2012

Flera trender gynnar varumärken som lyckas vara personliga. Expertens genuina kunskap eftersöks allt mer och än mer eftertraktad är den personliga rekommendationen. Samtidigt klättrar källor med en identifierbar, personlig avsändare bland Googles sökresultat. Varför gillar vi så mycket att höra saker från en person och inte från ett företag eller organisation? Min tes är att det beror på att vi känner på oss att individer är mer rädda om sitt rykte än vad de flesta företag är.

 

Ett par exempel från vardagen:
- Du överväger att prova en ny restaurang i Stockholm. Du googlar genast fram recensioner på recensionssajter och i traditionella medier. Därmed har du fått både vanliga restaurangbesökare och experternas syn.
- Du är väldigt intresserad av mobiltelefoner och du har hört att Apple eller Samsung ska komma med sin senaste modell. Ditt rss-flöde eller twitterflöde visar att det stämmer – och åsikterna bland bloggare, specialiserade journalister och dina kompisar är inte bara lättillgängliga utan dessutom trovärdiga.

 

För det är trovärdigheten som är nyckeln. Det är detta som varumärket behöver sträva efter. Därför behöver företag, som många påpekar, använda sina egna anställda som experter. De behöver bli talespersoner som personifierar varumärket. Det är bara de som kan ge både kunskap och samtidigt vara personliga.


Många PR-byråer och kommunikationsbyråer säger att det är innehållet (eller om man väljer att kalla det content) som gör vinnarna på nätet. Och det stämmer, men ännu bättre är innehåll som har en personlig och trovärdig avsändare.

Visa hela inlägget »

Jag missade en sak när jag lärde mig grunderna i PR. Det är alltid det nya som är intressant, fick jag veta. Det gäller särskilt när det handlar om att berätta om nya kunder. Att berätta om att någon fått en ny order från en gammal kund är lika spännande som att berätta att en väg asfalterats om. Inte lika roligt som att berätta att vägen är ny. Men det här är ett exempel på hur PR-byråer riskerar att tänka lite för mycket som journalister – och utgår för lite från kundens behov.

Nyligen vann en kund en offentlig upphandling hos en myndighet – för andra gången. Vid första tanken så borde det här vara jättetråkigt, men vi tänkte nog att branschmedierna ändå kunde vara intresserade. Det resulterade också i en, och endast en, artikel. Vilket är klart sämre genomslag än vad vår PR-byrå brukar åstadkomma.

Vad som hände efteråt är det intressanta. Min kund fick telefonsamtal och mejl. Branschfolket hade läst artikeln och noterat vad som stod där. Framför allt kom vi och vår kund fram till att det som skilde var att myndigheten kunde säga ungefär så här: "Vi har köpt av dem förut – och det fungerade bra". 

 

Det där är ett uttalande som är svårslaget. Mer värde än så kan du nog inte få i en publicerad text. En besläktad sak kan vi se i sociala medier: Där kan personer rekommendera dig. Vilket gör att andra, potentiella kunder, kan läsa om rekommendationerna. Ur ett PR-perspektiv är det väldigt lyckat.


Michael Falk, Agera PR

Visa hela inlägget »

Vad krävs för att medierna ska publicera ditt pressmeddelande? Här kommer några råd efter mer än 10 års erfarenhet:


1. Bestäm ett tydligt syfte. Börja med att fundera över vad du vill uppnå med pressmeddelandet. Är det kännedomen om företaget som ska öka? Vill du informera om ditt företags nya produkt – och i förlängningen sälja den? Eller vill du driva trafik till er webbplats?


2. Vem du vill nå? Bestäm redan från början vem målgruppen är. Då kan du också avgöra vilka medier de konsumerar och därför bör kontakta.


3. Är det en nyhet som du har? Genom att gå igenom de medier du vill synas i kan du snabbt avgöra om de skriver om den typ av nyhet som du har att berätta om. Kom du fram till att det inte riktigt stämmer? Det är då i stället möjligt att skapa en nyhet själv, men detta kräver lite mer tankearbete. Kanske kan ni sätta samman statistik, genomföra en attitydundersökning eller ge era 5 bästa tips?


4. Jobba åt journalisten. Fundera ut vilken information en journalist kan behöva för att skriva artikeln. Utgå ifrån att journalisten ska kunna kopiera det du skriver rakt av. De vill gärna undvika att behöva ringa dig eller någon annan för att kolla fakta eller få en bild. Skicka alltså med allt som behövs redan från början.


5. Stark rubrik. En väldigt stor andel av alla pressmeddelanden försvinner ner i papperskorgen på grund av en ointressant rubrik. Arbeta därför mycket hårt på att den ska vara intresseväckande, lättbegriplig och kort – maximalt en rad.


6. Förklarande inledning. Det första stycket efter rubriken är ingressen. På mellan tre och fem rader ska de viktigaste delarna av pressmeddelandet rymmas och förklaras. Är det som sägs här intressant och tydligt så ligger du bra till.


7. Kort är bra. Många menar att det är maximalt en A4-sida som gäller för ett pressmeddelande. Det är en bra tumregel, men det finns många fall där en halv A4 är mer lämpligt och ibland kan en andra A4-sida också vara bra.


8. Inkludera citat. Ett citat från talespersonen gör pressmeddelandet lite mer personligt. Dessutom är det snarare talespersonen än journalisten som står för sanningshalten, så du kan passa på att vara lite mer skrytsam eller hävda något som du inte fullt ut kan bevisa. Finns det möjlighet till att även låta en av era kunder säga något positivt om er, så är det väldigt värdefullt.


9. Bevisa det du påstår. Det räcker inte att säga att ni säljer en unik produkt. Ska du påstå något sådant så måste du visa exakt hur den är unik. Annars kommer journalisterna inte övertygas – och då vågar de inte skriva. Paradoxalt nog får du i många lägen mer publicitet om du säger "en av världens första..." i stället för "världens första...". Det senare borde ha ett högre nyhetsvärde, men är svårare att tro på och att kolla upp.


10. Går pressmeddelandet dela upp i flera nyheter? Om du presenterar en hel produktserie, eller en undersökning där du ställt flera frågor eller både öppnar ett nytt kontor och nyanställer – då har du kanske material till fler än ett pressmeddelande. Många försöker pressa in flera nyheter i samma pressmeddelande för att göra det mer intressant, men det kan lika gärna få till följd att texten blir krånglig och otydlig. Dessutom missar man möjligheten att få två artiklar, i stället för en.

11. Undvika reklamspråk. De flesta medier som skriver om en produkt eller ett företag tar också med någon liten del som är kritisk, ibland direkt negativ. Det här är något som företag borde uppskatta, för det är det som signalerar till läsaren att artikeln är trovärdig. Trovärdigheten är också problemet med ett pressmeddelande som använder ord som unik, ledande eller innovativ.

 

12. Undvik branschjargongen. Journalister är med få undantag generalister som rapporterar om en väldigt stor mängd olika ämnen. Därför känner de inte till din bransch i någon större utsträckning och det är ingen bra idé att använda förkortningar och branschbegrepp när du kommunicerar med dem.

 

13. Bild och video och faktaruta och grafik... och gärna något ytterligare material därtill. Det är nästan bara korta notiser som enbart består av text. Så har du ambitionen att få till en mer omfattande publicitet med längre artiklar så behövs det mer än själva pressmeddelandet. Bilder ska vara högupplösta!

 

14. Följ formen för pressmeddelanden. Det har utvecklats en mängd informella krav på hur ett pressmeddelande ska se ut. Det ska stå ett datumet när det skickades, vem/vilka som är kontaktpersoner och en företagspresentation som skrivs allra längst ner. Glöm inte heller att skriva att det är ett pressmeddelande! En del av det här kan tyckas vara onödigt, men allt har sin funktion och dessutom så visar du att du vet vad du gör när du följer formen.

 

15. Sökmotorsoptimera. Självklart ska ditt pressmeddelande ha med de sökord som du vill synas med i sökmotorerna. Mediesajter är väldigt välbesökta och uppdateras dagligen – det gör att artiklarna där ert företag nämns hamnar högt upp i Google. I många fall visar det sig att artiklarna hamnar högre upp än er egen webbplats. Vilket är bra, eftersom en tidningsartikel har en hög trovärdighet.

 

16. När ska du skicka? Tidigare brukade man säga att alla pressmeddelanden skulle gå iväg på morgonen, men det är inte nödvändigt att bry sig så mycket om det längre. Webbmedier kommer inte bara ut en gång om dagen och journalister behöver ofta producera flera artiklar om dagen. Därför går det bra att skicka pressmeddelandet nästan när som helst, även om det är mindre lämpligt sent på eftermiddagen och dagen innan helg.

 

17. Sociala medier? Ignorera de som säger att "pressmeddelandet är dött". Sociala medier har fått en del PR-folk att kasta allt annat överbord och hävda att det som inte finns på Facebook inte finns alls. Men i själva verket ger pressmeddelanden fortfarande bra resultat. Sociala medier är något annat, en ny och användbar kanal – men inte en ersättare. Och definitivt ett värdigt ämne för fler guider!

 

Michael Falk, Agera PR

Visa hela inlägget »

Företag som vill utveckla sitt varumärke har en dålig vana. De kallar in varumärkeskonsulter som håller workshops där man går igenom vad företaget tycker de är bra på. Konsulterna levererar en rad värdeord och några exempel på hur det här uttrycks i grafiskt material och sätt att uttrycka sig i skrift och bild.

 

Men under arbetet glömmer både konsulten och företagen bort att det finns en värld utanför den egna. Vad tycker egentligen kunderna om företaget? Vad tycker journalisterna?


Tidigare kanske det gick att hävda att ett företag kan skapa sitt varumärke. Det var möjligt att besluta på ett ledningsgruppsmöte vad som gällde, och sedan var det hela färdigt. Syftet blev då att säkerställa att bilden av företaget stämde med vad företaget ville åstadkomma. Affärsidé och marknadsplan var mycket närvarande vid varumärkesarbetet. Marknads- och kommunikationsavdelningarna ägde implementeringen.


Men nu. Tänk om någon som går ut från en varumärkesworkshop gör en sökning på Google? Där kan bilden vara en annan. Sociala medier visar ofta upp en annorlunda bild än vad företaget skulle vilja.


Det går att se detta som ett hot. Företagen och deras marknadsavdelningar kan inte längre ha full kontroll över varumärket. Att ignorera att verkligheten ser ut så är inte ett långsiktigt alternativ.


Mer konstruktivt är att se det som en ny fas. Idag har konsumtionen demokratiserats och samtalet om varumärken har blivit mer omfattande och utbrett. Företagen har samtidigt fått helt nya verktyg för att följa med i vad som sägs om dem. En strategisk och strukturerad analys av sociala medier och regelbunden användning av sådant som webbpaneler ger en bättre överblick och mer kunskap om kunderna än vad som tidigare varit möjligt.


Det är detta som behöver vara utgångspunkten i en workshop om varumärket.


Michael Falk

Visa hela inlägget »

På två år har internet via mobil och surfplatta gått från att vara en nisch för early adopters till att vara etablerat på landsbygden och i pendeltågsorterna. År 2010 hade två procent av svenskarna tillgång till en surfplatta, idag är det 20 procent.

 

Resultatet kommer från Svenskarna och internet, en undersökning som varje år genomförs av .SE. Utifrån mitt perspektiv är undersökningen främst en illustration som visar varför allt fler företag behöver en mobil kommunikationsstrategi.


En alldeles särskilt omvälvande förändring visar sig i fråga om mobilsurfandet. Där det 2010 var 22 procent som använde internet med mobilen så är det 2012 en majoritet av befolkningen, 54 procent. Samma trend hör jag från ett annat håll, från kunder. Där är det flera som under senare tid erkänt sig vara förvånade över hur stor ökningen av mobilbesökare på deras webbplatser är.

 

Bland de vanligaste saker som den mobila webben används till är sociala medier. De kan så klart bara bli än mer sociala när de även vävs in i våra dagliga liv på samma sätt som mobilanvändningen i övrigt.


En annan sak som sägs i undersökningen är att många (77 procent någon gång, 18 procent dagligen) använder mobilen för att få fram fakta. Ett exempel på detta är alla som går till en butik för att se på utbudet, därefter går till nätet för att se på alternativen. Det mobila söket är allt viktigare, likaså den mobila webbplatsen.

 

Så slutsatsen är oundviklig. En mobil kommunikationsstrategi är inte längre bara för vissa, utan nära på för alla.


Michael Falk

Visa hela inlägget »

Nu lanserar LinkedIn nya företagssidor som ger bättre förutsättningar för PR. Framför allt får företag bättre möjligheter att visa sin visuella identitet och även att dela med sig av sina produkter och tjänster. Titta till exempel på HP för inspiration om hur det kan se ut.

Än så länge är de nya företagssidorna inte öppna för alla, utan det verkar vara så att några företag fått pröva i förväg. Sannolikt släpper LinkedIn in alla i den nya formen inom kort.

PR-fördelarna är framför allt:
- En stor bild längst upp på sidan gör det möjligt att visa företagets visuella identitet. Det känns som LinkedIn varit väldigt inspirerade av Facebooks Timelineutseende här!
- Produkter och tjänster visas upp på ett bättre sätt. Snyggare och tydligare. Tidigare var detta ofta dolt under en flik, som det var lätt att missa.

- Förbättrade möjligheter att kommentera uppdateringar från företag.


Hör gärna med oss för en mer fullständig guide till PR på LinkedIn.

 

Visa hela inlägget »

 

Vi får allt fler frågor om mätning av PR-resultat i sociala medier. Användningen av sociala medier inom företag har nu sedan länge lämnat fasen när man kände sig tvungna att "finnas" på twitter eller facebook. De allra flesta har nu även en bra plan med en strategi för hur kanalerna ska användas, på vilket sätt de stärker varumärket och bidrar till faktiskt affärsnytta. En del har till och med insett att inte alla sociala medier passar deras företag, till exempel eftersom deras målgrupp inte använder dessa kanaler. 

 

När sociala medier är ännu en PR-kanal hamnar fokus på hur mätningen av den faktiska affärsnyttan av satsningen går till. Hur mycket är ett re-tweet eller ett facebook "like" värt? Hur mäter man det?

 

Användningen och nyttan av sociala medier är individuellt för varje företag och därför gäller även detta mätningen av ROI av sociala medier. Det finns ingen enkel formel och därför tänker vi ge några tips på hur man ska tänka när man utformar mätningen av sin närvaro i de sociala medierna.

 

1. Tydliga mål

Att arbeta med mätning utan att ha mål är som att köra bil utan vägbeskrivning. Bestäm ert företags huvudsakliga mål för er närvaro i de sociala medierna. Är det kännedom i en viss målgrupp? Vill ni få ökat engagemang i målgruppen? Till och med skapa försäljning av en produkt? Bestäm utifrån detta vilka olika aktiviteter eller kampanjer som krävs för att nå det målet/målen. 

Visa hela inlägget »

En PR-byrå, kollega i vår egen bransch, har nyligen utfört en undersökning om svenskarnas användning av Twitter. Undersökningen visar att allt fler svenskar nu använder Twitter. Dessutom sprider det sig till nya grupper. Det här öppnar nya möjligheter för PR.

 

Eftersom Twitter är ett öppet och snabbt medium har det tidigare framförallt använts av mediefolk. För journalister är det en utmärkt informationskälla där de kan hitta frön till nyheter. Vi ser twitterflöden i debattprogram och det är inte ovanligt att källan till en nyhet är just någons tweet.

 

Undersökningen visar nu att under det senaste året skett en mycket stor ökning av användandet av Twitter och att den nya skaran användare inte i första hand kommer från mediebranschen. Antalet användare som uppdaterar sitt konto minst en gång i månaden har ökat från 100 000 till 300 000 användare bara under 2011. Man har tydligt märkt att de nya användarna tillhör kluster som intresserar sig för sport, kultur, kändisar - men också för skolan. 

 

Denna undersökning visar dock bara de som skriver på Twitter, inte de som läser och använder det för sin omvärldsbevakning. Skulle vi lägga till även dem i undersökningen skulle vi antagligen konstatera att Twitter har ett än större genomslag bland den svenska befolkningen.

 

Allt detta talar för att allt fler företag behöver satsa på en närvaro på Twitter. Några av våra kunder var bland de första där. Fråga oss gärna vad PR med hjälp av Twitter gjort för dem.

 

Michael Falk

Visa hela inlägget »

En ny studie visar att 92 procent av internetanvändarna föredrar "earned media" framför traditionell

reklam. Earned media kan ungefär förklaras med att någon som är oberoende från avsändaren av informationen bekräftar att det som sägs är intressant. PR är här den viktigaste metoden, men även word of mouth och viral marknadsföring räknas in.

 

I undersökningen deltog 28 000 internetanvändare i 56 olika länder och gemensamt för nästan 100 procent av dem var också att de har ett ökat förtroende för recensioner och rekommendationer online. Inom exempelvis medicin är en sajt som Doktorsguiden viktig och inom resor är TripAdvisor allt viktigare för hotell och restauranger.

 

Allt fler arbetar också aktivt med att se till att informationen som finns på rekommendationssajterna stämmer och att man skildras på ett bra sätt. Kontakta gärna oss för mer information om hur man kan arbeta med rekommendationer.

 

Michael Falk

 

 

Visa hela inlägget »

Under den senaste tiden har det gått inflation i användningen av QR-koder. Nu finns de överallt - tidningar, annonser, utomhusreklam, kläder och bakelser(!) och genom att scanna koden kommer man till olika företags websidor eller likande sidor. Men frågan är vilken effekt det egentligen har på varumärket?

 

Tanken är att man ska få sin målgrupp engagerad och agera men undersökningar visar att vi inte alls är särskilt benägna att scanna koderna längre. En undersökning gjord i USA visar att 80 procent av de tillfrågade hade sett en QR-kod men hela 75 procent av dem har inte för avsikt att scanna fler koder i framtiden. Slutsatsen tycks vara att de antagligen inte blev tillräckligt exalterade av platsen de kom till när de väl scannat koden.

 

Tanken med QR-koden är att länka samman offline med online med ett klick vilket är en smart idé. Tyvärr är det så att många av dessa QR-koder enbart leder till deras webbplats och då känns det inte så smart längre - särskilt eftersom många sidor idag inte ens är mobilanpassade.

 

Visa hela inlägget »

En rad sociala medier är idag etablerade som marknadsföringskanaler. Men deras effektivitet i att interagera med företags målgrupper och driva trafik till webbsidor kan ibland ifrågasättas.

 

Det är därför Pinterest är en intressant, (relativt) ny tjänst. En färsk undersökning visar till exempel att Pinterest var den webbplats som drev mest "referral traffic" – mer än LinkedIn, Google+ och Facebook.

Visa hela inlägget »

Senaste inlägg

Nyhetsarkiv