2009


Vi på Agera PR ser tillbaka på ett händelserikt och framgångsrikt 2009. Under året har vi sett en allt mer växande omsättning, trots det utmanande konjunkturläget.


 

Under kommande år kommer vi satsa på att utvidga vår verksamhet. Vi gör det för att bli ännu bättre, kunna erbjuda ännu större värde för våra kunder och samtidigt behålla närhet och effektivitet.

Visa hela inlägget »

 

 

Google breder ut sig rakt igenom lågkonjunkturen. Det är den sajt i världen som är bäst på att locka besökare. Vilket är precis var tidningarna och tidningssajterna brister - de håller i stället på att dö, på grund av bristande intresse från annonsörer och prenumeranter. Men tidningarna har något som Google inte har, nämligen hög trovärdighet hos läsarna.

 

Visa hela inlägget »

 

En ny avhandling från Handelshögskolan i Stockholm kommer fram till att en inkonsekvent kommunikation kan stärka ett etablerat varumärke. Den som vågar visa upp sitt varumärke i ett oväntat sammanhang får mer uppmärksamhet, kommer författaren fram till. Det är säkert sant, och ibland är säkert även uppmärksamheten positiv. Men inte alltid, och jag tror att de här forskningsresultaten inte förändrar det faktum att en av de viktigaste uppgifterna för en kommunikatör är att bestämma gränserna för varumärket.

 

Den traditionella uppfattningen på marknads- och informationsavdelningar är ju att ett varumärke måste kommuniceras helt och hållet enhetligt. Många i branschen bygger till och med stora delar av sitt existensberättigande på att de ska se till att hela organisationen följer deras riktlinjer - intill minsta detalj.

Enligt min mening har detta ibland överdrivits en aning. Dels ska man inte alls vara allergisk mot att använda oväntade kopplingar till sitt varumärke, eftersom det precis som avhandlingen säger kan leda till värdefull och positiv uppmärksamhet. Dels så kan informationsavdelningen riskera att bli en bromskloss och hindra att hela organisationens marknadsföringspotential utnyttjas fullt ut.

Forskaren från Handelshögskolan säger också något liknande, eftersom han menar att enhetlig kommunikation sätter en tvångströja på kommunikationen. Men frågan är om detta inte i första hand ska tas som en anledning att till exempel släppa lös flera talespersoner, som är experter på en intressant del av erbjudandet men som tidigare stoppats av en överdrivet restriktiv informationspolicy. Snarare än att börja marknadsföra produkter från Swedish Match tillsammans med SATS - för det vore ju annars väldigt inkonsekvent kommunikation!

Michael Falk, Agera PR

 

Visa hela inlägget »

 

 

Alla vet väl att det är dåligt för miljön att flyga? Nyligen läste jag dock att flygbranschen och IT-produkter orsakar ungefär lika stor mängd klimatpåverkande utsläpp per år. Ändå är det flyget som kritiserats medan IT-branschen klarar sig relativt bra i medierna och den allmänna debatten. Nu förutspår jag dock att detta inte håller i sig - såvida inte branschen väljer att förekomma kritiken.

 

Det är nu, innan IT-branschen börjar få tung kritik, som man bör vässa sina argument. IT ersätter resor till möten, IT effektiviserar företag och gör därför att de slösar mindre resurser, IT lyfter människor ur fattigdom... Alternativet till att hitta argument är att branschen väntar och ser. Därmed riskerar de att hamna på defensiven i debatten, som flyget gjort.

Idag skäms man lite för att flyga. Detta trots att det går att hitta många positiva argument för att flyga. Flygets utveckling har gjort att människor kan flytta sig dit de vill, gör att kulturer möts och är en förutsättning för världshandeln. Det handlar om välstånd, livskvalitet och andra värden som uppfattas som positiva. Men dessa värden och argument har inte använts av flygbranschen i någon större utsträckning. Branschen har i stället accepterat problemformuleringen som andra gjort åt dem. Därför måste de idag försvara sig mot återkommande kritik från miljörörelsen.

Grön IT är ur PR-synvinkel en offensiv strategi att marknadsföra produkter - och samtidigt undvika att få klimatkritik. Vi rekommenderar den för branschen, och också för enskilda företag. Skapa en buffert av positiva värden redan nu, i stället för att vänta på att det börjar blåsa snålt. IT-branschen har chansen att marknadsföra sig ut ur sin situation genom att sälja nya produkter som drar mindre ström, har längre livslängd och har mindre farliga ämnen. Ställ IT:s effektiviserande effekt mot alternativen, och visa att IT är bra för klimatet och miljön.

Michael Falk

 

Visa hela inlägget »

Steria, en av de ledande europeiska IT-tjänsteleverantörerna, har valt Agera PR som ny PR-byrå för den svenska marknaden.

Uppdraget innebär bland annat att synliggöra tre starka områden där Steria har ledande expertis; systemintegration, outsourcing och offshoring. Steria växer kraftigt inom dessa områden och som exempel på svenska kunder kan nämnas Transportstyrelsen, ALMI och flera kommuner där Steria är utvald partner med ett helhetsåtagande för IT.

 

Agera PR förstod snabbt våra affärsmål och har rätt kompetens för att öka vår synlighet och ge oss en nystart i PR-arbetet, säger Ingrid Reinli, Kommunikationschef på Steria. 
– Vi får nu ett team som passar Sterias sätt att arbeta och som har rätt energi. 

I uppdraget ligger också att öka kännedomen om Steria som attraktiv arbetsgivare. 
– Vi har ett aggressivt mål om att bli en av de mest eftertraktade arbetsgivarna i Europa och en ökad synlighet kommer göra det lättare för oss att attrahera de bästa medarbetarna inom respektive område, säger Ingrid Reinli. 

– Steria har en ledande roll inom flera snabbväxande IT-områden och vi är glada över möjligheten att vara med och öka deras synlighet i Sverige, säger Richard Yams, seniorkonsult på Agera PR. 

Uppdraget är redan igång och uppdragsgivare hos Steria är Ingrid Reinli, kommunikationschef. Arbetsgruppen hos Agera PR består av Richard Yams och Michael Falk. 

För mer information, vänligen kontakta: 
Ingrid Reinli, Kommunikationschef, Steria, 08 622 42 25, ingrid.reinli@steria.se 
Richard Yams, Seniorkonsult, Agera PR, 070 666 65 38, richard.yams@agerapr.se

Om Steria

Steria, en ledande europeisk leverantör av heltäckande IT-tjänster, erbjuder kunder integrerade tjänster såsom rådgivning inom affärsverksamhetens kärnprocesser såväl som utveckling och drift av deras IT-system. 

Steria har över 19 000 medarbetare i 16 länder. Omsättningen per den 31 december 2008 uppgick till 1 765 miljoner euro. Koncernen med huvudkontor i Paris är noterat på Parisbörsen Euronext.

 

Visa hela inlägget »

Senaste inlägg

Nyhetsarkiv