6 tips för dig som ska bli intervjuad

Har ditt företag blivit kontaktat av en journalist som vill intervjua er? Vi har samlat några goda råd här nedanför. Men vårt allra bästa råd är, förstås, att ringa din PR-byrå.

 

Steg 1: Tacka ja eller nej till intervjun?
De allra flesta gånger ska du så klart tacka ja till en intervju. All publicitet är bra publicitet och allt det där… Men finns det minsta misstanke om att journalisten tänkt porträttera dig och ditt företag på ett negativt sätt så bör du ställa dig – och kanske även journalisten – frågan om vad det hela ska handla om. Är journalisten ute efter att få negativa spekulationer bekräftade i samband med intervjun, och du känner på dig att du inte kommer få någon möjlighet att försvara dig? Ja, då kanske det är lika bra att passa.


Steg 2: Vem på företaget ska uttala sig?
Många företag använder sig alltid av sin VD som talesperson, men det är ju faktiskt inte alltid som VD:n är rätt person för detta. Det beror på vilken typ av frågor journalisten kommer att ställa. Handlar det om företagets framtidsvision eller utveckling så är VD:n rätt person för uppdraget, men handlar det till exempel om marknadsföringsfrågor är det snarare marknadschefen som ska uttala sig, och handlar det om produktutveckling är det kanske någon av produktcheferna som är bäst lämplig för intervjun. Se alltid till att medierna får träffa den person på ditt företag som är bäst lämpad att svara på frågorna.

Steg 3: Förberedelse
Förvånansvärt många missar att förbereda sig ordentligt inför en intervju. Skriv ner de frågor som journalisten kan tänkas ställa och förbered svar på dessa. Se till att få in företagets budskap i svaren så att dessa kommer med i artikeln. Därefter så övar du. Sedan övar du igen. Och igen. 

Steg 4: Inför intervjun - ta med material till journalisten

Medier gillar statistik, forskning och bilder som stödjer det du vill säga. Det ger journalisten värdefullt material till dennes artikel. Det ger också större trovärdighet till dina egna budskap.

 

Steg 5: Under intervjun - var citerbar
När du väl är på plats för intervjun gäller det att använda sig av det du lärde dig under förberedlserna, men samtidigt kunna vara spontan och naturlig under samtalet. Satsa på att få fram ditt budskap på ett bra och slagkraftigt sätt. Prata gärna i korta, slagkraftiga meningar som knyter an till de budskap du valt. Speciellt om det är radio eller tv är ett genomsnittscitat bara på några få sekunder - då gäller det att få med så mycket som möjligt av det du vill få fram på den korta tiden. Återupprepa gärna budskapen för att vara säker på att de kommer med i en kort sammanfattning av journalisten när denne presenterar sitt möte med dig. 

Steg 6: Efter intervjun – genomläsning före publicering
Be journalisten om att i förväg få läsa den artikel som är tänkt att publiceras. På så sätt håller du kontroll över vad som skrivs och slipper råka ut för tråkiga överraskningar om journalisten väljer att vinkla dina svar på fel sätt. Innehåller artikeln sakfel – meddela journalisten om detta omedelbart så att denne hinner ändra i texten före publicering.


För mer information om hur man lyckas i medierna, kontakta Richard Yams eller Michael Falk på Agera PR, info@agerapr.se

Senaste inlägg

Senaste kommentarer

Bloggarkiv

Länkar

Etikettmoln