunderna än vad som tidigare varit möjligt.


Det är detta som behöver vara utgångspunkten i en workshop om varumärket.


Michael Falk

Visa hela inlägget »

Senaste inlägg

Nyhetsarkiv