2007 > 10

Under våren har allt fler röster höjts om effekterna av drevjournalistik. Senast var det Mats Bergstrand i DN som önskade motvallsreportrar som ska gå emot strömmen och leta efter fakta som talar till utsattas fördel.

Det är utmärkt. Som professionell kommunikatör har jag länge sett ett tydligt behov av en sådan funktion. Medan organisationer och företag ofta har pressavdelningar och krisplaner för ett mediedrev, är den enskilda personen ofta extremt utsatt. I många fall är de medieovana och psykiskt skakade av den press som drevet skapat. Att då i denna stund tänka och se klart är nästintill omöjligt. Ändå är det en sådan klarsyn som kan få den utsatte att åstadkomma en rättvis bild i de bevakande medierna. Med en klarsyn kan den utsatte kommunicera i rätt kanaler med rätt budskap. Men för att få en sån klarsyn i en sån svår situation behöver personen hjälp.

 

 

Kanske heter räddningen motvallsreportrar, som vissa föreslår. Men jag tror att de lika gärna kan heta professionella kommunikatörer. Det är en yrkesgrupp som många utanför medievärlden saknar kunskap om. Kommunikatörer som kan guida de utsatta i hur medier fungerar, vilka kanaler som står till buds för repliker och korrigeringar, vilka budskap som har kraft nog att tränga igenom mediebruset vid olika tidpunkter och redogöra för hur medielogiken i stort fungerar.

Många privatpersoner som ställs i centrum för mediedrev har många gånger i efterföljande juridiska processer frikänts helt eller delvis. Att frikännas i en juridisk process efter att ha blivit dömd i det offentliga rummet är nog en klen tröst för de flesta. Många hade nog hellre valt en fängelsedom framför mediedrevets stundtals oresonliga dom och brist på proportioner.

I den juridiska processen får privatpersoner hjälp. Man tilldelas en offentlig försvarare som guidar med information om domstolens processer, när det är lämpligt att föra sin talan och på vilket sätt. Till skillnad mot det offentliga rummet så står den enskilde inte ensam. Det för tankarna till att det behövs en motsvarande advokat för det offentliga rummet, som bistår den utsatte. Kanske kan professionella kommunikatörer fylla det tomrummet och stå till allmänhetens tjänst bättre än motvallsreportrar som ska granska sina kollegor.

Richard Yams
Agera PR

För mer information om hur man lyckas i medierna, kontakta Richard Yams eller Michael Falk på Agera PR, tel. 08-559 219 20, info@agerapr.se

 

Visa hela inlägget »

 

Från den 1 oktober finns Agera PR på ny adress. Vi lämnar Östermalm och flyttar till city, till lokaler på Olof Palmes gata 23, vid Norra Bantorget.

På vår nya adress kommer vi närmare kunderna och får en mer funktionell och modern arbetsmiljö. Förutom adressen påverkas inte våra kontaktuppgifter.

 

 

För mer information om hur man lyckas i medierna, kontakta Richard Yams eller Michael Falk på Agera PR, tel. 08-559 219 20, info@agerapr.se

 

Visa hela inlägget »

Senaste inlägg

Nyhetsarkiv