2009 > 04

 

 

Alla vet väl att det är dåligt för miljön att flyga? Nyligen läste jag dock att flygbranschen och IT-produkter orsakar ungefär lika stor mängd klimatpåverkande utsläpp per år. Ändå är det flyget som kritiserats medan IT-branschen klarar sig relativt bra i medierna och den allmänna debatten. Nu förutspår jag dock att detta inte håller i sig - såvida inte branschen väljer att förekomma kritiken.

 

Det är nu, innan IT-branschen börjar få tung kritik, som man bör vässa sina argument. IT ersätter resor till möten, IT effektiviserar företag och gör därför att de slösar mindre resurser, IT lyfter människor ur fattigdom... Alternativet till att hitta argument är att branschen väntar och ser. Därmed riskerar de att hamna på defensiven i debatten, som flyget gjort.

Idag skäms man lite för att flyga. Detta trots att det går att hitta många positiva argument för att flyga. Flygets utveckling har gjort att människor kan flytta sig dit de vill, gör att kulturer möts och är en förutsättning för världshandeln. Det handlar om välstånd, livskvalitet och andra värden som uppfattas som positiva. Men dessa värden och argument har inte använts av flygbranschen i någon större utsträckning. Branschen har i stället accepterat problemformuleringen som andra gjort åt dem. Därför måste de idag försvara sig mot återkommande kritik från miljörörelsen.

Grön IT är ur PR-synvinkel en offensiv strategi att marknadsföra produkter - och samtidigt undvika att få klimatkritik. Vi rekommenderar den för branschen, och också för enskilda företag. Skapa en buffert av positiva värden redan nu, i stället för att vänta på att det börjar blåsa snålt. IT-branschen har chansen att marknadsföra sig ut ur sin situation genom att sälja nya produkter som drar mindre ström, har längre livslängd och har mindre farliga ämnen. Ställ IT:s effektiviserande effekt mot alternativen, och visa att IT är bra för klimatet och miljön.

Michael Falk

 

Visa hela inlägget »

Senaste inlägg

Nyhetsarkiv