08- 410 379 80 info@agerapr.se

PR handlar om att mejsla ut sina budskap, hitta sina argument, föra fram dem genom medier och i sociala medier. Så övertygar vi målgrupperna.

Kommunikation/reklam-sidan jobbar mer med form och koncept, att hitta det som är kul, intressant och uppseendeväckande.

Men ingen tror förstås att det går att jobba med enbart den ena sidan. Det funkade någorlunda i en forntid när journalister och andra påverkare var hårt åtskilda från den tryckta reklamen. Om ens då.

Sociala medier och förändringen av medierna har ändrat det mesta. Idag måste PR-byråer jobba med form, och reklamare behöver hitta övertygande argument.

Vinner det ena eller det andra? Om du hittar någon som påstår det, så tror de fel. Coca-cola kan göra hur cool reklam som helst, men om jag läst i Aftonbladet att socker är farligt så kommer jag kanske ändå välja något annat i butiken. Det vill säga: Jag har hört ett argument för varför jag inte ska köpa en sockrad dryck.

Samtidigt som många av oss vet med oss att vi köpt saker för att vi tyckt de är coola. För att reklamen är snygg. Förpackningen. Kläderna vi sett någon snygg person ha på sig.

Sådant är svårare för PR-byråer att jobba med, men vi har verktyg där också. Prata gärna med oss om det.