Ta marknadsandelar i lågkonjunktur

 


När det är dåliga tider blir företag ofta försiktiga med kostnader och minskar därför även marknadsföringsbudgeten. Men detta är en långsiktigt dålig strategi, åtminstone om företaget vill vinna marknadsandelar. Detta menar ledande forskare, bland andra professor John Quelch från Harvard Business School. Vinnande företag ska i stället satsa lika mycket som vanligt eller mer på marknadsföring i lågkonjunkturer, menar han.

 
I en artikel från tidigare i år skriver John Quelch bland annat: 

- Det är väldokumenterat att varumärken som ökar sin marknadsföring under en lågkonjunktur, när konkurrenter skär ner, ökar sin marknadsandel.

Tanken är att eftersom många företag minskar sin marknadsföring under en lågkonjunktur så öppnas det möjligheter för de som vill få ökat utrymme i medier. Och när ett varumärke blir dominerande i medierna blir det också det enda alternativet när kunder ska välja leverantör.

I många branscher finns det nu några företag som har svårt att klara sin ekonomi. Dessa drar ofta ner på sin marknadsföring. Detta riskerar dock att bli det sista de gör, om de har konkurrenter som samtidigt satsar offensivt. Kunder är allt mer snabbfotade och tittar gärna på alternativ, alldeles särskilt om de hört att deras vanliga leverantör börjar få problem.

I praktiken innebär detta att företag som nu satsar på marknadsföring ökar sin return on investment, vilket även John Quelch betonar. Det går alltså att ta marknadsandelar till mindre kostnader än under en högkonjunktur. 

Läs gärna mer här:

För mer information om hur man lyckas i medierna, kontakta Agera PR, info@agerapr.se

Senaste inlägg

Bloggarkiv