Är det bra om vd blir företagets ansikte utåt?

Stockholm 2014-06-30

Är det bra PR att ha en vd som är en viktig del av varumärket? Borde vd vara på Twitter? Ska vi försöka få till reportage om vd:s privata intresse för bergsklättring? Det är en vanlig typ av frågor som PR-byråer ofta hör från kunder. Svaret är inte enkelt, utan det finns för- och nackdelar med att skapa en stark association mellan företaget och en person.

Till att börja med ska man säga att det ofta är en PR-byrå som trycker på för att företag ska bli bättre på att använda såväl vd som andra medarbetare mer, för att på så sätt bygga varumärket. Det stora hindret mot att vd blir en mer publik person brukar ofta handla om tid. De brukar helt enkelt vara upptagna, samtidigt som de förstår att företagets rykte kan vara dess största tillgång.

En vd har potential att bli en stor del av värdet. Mest lyckat är det när man lyckas bygga en historia kring vd som passar bra med varumärket. Steve Jobs är väl det internationellt mest använda exemplet, och i Sverige är det Ingvar Kamprad.

Många tänker nog att detta är enstaka och ovanliga fall, eller att det passar bäst bland konsumentprodukter – inte b2b. Men öppna en branschtidning inom IT eller fastigheter, och det är uppenbart att varje nisch har sina profiler. Ofta pratar man då bara om branschfrågor, och detta kan bli mycket styrande för hur företaget uppfattas.

Det finns även mindre lyckade exempel. Är utmaningen kännedom, som för unga varumärken, är naturligtvis publicitet nästan alltid bra. Däremot kan det bli märkligt om vd för ett stort företag börjar prata om konsumentupplevelsen – samtidigt som personen i fråga lever ett helt annat liv än den genomsnittlige konsumenten. Inte alla behöver kommunicera på Twitter, utan det är viktigt att göra ett väl genomtänkt kanalval.

Och tidsaspekten går att lösa. En bra kommunikatör uppfattar vd:s personlighet och kommunicerar på ett sätt som fångar upp den. Återigen handlar det om att utforma en historia så att den fungerar för målgruppen – men även för avsändaren.  

Michael Falk
Agera PR

Kommentera gärna:

Senaste inlägg

Senaste kommentarer

Bloggarkiv