Mätning av kampanjer i sociala medier

 

Vi får allt fler frågor om mätning av PR-resultat i sociala medier. Användningen av sociala medier inom företag har nu sedan länge lämnat fasen när man kände sig tvungna att "finnas" på twitter eller facebook. De allra flesta har nu även en bra plan med en strategi för hur kanalerna ska användas, på vilket sätt de stärker varumärket och bidrar till faktiskt affärsnytta. En del har till och med insett att inte alla sociala medier passar deras företag, till exempel eftersom deras målgrupp inte använder dessa kanaler. 

 

När sociala medier är ännu en PR-kanal hamnar fokus på hur mätningen av den faktiska affärsnyttan av satsningen går till. Hur mycket är ett re-tweet eller ett facebook "like" värt? Hur mäter man det?

 

Användningen och nyttan av sociala medier är individuellt för varje företag och därför gäller även detta mätningen av ROI av sociala medier. Det finns ingen enkel formel och därför tänker vi ge några tips på hur man ska tänka när man utformar mätningen av sin närvaro i de sociala medierna.

 

1. Tydliga mål

Att arbeta med mätning utan att ha mål är som att köra bil utan vägbeskrivning. Bestäm ert företags huvudsakliga mål för er närvaro i de sociala medierna. Är det kännedom i en viss målgrupp? Vill ni få ökat engagemang i målgruppen? Till och med skapa försäljning av en produkt? Bestäm utifrån detta vilka olika aktiviteter eller kampanjer som krävs för att nå det målet/målen. 

2. Bestäm mätpunkter
Utgå från era mål och bestäm vad ni kan mäta i sociala medier som säger hur nära ni kommit målet. Vad är ett re-tweet värt? Hur många likes vill ni uppnå innan årets slut? Är det
medvetenhet man vill mäta så kan det vara bra att börja med att mäta räckvidd för att se hur och till vilka som ens aktiviteter sprider sig. Vill man däremot mäta engagemang är det eventuellt hur många re-tweets ett inlägg genererar och vilka rektionerna blir.

 

3. Mät
Vissa av de sociala plattformerna har egna mätverktyg som man enkelt kan använda sig av. Om deras mätmetoder inte stämmer överens med företagets mätpunkter kan man exempelvis använda sig av SocDir eller liknande tjänster för att leta verktyg.

 

4. Övervaka och följ upp
För att se hur er närvaro utvecklas i de sociala medierna är det viktigt att regelbundet analysera se om ni närmar er de uppsatta målen. Det är en bra idé är att dels kontinuerligt övervaka eftersom det svänger snabbt i sociala medier, men också att göra en mer rejäl analys relativt ofta. En gång i kvartalet är ett minimum. Genom att göra det kan man enkelt åtgärda och ändra lite för att hamna på rätt köl igen.

 

Har du fler frågor kring mätning i sociala medier? Hör gärna av dig.

 

Michael Falk

Kommentera gärna:

Senaste inlägg

Senaste kommentarer

Bloggarkiv