Vad är PR-byråns bästa tips för en lönsam PR-kampanj?

Stockholm. Hur kan man mäta lönsamheten för PR? PR-byråer vill ofta mäta antal publiceringar eller jämföra med vad motsvarande annonsering skulle ha kostat. Men siffrorna som du då får är ganska långt ifrån att mäta kampanjens lönsamhet. Det finns några metoder som egentligen fungerar bättre för att mäta en PR-byrås lönsamhet. Problemet är att alltför få kunder eller PR-byråer arbetar med dem.

Jag har sett en hel del sätt att räkna ut roi på, även för så notoriskt svåra saker att mäta som nyttan med sociala medier (se t.ex. den här ambitiösa genomgången på hur man räknar ut roi på en like på Facebook). Men uträkningarna har alla det gemensamt att de förutsätter att du säljer någon slags produkt genom en viss kanal och att det finns en direkt koppling mellan marknadsföringen och försäljningen. Men mycket marknadsföring som inte leder direkt till försäljning kan ändå vara lönsam.

Till exempel: När en PR-byrå utvecklar ett företags varumärke så kan det ge en ökad tydlighet i budskapet mot marknaden – något som i förlängningen sannolikt förbättrar försäljningen. Men det är sannolikt ingen idé att ens försöka räkna att ut roi på uppdraget.  När matbutiken sätter extrapriset så lågt att de inte längre tjänar pengar på varan, så lockar de inte bara människor till butiken utan sprider också budskapet: ”Vi är billiga”. Och sedan är den känslan tänkt att smitta av på resten av varorna, eller så är det tänkt att man även ska köpa de där lite dyrare tilläggsprodukterna, eller något ytterligare. Även här blir det svårt (fast kanske inte helt omöjligt) att räkna fram lönsamheten.

PR är verkligen ett av det mest effektiva sätten att sälja produkter. Men det kan lika gärna vara så att du inte säljer en enda produkt genom en PR-insats. I stället ökar du kännedomen om varumärket, ökar dina kunders engagemang i varumärket, eller får en beslutsfattare att tänka på dig när det ett år efter PR-insatsen är dags för en upphandling. Allt detta går att knyta till affärsmål, men inte nödvändigtvis till din försäljning. I stället kan det lika gärna handla om dina icke-finansiella och långsiktiga affärsmål.

Det man ändå kan och bör göra är att ha mål. Dessa ska vara tydliga för alla, från PR-byrån till uppdragsgivarens kontaktperson och budgetansvariga. Så frågan är: Vilka affärsmål vill du ha hjälp av PR-byrån med att uppfylla?

Kommentera gärna:

Senaste inlägg

Senaste kommentarer

Bloggarkiv