08- 410 379 80 info@agerapr.se

PR bygger på att hitta en vinkel som intresserar målgruppen. En vanlig missuppfattning är dock att ”vinkel” är samma sak som ”berättelse”.

För några år sedan var storytelling ett buzzword alla behövde förhålla sig till. Alla företag skulle bygga upp en slags skapelsehistoria och framtidsvision som skulle engagera alla som ville lyssna. Men betydelsen av en god historia kan definitivt överskattas.

För det finns också annat att ta hänsyn till, som till exempel nyttan för målgruppen. Ibland tycker vi ju om en bra historia, men ibland vill vi istället ha kunskap och råd och hänga med i vad som händer. Då är det inte en berättelse som är viktigast.

Det här kan illustreras genom att vi tittar på framgångsrika rubriker. Här är de första orden i vad som enligt statistiken var några av de mest framgångsrika rubrikerna på tidningar på nätet:
”Framtiden för…”
”Här är hur..”
”De fem bästa…”
”Vill du testa…”
”Nu erbjuder…”
”Vad kan man göra…”
Många av de här artiklarna innehåller förstås en berättelse, men framför allt syns nyttan för läsarna väldigt tydligt.

Rubriker som får den mängd uppmärksamhet som dessa fick kan med fördel följas av information om vad målgruppen behöver – och just detta gör den mer positivt inställd till avsändaren.

En annan hake med att använda berättarformen: Vad ska vi skriva för historia om det där IT-företaget som faktiskt inte alls startades i ett garage av en grundare med en stor vision om att förändra världen? Företaget främsta mål kanske bara var att växa och ta marknadsandelar?

Istället kanske det där trista IT-företaget är jättebra på något, som till exempel artificiell intelligens eller  IT-säkerhet? Ja, då är det precis det som vi ska prata om.

Därmed inte sagt att berättande är fel. Det är bara bra att komma ihåg att det inte alltid är den mest effektiva kommunikationen och att det även finns andra verktyg i PR-byråers verktygslåda.